Breeding avifauna of Opava Mountains and their foothills, Opole Silesia

 • 1 Department of Veretbrate Ecology, Wrocław University of Environmental & Life Sciences, 31-051, Wrocław, Poland
 • 2 Department of Integrated Environmetal Scince, University of Namibia, Oshakati, Namibia

Abstract

In 2010, an attempt was made to quantify bird species breeding in the Opava Mts. and their foothill (c. 135 km2, including c. 40 km2 [31%] of forests). The area is situated in the extreme south of Opole Silesia, SSW Poland. For most non-passerine species, total counts were made for the whole area (distribution of their breeding pairs is shown on maps), while for most passerine species, semi-quantitative studies were conducted. A total of 116 breeding and two probably breeding bird species were recorded. Changes in breeding avifauna of the area during the years 1880-2010 are also analysed based on literature search. A total of 134 breeding bird species were recorded over the 130 years. During the years 1990-2010, decreae in numbers has been evidenced for the following species: Perdix perdix, Tetrastes bonasia, Tyto alba, Athene noctua, Corvus frugilegus, and Nycifraga caryocatactes, In the same period, increase in numbers has been documented for species such as: Accipiter gentilis, Falco tinnunculus, Columba oenas, Jynx torquilla, Dryocopus martius, Picus canus, Picus viridis, Motacilla cinerea, Luscinia megarhynchos, Phoenicurus phoenicurus, Saxicola rubicola, Locustella naevia, Locustella fluviatilis, Corvus corax and Corvus cornix. Opava Mts. and its foothills constitute an imporant conservation area. Fifteen species listed in Annex I of the Bird Directive of the E.U. were recorded there, including a sizable population of Ficedula albicollis.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bibby C.L., Burgess N.D. & Hill D.A. (1992): Bird Census Techniques. Academic Press, London.

 • Czapulak A., Dziuba C., Fura M., Gramsz B., Kwiatkowski M., Sawicka E., Szeląg D. & Witan K. (2008): Liczebność i rozmieszczenie pliszki górskiej Motacilla cinerea w polskiej części Sudetów. – Notatki Ornitologiczne 49: 141-152.

 • Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T. & Witkowski J. (1991): Ptaki Śląska – monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

 • Dyrcz A. & Mikusek R. (1996): Ptaki lęgowe Gór Stołowych na tle awifauny Sudetów i problemy ochrony ptaków w Parku Narodowym Gór Stołowych. Mat. z Sympozjum “SZCZELINIEC”, pp. 215-219.

 • Dyrektywa 79/409/EWG z dn. 2.04.1979 r.

 • Dubiel K. (ed.) (1993): Monografia Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. – Studia i Monografie (Opole) 209.

 • Flousek J. & Gramsz B. (1999): Atlas ptaków lęgowych Karkonoszy. Vrchlabí.

 • Hebda G. (1997): Stanowisko puchacza Bubo bubo na Opolszczyźnie. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53(2): 103-105.

 • Hebda G. (2001): Ptaki lęgowe Parku Krajobrazowego Gór Opawskich. – Ptaki Śląska 13: 41-65.

 • Jitschin C. (1938): Die Vogelwelt im Wildgrund-Strandbadwinkel. – Oberschlesier 20: 260-262.

 • Kollibay P. (1906): Die Vögel der Preussischen Provinz Schlesien. Breslau.

 • Kondělka D. & Petro R. (2007): Prvý známý případ prokázaného hnízdění orla křiklavého (Aquila pomarina) na severní Moravě a ve Slezsku ve dvacétem století. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 56(2): 187.

 • Kondělka D. & Petro R. (2008): Prvé známé případy prokázaného hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) na Moravě a ve Slezsku. – Sylvia 44: 67-68.

 • Kondracki J. (1994): Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszwa: PAN.

 • Kopij G. (1990): Rozmieszczenie i liczebność płomykówki (Tyto alba) na południowej Opolszczyźnie. – Notatki Ornitologiczne 31: 43-52.

 • Kopij G. (1991): Materiały do awifauny Śląska – Bocian biały (Ciconia ciconia) w byłym powiecie prudnickim. – Ptaki Śląska 8: 140-142.

 • Kopij G. (1992): Bocian w rejonie Prudnika. – Tygodnik Prudnicki (Prudnik) 29 (26.07.1992): 8.

 • Kopij G. (1994): Awifauna Parku Krajobrazowego “Góry Opawskie”. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 50(1): 26-32.

