Truth and Ontology

  • 1 Departament de Metafísica i Teoria del Coneixement Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, Universitat de València, 46010, València, Spain

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search