Population expansion of some bird species in the city of Wrocław

 • 1 Department of Vertebrate Ecology, Wroclaw University of Environmental Poland
 • 2 Life Sciences, Kożuchowska 5b, 51-631 Wrocław, Poland

Abstract

During the years 2002-2010, distribution and numbers of eight bird species were studied in the whole city of Wrocław, SW Poland (293 km2). The estimation for these species are as follow: Streptopelia turtur: 3 breeding pairs, Upupa epops: 1, Cuculus canorus: 49, Emberiza hortulana: 7, Luscinia megarhynchos: 214-286, Phoenicurus phoenicurus: 87-118, Turdus pilaris: 105-150, Hippolais icterina: 136-181. In comparison with 1980‘s and 1990’s, a rapid increase in the numbers P. phoenicurus, and T. pilaris, and a slight increase of L. megarhynchos and Cuculus canorus were documented. T. pilaris began to breed in the city in the end of 1990‘s. The increase may indicate that the habitats in Wrocław improved both in regard to food availability, nesting sites and other environmental requisitions. The increase in the numbers recorded for C. canorus, P. phoe-nicurus, and L. megarhynchos may also be a result of good conditions prevailing in their wintering grounds in sub-Saharan Africa.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bauer H.-G. & Ber thold P. (1997): Die Brutvögel Mitteleuropas: Bestand und Gafährdung. Aula-Verlag, Wiesbaden.

 • Bibby C.J., Burgess N.D. & Hi l l D.A. (2012): Bird census techniques. Academic Press, London.

 • BryśK. & Bryś T. (2010): Reconstruction of the 217-year (1791-2007) Wrocław air temperature and precipitation series. - Bull. Geogr. 3: 121-171.

 • Dyrcz A., G r a b i ń ski W., Stawarczyk T. & Wi tkowski J. (1991): Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

 • Dunn A.M. & Wes ton M.A. (2008): A review of terrestrial bird atlases of the world and their application. - Emu 108: 42-67.

 • Smolnicki K. & Szykas iuk M. (eds) (2002): Środowisko Wrocławia. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław.

 • Kalcey J.G. & Rheinwald G. (eds) (2005): Birds in European cities. Ginster Verlag, St. Catharinen.

 • Kollibay P.R. (1906): Die Vögel der preussischen Provinz Schlesien. Breslau.

 • Kopij G. (2004): Ptaki lęgowe Wielkiej Wyspy Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego we Wrocławiu. - Zesz. nauk. AR Wrocław, Zoot. 50 (488): 187-204.

 • - (2005): Ptaki lęgowe zachodniej części Śródmieścia we Wrocławiu. - Zesz. nauk. AR Wrocław, Zoot. 53: 87-99.

 • - (2007): Ptaki Starego Miasta we Wrocławiu. - Zesz. nauk. UP Wrocław, Zoot. 55: 93-105.

 • - (2008): Awifauna lęgowa Obszaru Specjanej Ochrony Natura 2000 “Grądy Odrzańskie” we Wrocławiu. - Parki nar. Rez. Przyr. 27: 95-114.

 • - (2010): Ptaki lęgowe północno-wschodniej części dzielnicy Fabrycznej we Wrocławiu. - Zesz. nauk. UP Wrocław, Biol. Hod. Zwierz. 60: 77-96.

 • - (2014a): Ptaki lęgowe klina zieleni w gradiencie urbanizacji na Krzykach we Wrocławiu. In: Indykiewicz P., Bohner J. (eds). Animal, Man and the City - Interactions and Relationships. - Urban Fauna (Bydgoszcz) 6: 195-207.

 • - (2014b): Breeding bird community of a large cemetery in a Central European city in 1969 and 40 years later. - Vogelwelt 135: 67-74.

 • - (2014c): Population densities of birds breeding in urbanized habitats in the Grabiszyn district in the city of Wrocław. - Acta Musei Silesiae, Sci. Natur. 63: 139-150.

 • - (2015): Population expansion of the Hoopoe Upupa epops in Silesia, SW Poland. - Rivista Italiana di Ornithologia 85: 38-40.

 • - (2016a): Breeding avifauna of Niemodlin countryside (SW Poland) during the years 2002-2007, and its changes over the last 56 years (1962-2007). - Acta Mus. Siles., Sci. Natur. 65: 179-192.

 • - (2016b): Breeding bird assemblage in a mosaic of urbanized habitats in a Central European city. - Vest. Zool. 50(2): 163-172.

 • Lontkowski J. (1987): Ptaki (Passeriformes) pól irygacyjnych i terenów sąsiednich w północno-zachodniej części Wrocławia (z uwzględnieniem badań ilościowych metodą kartograficzną). - Ptaki Śląska 7: 40-81.

 • Lontkowski J., Okulewicz J. & Drazny T. (1988): Ptaki (Non-Passeriformes) pol irygacyjnych i terenów sąsiednich w północno-zachodniej części Wrocławia. - Ptaki Śląska 6: 43-96.

 • Marszałek M. (1992): Rozmieszczenie i liczebność słowika rdzawego. Praca mag. ZEP UWr., Wrocław.

 • Orłowski G., Martini K. & Martini M. (2006): Awifauna południowo-zachodniej części Wrocławia. - Ptaki Śląska 16: 17-70.

 • Słychan M. (1996): Ptaki pól irygacyjnych Wrocławia. - Ptaki Śląska 11: 133-150.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search