Contribution to the bryoflora of the Ciężkowickie Foothills (Western Carpathians, Poland)

Adam Stebel 1  and Grzegorz Vončina 2
 • 1 Department of Pharmaceutical Botany, School of Pharmacy with Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia in Katowice, 41–200, Sosnowiec, Poland
 • 2 Pieniny National Park, , 34-450, Poland

Abstract

The paper provides information about new localities of 118 species, including 2 hornworts, 22 liverworts and 94 mosses collected at the Ciężkowickie Foothills. The most interesting are bryophytes protected and threatened in Poland, for example Fossombronia wondraczekii, Nowellia curvifolia, Sphagnum compactum, Trichocolea tomentella and Weissia squarrosa.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Armata L. (2005): A contribution to the bryoflora of the Pogórze Dynowskie Foothills (Western Carpathians). – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio C 60: 101-111.

 • Armata L. (2006): New records of rare and endangered mosses from the Bieszczady Zachodnie Range and the Carpathian Foothills. – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio C, 61(7): 131-139.

 • Cykowska B. (2006a): Schistostega pennata (Bryopsida, Schistostegaceae) in the Polish Carpathians. – Polish Botanical Journal 51(1): 93-95.

 • Cykowska B. (2006b). Diplophyllum albicans (Hepaticopsida, Scapaniaceae) in the Polish Carpathians. – Polish Botanical Journal 51(2): 225-227.

 • Itzigsohn H. (1848): Ueber die Laubmoosflora der Mark Brandenburg. – Flora 31(14): 225-229.

 • Klama H. (1996): Wątrobowce (Hepaticae) Beskidu Żywiecko-Orawskiego (Karpaty Zachodnie). – Monographiae Botanicae 79: 1-144.

 • Klama H. (2006a): Systematic catalogue of Polish liverwort and hornwort taxa. In: J. Szweykowski, An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts. pp. 83-100. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Klama H. (2006b): Red list of the liverworts and hornworts in Poland. In: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (eds): Red list of plants and fungi in Poland. pp. 21-33. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Kondracki J. (1994): Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Limpricht K.G. (1874): Neue Bürger der schlesischen Laubmossflora. – Hedwigia 13(4): 62-63.

 • Limpricht K.G. (1876): Nachträge zu den Laub-und Lebermoosen. In: F. Cohn (ed.): Kryptogamen-Flora von Schlesien 1. pp. 414-444. J. U. Kern’s Verlag (Max Müller), Breslau.

 • Mierzeńska M. (1994): Wątrobowce Gorców. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 1: 234-346.

 • Ochyra R. & Szmajda P. (1981): La cartographie bryologique en Pologne. In: J. Szweykowski (ed.), New perspectives in bryotaxonomy and bryogeography. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Seria Biologia 20: 105-110.

 • Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H. (2003): Census Catalogue of Polish Mosses. Kraków: Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

 • Plášek V. & Stebel A. (2002): Bryophytes of the Čantoryjský hřbet range (Czantoria range) and its foothills (Western Carpathians - Czech Republic, Poland). – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 51: 1-87.

 • Regulation of the Minister of the Environment (Poland) of 9 October 2014 on wild species of plants under protection. Journal of Laws (2014), item 1409.

 • Stebel A. (1995): Campylopus introflexus (Musci, Dicranaceae) found in the Carpathians. – Fragmenta Floristica et Geobotanica 40(2): 909-911.

 • Stebel A. (2006): The mosses of the Beskidy Zachodnie as a paradigm of biological and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians. Habilitation Thesis No. 17/2006. Medical University of Silesia in Katowice and Sorus, Katowice-Poznań, 347 pp.

 • Stebel A. (2010): Mosses of the Beskid Mały Range (Western Carpathians). – Materiały Opracowania Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 11: 1-142.

 • Stebel A. (2015): Contribution to the bryoflora of the Wiśnickie Foothills (Western Carpathians, Poland). – Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 64: 131-139.

 • Stebel A. (2016a): Contribution to the bryoflora of the Rożnowskie Foothills (Western Carpathians, Poland). – Fragmenta Naturae 49: 1-13.

 • Stebel A. (2016b): Contribution to the moss flora of the Magura National Park (Western Carpathians, Poland). – Fragmenta Naturae 49: 14-26.

 • Stebel A. & Fojcik B. (2005): Kolejne stanowiska Campylopus introflexus (Bryopsida, Dicranaceae) w województwie śląskim. – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(2): 412-414.

 • Stebel A., Krause R. & Smieja A. (2016): Nowe stanowiska mchów we florze Gorców (Karpaty Zachodnie). – Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 23(1): 175-177.

 • Stebel A., Ochyra R. & Vončina G. (2010): Mosses of the Pieniny Range (Polish Western Carpathians). Poznań: Sorus.

 • Stebel A. & Stebel A.M. (1998): Materiały do brioflory Beskidu Małego i północnej części Kotliny Żywieckiej (Karpaty Zachodnie). – Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 5: 217-236.

 • Stebel A. & Vončina G. (2014): Bryophyte diversity in the flora of the Orawsko-Jordanowskie foothills (Polish Western Carpathians). Zakopane: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.

 • Stebel A. & Żarnowiec J. (2010): Materiały do flory mchów Bieszczadów Zachodnich (Karpaty Wschodnie). – Roczniki Bieszczadzkie 18: 134-156.

 • Szafran B. (1956): Zapiski bryologiczne z Karpat Zachodnich (Beskidy, Tatry, Pieniny). – Fragmenta Floristica et Geobotanica 2(1): 143-167.

 • Żarnowiec J., Stebel A. & Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. In: Stebel A. & Ochyra R. (eds): Bryological studies in the Western Carpathians. pp. 9-28. Sorus, Poznań.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search