 • Kopij G. (1995): Ptaki miasta Prudnika. – Przyroda Śląska Opolskiego 1: 12-17.

 • Kopij G. (1996): Awifauna lęgowa Przedgórza Paczkowskiego i Obniżenia Otmuchowskiego. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 52(1): 82-89.

 • Kopij G. (1999): Awifauna lęgowa Płaskowyżu Głubczyckiego. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 55(2): 34-51.

 • Kopij G. (2003): Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego Ciconia ciconia na Ziemi Niemodlińskiej, Nyskiej i Prudnickiej w latach 1974–1991. – Przyroda Śląska Opolskiego 9: 1-7.

 • Kopij G. (2005): Zmiany w awifaunie lęgowej dawnego powiatu Jesenik na Śląsku Opawskim w II połowie XX wieku. – Przyroda Śląska Opolskiego 11: 9-20.

 • Kopij G. (2006): Zmiany w awifaunie lęgowej okolic Osobłogi na Śląsku Opawskim w II połowie XX wieku. – Przyroda Śląska Opolskiego 12: 24-30.

 • Kopij G. (2007a): Osobliwości florystyczne i faunistyczne Euroregionu Pradziad. W: Euroregion Pradziad. Prudnik: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, pp. 133-182.

 • Kopij G. (2007b): Rozmieszczenie pionowe ptaków w Wysokich Jesionikach. – Przyroda Śląska Opolskiego 13: 24-26.

 • Kopij G. (2011): Wyniki ankiety dotyczącej występowania i liczebności wybranych gatunków gadów, ptaków i ssaków na Górnym Śląsku i na Śląsku Opolskim. – Przyroda Śląska Opolskiego 17: 1-13.

 • Kopij G. (2013a). Ptaki lęgowe rezerwatów przyrody „Cicha Dolina”, „Las Bukowy” i „Nad Białką” w Górach Opawskich. – Przyroda Śląska Opolskiego 19: 30-31.

 • Kopij G. (2013b): Badania ilościowe nad ptakami lęgowymi lasów, zadrzewień i parków Ziemi Prudnickiej. – Przyroda Śląska Opolskiego 19: 1-14.

 • Kopij G. (2013c): Ptaki lęgowe Prudnika w 2010 roku. – Przyroda Śląska Opolskiego 19: 15-26.

 • Kopij G. (2014a): Ptaki lęgowe w wioskach Ziemi Prudnickiej w latach 2008-2009. – Przyroda Śląska Opolskiego 20: 1-12.

 • Kopij G. (2014b): Ptaki lęgowe Głuchołaz i okolicznych wiosek. – Przyroda Śląska Opolskiego 20: 13-24.

 • Kopij G. (2017): Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego Ciconia ciconia na Ziemi Prudnickiej w latach 2007-2009. – Przyroda Śląska Opolskiego 22: 14-17.

 • Kopij G., Jeszka W. & Jakubiec Z. (2001). Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego Ciconia ciconia na Śląsku Opolskim w drugiej połowie XX wieku. – Przyroda Śląska Opolskiego 7: 1-36.

 • Kopij G. & Profus P. (2014): Rozmieszczenie i liczebnośc kuraków leśnych (Galliformes) na Śląsku w latach 2002-2014 oraz zmiany ich liczebności w ostatnich 140 latach. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70(5): 387-409.

 • Kutter P. & Kollibay P. (1882): V. Jahresbericht (1880) des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands: [Ornithologische Beobachtungen aus der Umgegend von Neustadt O/S]. – Journal für Ornithologie 30(1): 18-109.

 • Kutter P. & Kollibay P. (1883): VI. Jahresbericht (1881) des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands: [Ornithologische Beobachtungen aus der Umgegend von Neustadt O/S]. – Journal für Ornithologie 31(1): 13-76.

 • Mikusek R. (1996): Ptaki lęgowe Gór Bystrzyckich. – Ptaki Śląska 11: 81-114.

 • Mikusek R. & Dyrcz A. (2003): Ptaki Gór Stołowych. – Notatki Ornitologiczne 44: 89-119

 • Pax F. (1925): Wirbeltierfauna von Schlesien. Gebrüder Borntraeger, Berlin.

 • Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G. & Chylarecki P. (eds) (2007): Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985–2004. Poznań, Bogucki Wyd. Nauk.

 • Thiemann A. (1887): Ornithologische Beobachtungen in Ziegenhals, Kr. Neisse. In: Blasius R. & Reichenow A. (ed.). X Jahresbericht [1885]. – Journal für Ornithologie 35.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search