Processes Stimulating Dynamic Cooperation in Female Art Groups. A Qualitative Research Report

Open access

Abstract

The subject of the article is the activity of female artistic groups, with a particular focus on development and its dynamics. The aim of the research was to reconstruct the experiences and meanings that professional artists attribute to functioning in such groups. The analysis of the activities of such groups is part of the study of the environmental aspect of creativity. For the purposes of the article, qualitative research was conducted using the technique of free interviews with representatives of four artistic groups representing fine arts, cooperating in Łodz/Poland. The artists represent different generations.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Amabile T. (1996). Creativity in the context. Update to the social psychology if creativity. Boulder: Westview Press.

 • Chadwick W. (2015). Kobiety sztuka i społeczeństwo. [Women Art and Society]. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

 • Csikszentmihaly M. (1996). Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins.

 • Flick U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. [Designing a qualitative research]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Dziemidok B. (2002). Główne kontrowersje estetyki współczesnej. [The main controversies of contemporary aesthetics]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Gombrich E. H. (2011). Pisma o sztuce i kulturze. [The papers/letters about art and culture]. Kraków: Uniwersitas.

 • Ksufman J-C. (2010). Wywiad rozumiejący. [Understanding Interview]. Warszawa: Oficyna Naukowa.

 • Konecki K. T. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. [Qualitative Research. Grounded Theory]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Kowalczyk I. (1997). Wątki feministyczne w sztuce polskiej. [Feminist threads in Polish art]. „Artium Quaestiones” nr VIII s. 135-152.

 • Kunst B. (2016). Artysta w pracy. O pokrewieństwie sztuki i kapitalizmu. [Artist at Work. Proximity of Art and Capitalism]. Warszawa-Lublin: Centrum Kultury w Lublinie.

 • Kvale S. (2004). InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. [InterViews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing]. Białystok: Trans Humana.

 • Kvale S. (2010). Prowadzenie wywiadów. [Doing Interviews]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Lebuda I. Glăveanu V. P. (Eds.) (2019). The Palgrave Handbook of Social Creativity Research. Cham: Palgrave Macmillan.

 • Miles B. M. Huberman A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. [Analysis of qualitative data]. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

 • Nęcka E. (1994). TRoP ... Twórcze Rozwiązywanie Problemów. [TRoP…Creative Problem Solving]. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

 • Olesen V. (2009). Feministyczne badania jakościowe u progu millenium Zarys i wyzwania. [Early Millennial Feminist Qualitative Research: Challenges and Contours]. In. N. K. Denzin Y. S. Lincoln (Eds.) Metody badań jakościowych tom 1. [The Sage Handbook of Qualitative Research]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Paulus P. B. Brown V. Ortega A. H. (1999). Group creativity In. R. E. Purser A. Montouri (Eds.) Social creativity Cresskill NJ: Hampton Press Inc.

 • Patton M. (2002). Qualitative Evaluation and Research Methods London: Sage.

 • Rottenberg A. (2005). Sztuka w Polsce 1945-2005. [Art. In Poland 1945 – 2005]. Warszawa: Wydawnictwo STENTOR.

 • Runco M. A. (2007) Creativity. Theories and themes: research development and practice. Academic Press.

 • Szmidt K. (2013) Pedagogika twórczości. [Pedagogy of Creativity]. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 • Sawyer R. K. (2006). Explaining creativity. The science of human innovation New York: Oxford University Press.

 • Sawyer R. K. (2007). Group genius. The creative power of collaboration New York: Basic Book.

 • Sawyer R. K. (2010). Individual and group creativity. In. J. C. Kaufman R. J. Sternberg (Eds.) The Cambridge Handbook of creativity Cambridge: Cambridge University Press.

 • Stasiakiewicz M. (1999). Twórczość i interakcja. [Creativity and Interaction]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Talar E.M. (2011). Ewa Partum In A. Jakubowska (Ed.) Artystki polskie. [Polish women artists] Bielsko-Biała: ParkEdukacja

 • Wengraf T.(2001). Qualitative Research Interviewing London: SAGE Publications.

 • http://www.galeriasztuki.wloclawek.pl/wystawy/archiwum/98-2012/sala-glowna/323-grupa-plus-minus-malarstwo-rysunek-tkanina

 • http://www.ldk.lodz.pl/aktualnosci-a3/istnosc.-coda-grupa-0-w-galerii-imaginarium-r3360

 • http://bwasieradz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=263:w-dniu-6-marca-2015-r-odbyo-si-otwarcie-interdyscyplinarnej-wystawy-zatytuowanej-istno&catid=1:latest-news&Itemid=50

 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Frakcja_(grupa_artystek);

 • https://dzienniklodzki.pl/grupa-frakcja-w-lodzkiej-galerii-manhattan-transfer/ar/11876444;

 • https://msl.org.pl/wydarzeniams/archiwum/wirtualne-archiwum-sztuki-kobiet,2605.html;

 • http://www.splesz.pl/alicja-kujawska-artystki-i-kuratorki-kobiety-ktore-siedza-w-lodzi-o-grupie-frakcja-stowarzyszenia-sztuka-i-dokumentacja/; Katarzyna Lubińska Grupa Frakcja w łódzkiej Galerii Manhattan Transfer „Dzienniklodzki.pl” (pol.); Maciej Cholewiński Czego nie ma ale będzie Kalejdoskop 5/201 7 s. 50

 • http://www.e-kalejdoskop.pl/content/magazyny/pdf/kalejdos_5_2017_interpdf-1499840570.pdf

 • O naturze rzeczy - wystawa malarstwa GRUPY PLUSMINUS (Galeria Sześciu Obrazów Ośrodek Kultury Górna Łódź 14.09 - 24.10.2018)

 • Istność (Centrum Kultury “Browary B” we Włocławku 17.10 - 20.12. 2015)

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 132 132 7
PDF Downloads 67 67 7