A casual occurrence of Physostegia virginiana (Lamiaceae) in Poland

Artur Pliszko 1
 • 1 Department of Plant Taxonomy, Phytogeography and Herbarium, Institute of Botany, Jagiellonian University in Kraków, Kopernika 31, 31-501 Kraków, Poland

Abstract

This short note provides data on casual occurrence of Physostegia virginiana in Poland. It was found on abandoned allotments in the western part of the town of Skarżysko-Kamienna in 2015 (ATPOL cartogram unit: EE45). Its population consists of 153 generative ramets growing in three clumps. The habitat suggests that the plant probably escaped from cultivation with dumped garden waste.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bożek M. (2008): Pollen yield and pollen grain dimensions of some late-summer plant species of the Lamiaceae family. - J. Apic. Sci. 52(1): 31-36.

 • Cantino P.D. (1981): Change of status for Physostegia virginiana var. ledinghamii (Labiatae) and evidence for a hybrid origin. - Rhodora 83: 111-118.

 • -(1982): Amonograph of the genus Physostegia (Labiatae). - Contr. Gray Herb. 211: 1-105.

 • Cardin L., Onesto J. P. & Moury B. (2002): First report of Alfalfa mosaic virus in Physostegia virginiana. - Plant Dis. 86(1): 72.4-72.4.

 • Czarna A., Piskorz R. & Wyrzykiewicz -Raszewska M. (2006): Vascular plants on selected Catholic cemeteries of Jelenia Góra and its surroundings. - Rocz. AR Pozn. 378, Bot.-Stec. 10: 69-86.

 • Dębicz R. (2012): Zieleń cmentarzy w krajobrazie wsi Dolnego Śląska. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, 311 pp.

 • Hosking J.R., Conn B.J., Lepschi B.J. & Barker C.H. (2007): Plant species first recognised as naturalised for New South Wales in 2002 and 2003, with additional comments on species recognised as naturalised in 2000-2001. - Cunninghamia 10(1): 139-166.

 • Maciejczak B. (1988): Flora synantropijna Kielc, Skarżyska-Kamienneji Starachowic. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, 162 pp.

 • Matuszkiewicz W. (2008): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 537 pp.

 • Milbau A. & Stout J.C. (2008): Factors associated with alien plants transitioning from casual, to naturalized, to invasive. - Conserv. Biol. 22(2): 308-317.

 • Mirek Z., Piękoś -Mi rkowa H., Zając A. & Zając M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland,achecklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 442 pp.

 • Mito T. & Uesugi T. (2004): Invasive alien species in Japan: the status quo and the new regulation for prevention of their adverse effects. - Global Environmental Research 8(2): 171-193.

 • Nobis M. (2007): Rośliny naczyniowe zachodniej części Przedgórza Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska). - Prace Botaniczne 40: 1-458.

 • Phillips C.E.L. (1956): The small garden. Pan Books, London, 414 pp.

 • Podgórska M. (2011): Flora roślin naczyniowych Garbu Gielniowskiego (Wyżyna Małopolska). - Prace Botaniczne 44: 1-304.

 • Pyšek P., Richardson D.M., Rejmánek M., Webster G.L., Williamson M. & Kirschner J. (2004): Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. - Taxon 53(1): 131-143.

 • Randall R.P. (2012): A global compendium of weeds. 2nd edition. Department of Agriculture and Food, Western Australia, 1119 pp.

 • Rutkowski L. (2004): Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 814 pp.

 • Sun Q., Lin Q., Yi Z.-L., Yang Z.-R. & Zhou F.-S. (2010): Ataxonomic revision of Miscanthus s. l. (Poaceae) from China. - Bot. J. Linn. Soc. 164(2): 178-220.

 • Tokarska -Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W. & Hołdyński C. (2012): Rośliny obcego pochodzeniaw Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja OchronyŚrodowiska, Warszawa, 197 pp.

 • Whiteley A.C. (2011): Physostegia Bentham. pp. 90. In: Cullen J., Knees S.G. & Cubey H.S. (eds): The European garden flora, vol. 5, Boraginaceae to Compositae, 2nd edition. Cambridge University Press, Cambridge, 639 pp.

 • Zając A. (1978): Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). - Taxon 27(5-6): 481-484.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search