Population Densities of Birds Breeding in Urbanized Habitats in the Grabiszyn District in the City of Wrocław

 • 1 Department of Vertebrate Ecology, Wrocław University of Environmental & Life Sciences, Kożuchowska 5b, 50-631 Wrocław

Abstract

Studies were carried out in 2010 by mean of simplified version of the mapping method. The study area (395 ha) was located close to the city centre. It comprised a mosaic of urbanized habitats, with a clear dominance of green areas, such as parks (41.1 ha), gardens, cemeteries and tree clumps. A total of 48 breeding bird species were recorded in the whole study area. The most common (<25 pairs/100 ha) were Passer domesticus, Passer montanus, Sturnus vulgaris, Parus caeruleus, Parus major, Apus apus and Columba livia. Numerous (7-15 pairs/100 ha) were also the following species: Columba palumbus, Turdus pilaris, Sylvia atricapilla, Serinus serinus, Turdus merula and Pica pica. Insectivorous birds were the most common birds constituting 63.3%, and granivorous -32.6% of all pairs recorded. Most birds nested in tree holes (39.3%), in/on buildings (30.2%) and in trees/shrubs (25.6%). Distribution of breeding pairs of 23 bird species was presented on maps. Population trends for 17 species were documented. Rapid increase in numbers of Turdus pilaris, Corvus cornix and Phoenicurus phoenicurus and decrease of Pica pica were recorded.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bibby C.J., Burgess N.D. & Hill D.A. (1992): Bird census techniques. Academic Press, London.

 • Dunn A. M. & Weston M.A. (2008): A review of terrestrial bird atlases of the world and their application. - Emu 108: 42-67.

 • Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T. & Witkowski J. (1991): Ptaki Śląska - monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

 • Hustings M.F.H., Kwak R.G.M., Opdam P.F.M. & Reijnen M.J.S.M. (1989): Vogelinventarisatie: achter-gronden, richtlijnen en verslaglegging. Pudoc, Wegeningen.

 • Kalcey J.G. & Rheinwald G. (eds) (2005): Birds in European cities. Ginster Verlag, St. Catharinen

 • Kopij G. (2005): Ptaki lęgowe zachodniej części Śródmieścia we Wrocławia. - Zesz. nauk. AR Wrocław, Ser. Zootechnika 53: 87-99.

 • - (2007): Ptaki lęgowe Starego Miasta we Wrocławiu. - Zesz. Nauk. UP Wrocław, Biol. i Hod. Zwierz. 55: 93-105.

 • - (2010): Ptaki lęgowe północno-wschodniej części dzielnicy Fabrycznej we Wrocławiu. - Zesz. nauk. UP Wrocław, Biol. i Hod. Zwierz., 60: 77-96.

 • Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W. & Plit J. (2001): Ptaki Warszawy, 1962-2000. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.

 • Nowicki W. (2001): Ptaki śródmieścia Warszawy. MiIZ PAN, Warszawa. Okólska H. & Burak M. (2007): Cmentarze dawnego Wrocławia. Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław.

 • Orłowski G., Martini K. & Martini M. (2002): Liczebność i rozmieszczenie sroki Pica pica w południowo- zachodniej części Wrocławia. - Ptaki Śląska, 14: 143-154.

 • - (2004): Rozmieszczenie i liczebność pleszki Phoenicurus phoenicurus w południowo-zachodniej części Wrocławia. - Chr. Przyr. ojcz. 60(5): 17-30.

 • - (2006): Awifauna południowo-zachodniej części Wrocławia. - Ptaki Śląska 16: 17-70.

 • Rachel M., Grzesiak W., Martini K. & Martini M. (2002): Sowy Strigiformes miasta Wrocławia. - Ptaki Śląska 14: 121-141.

 • Tomiałojć L. (1980): Kombinowana odmiana metody kartograficznej do liczenia ptaków lęgowych. - Not. Orn. 21: 33-54.

 • Tomiałojć L. & Stawarczyk T. (2003): Awifauna Polski, Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Pro Natura, Wrocław.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search