Employment and Economic Entities in the Polish Financial Sector From 2005–2016

Open access

Abstract

The article analyzes employment in the financial sector and entities conducting financial, insurance or other activities. The aim of this study is to examine employment in the financial sector at the level of provinces and registered entities of this sector using multidimensional methods of statistical analysis. The results of the classification indicate the geographical division of the country in terms of the number of financial and insurance companies. However, the high slope of the directional coefficient means a very strong, growing tendency for the Mazowieckie voivodship, characterized by a much slower trend for the Dolnośląskie, Pomorskie and Śląskie voivodships. In fact, for most of the provinces, trends indicate a statistically significant, negative development trend for the analyzed phenomenon from 2005-2016.

Banaszczak-Soroka U., 2014, Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, Beck, Warszawa.

Baszyński A., 2007, Analiza zatrudnienia w sektorach bankowych wybranych krajów Europy Środkowowschodniej, [in:] Poteralski J. (ed.), Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Szczecin.

Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Chmielarz W., 1999, Systemy elektronicznej bankowości i cyfrowej płatności, Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Informatyczna, Warszawa.

Czekaj J., 2008, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dębski W., 2012, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dziechciarz J. (ed.), 2012, Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Dziechciarz J., Walesiak M., 2000, Klasyfikacja firm rodzinnych w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Taksonomia, 7/874.

Garbowski M., 2015, Przyszłość banków spółdzielczych w kontekście implementacji regulacji Basel III w polskim systemie bankowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 390, pp. 104-113.

Porębska-Miąc T., 2000, Bankowość elektroniczna jako element e-biznesu, [in:] Gospodarowicz A. (red.), Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 855, pp. 238-240.

Smyczek S., 2012, Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Placet, Warszawa.

Sopoćko A., 2015, Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Świecka B., 2007, Bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa.

Thai-Ha Le, Jungsuk Kim, Minsoo Lee, 2016, Institutional quality, trade openness, and financial sector development in Asia: An empirical investigation, Emerging Markets Finance & Trade, 52, pp. 1047--1059.

Walesiak M., Gatnar E. (eds.), 2009, Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

www.finance-montreal.com.

www.longfinance.net/global-financial-centre-index-19.

Econometrics

Advances in Applied Data Analysis

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 100 100 3
PDF Downloads 57 57 2