New faunistic records of Hydroptilidae (Insecta, Trichoptera) from the Czech Republic

Open access

Abstract

Two species, Orthotrichia angustella (McLachlan, 1865) and Oxyethira tristella Klapálek, 1895, previously considered to be regionally extinct in the Czech Republic, are reported from the Dyje River (South Moravia) as new records for Moravia. Hydroptila martini Marshall, 1977 and Oxyethira falcata Morton, 1893 endangered species are for the first time recorded from Moravia (incl. Silesia). New faunistic data on rare species Hydroptila occulta (Eaton, 1873) and Hydroptila tineoides Dalman, 1819 are also provided.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Cianficconi F. Todini B. & Cortini Pedrotti C. (2005): Italian caddisflies living on mosses: preliminary note. In Tanida K. & Ro ssiter A. (eds) Proceedings of the 11th International Symposium on Trichoptera. Tokai University Press Kanagawa pp. 91–99.

 • Graf W. Heckes U. Hess M. Zweidick O. & Malicky H. (2017): Neue Nachweise von Köcherfliegen (Insecta: Trichoptera) aus Österreich. Braueria 44: 48–49.

 • Graf W. Murphy J. Dahl J. Zamora-Munoz C. & Lopez-Rodriguez M. J. (2008): Distribution and ecological preferences of European freshwater organisms. Volume 1. Trichoptera (Vol. 1) Pensoft Publishing 388 pp.

 • Graf W. Schmidt-Kloiber A. & Moritz C. (1998): Köcherfliegenfunde aus Österreich. Lauterbornia 34: 205–213.

 • Gullefors B. & Johanson K.A. 2007: Gotland nattsländor (Trichoptera). Entomologisk Tidskrift 128 (1–2): 61–70.

 • Hohmann M. (1999): Bemarkenswerte Köcherfliegen-Fänge (Insecta Trichoptera) im Tiefland Sachsen-Anhalts. Lauterbornia 36: 33–40.

 • Holzenthal R.W. Blahnik R.J. Prather A.L. & Kjer K.M. (2007): Order Trichoptera Kirby 1813 (Insecta) Caddisflies. In Zhang Z.-Q. & Shear W.A. (eds): Linnaeus Tercentenary: Progress in Invertebrate Taxonomy. Zootaxa 1668 639–698.

 • Chvojka P. (1996): New faunistic records of trichoptera (Insecta) from the Czech Republic. Časopis Národního muzea Řada přírodovědná 165: 131–132.

 • Chvojka P. & Komzák P. (2006): Chrostíci (Trichoptera) CHKO Kokořínsko. Bohemia centralis Praha 27: 355–363.

 • Chvojka P. & Komzák P. (2008): The history and present state of Trichoptera research in the Czech Republic. Ferrantia Travaux Scientifiques du Musée National d’Histoire Naturelle de Luxembourg 55: 11–21.

 • Chvojka P. & Komzák P. (2017): Trichoptera (chrostíci). In Hejda R. Farkač J. & Chobot K. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). Příroda Praha 36: 170–174.

 • Chvojka P. & Komzák P. & Špaček J. (2009): New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic III. Acta Musei Moraviae Scientiae biologicae (Brno) 94: 81–85.

 • Chvojka P. & Novák K. (2001): Additions and corrections to the checklist of Trichoptera (Insecta) from the Czech and Slovak Republics. Acta Musei Nationalis Pragae Series B Historia Naturalis 56 (2000): 103–120.

 • Chvojka P. Špaček J. Komzák P. & Lukáš J. (2016): New faunistic records of Trichoptera from the Czech Republic and Slovakia. Klapalekiana 52: 43–46.

 • Klapálek F. (1891): I. Dodatky ku seznamu českých Trichopter za rok 1890. Věstník královské české Společnosti Náuk třída mathematicko-přírodovědecká 1890(2): 176–196.

 • Klapálek F. (1894): Dodatky ku seznamu českých Trichopter za rok 1892 a 1893. Věstník královské české Společnosti Náuk třída mathematicko-přírodovědecká 1894(2): 1–8.

 • Klapálek F. (1895): Oxyethira tristella n. sp. Entomologist’s Monthly Magazine 6: 168–169.

 • Klapálek F. (1897): Dodatky ku seznamu českých Trichopter za rok 1894 až 1897. Věstník královské české Společnosti Náuk třída mathematicko-přírodovědecká 1897(62): 1–9.

 • Klapálek F. (1901): Příspěvek ke znalosti fauny Neuropteroid Českomoravské krabatiny. Věstník České Akademie Císaře Františka Josefa 10: 489–494.

 • Komzák P. & Kroča J. (2011): New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic IV. Acta Musei Moraviae Scientiae Biologicae 96(1): 189–192.

 • Kroča J. (2013) (Ms.): Inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka z oboru hydrobiologie. Závěrečná zpráva depon. in: Správa CHKO Beskydy Rožnov pod Radhoštěm; Výzkumný Ústav Vodohospodářský T.G.M. v.v.i. pobočka Brno 104 pp.

 • Kroča J. (2016): Divočící řeka Morávka – dynamické stabilní a ohrožené prostředí. Ochrana přírody 71 (6): 24–27.

 • Malicky H. (1996): Beschreibung und Verbreitung von Hydroptila brissaga n. sp. einer neuen europäischen Hydroptilidae (Trichoptera). Entomologische Berichte Luzern 36: 101–104.

 • Malicky H. (2009): Rote Liste der Köcherfliegen Österreichs (Insecta Trichoptera). In Zulka K.P. (ed.): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Grüne Reihe des Lebensministeriums 14 (3): 319–358.

 • Mayer K. (1936): První příspěvek k poznání chrostíků Československé republiky. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 18: 41–47.

 • Mayer K. (1937): Příspěvek k poznání chrostíků okolí Rajce. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně za r. 1936 19: 33–38.

 • Nógrádi S. (1994): New data to the caddisfly (Trichoptera) fauna of Hungary III. Folia entomologica hungarica. 55: 271–280.

 • Nógrádi S. & Uherkovich A. (2002): Magyarország Tegzesei (Trichoptera) [The Caddisflies of Hungary (Trichoptera)] Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat 11 Pécs 386 pp.

 • Polášková V. Schenková J. Bartošová M. Rádková V. & Horsák M. (2017): Post-mining calcareous seepages as surrogate habitats for aquatic macroinvertebrate biota of vanishing calcareous spring fens. Ecological Engineering 109: 119–132.

 • Pruner L. & Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. Klapalekiana 32 (Suppl.): 1–115.

 • Uherkovich A. & Nógrádi S. (1999): Caddisflies (Trichoptera) of artificial water courses in the Bakony Mountains Central Hungary. Braueria 26: 21–23.

 • Wiberg-Larsen P. & Czachorowski S. (2002): Oxyethira tristella Klapalek 1895 (Trichoptera: Hydroptilidae) a caddis-fly species new to the fauna of Poland. Polskie Pismo entomologiczne 71: 151–153.

 • Wiberg-Larsen P. & Holm P. (1999): Vårfluen Hydroptila martini Marshall 1977-ny for Denmark og NV-Europa (Trichoptera: Hydroptilidae). Ent. Meddr. 67: 117–121.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 129 129 5
PDF Downloads 97 97 3