Changes in the occurrence of mosquitos in the recent period

Open access

Abstract

The mosquito fauna was observed in mountain and lowland regions of Bohemia for 50, respective 40 years. As has been proven by the long term research of this medically significant family of the dipteran and its occurrence on the territory of both the Czech and Slovak republic, changes in species composition of mosquito fauna and ecology in central Europe are indicators of contemporary ongoing climatic change and climate warming.

Resumé

Fauna komárů byla sledována v horské a nížinné oblasti Čech 50, resp. 40 let. Změny druhového složení fauny komárů a jejich ekologie ve střední Evropě jsou ukazatelem v současnosti probíhajících změn podnebí a jeho oteplování, jak bylo prokázáno dlouhodobým výzkumem této zdravotně významné čeledi dvoukřídlých na území Československa (současné České a Slovenské republiky).

References
 • Božkov D.K. (1966): Krovososuščie komary (Diptera, Culicidae) Bolgarii. - Ent. Obozrenie, XLI : 570-571.

 • Breindl V. & Komárek J. (1940): Anofelismus Čech a Moravy. - Věstník čs. Zool. společnosti v Praze 8: 177-193.

 • - (1941) : Rozšíření malarických komárů a otázka malárie u nás. - Praktický lékař 21: 45.

 • Carpenter S. J. & La Casse W. J. (1955): Mosquitoes of North America. Univ. of California Press, Berkeley & Los Angeles, 353 pp.

 • Cockerell T. D. A. (1914): The oldest mosquitoes. - Letters to the Editor, Nature, London 103: 43-46.

 • Dahl Ch. (1970): Taxonomy and geographic distribution of Swedish Culicidae (Diptera, Nematocera). - Ent. Scand. 8: 59-69.

 • Darsie R. F. Jr. & Ward R. A. (1981) : Identification and geographical distribution of the mosquitoes of North America, North of Mexico. Supplements to Mosquito systematics, 1, Amer. Mosq. Control Assoc., Fresno, Kalifornia, 313 pp.

 • Dubickij A. M. (1970): Krovososuščie komary (Diptera, Culicidae) Kazachstana. Izd. „Nauka“, Kazach. SSR, Alma-Ata, 220 pp.

 • Edwards F. W. (1923): Oligocene mosquitoes in the British Museum, with a summary of our present knowledge concerning fosil Culicidae. - J. Geol. Soc. London (1923): 139-155.

 • Gelb ič I., Chmela J., Minář J. & Olejníče k J. (2000): Změny v populacích komárů v zaplavovaných oblastech střední a jižní Moravy. IV. Konference DDT, Přívorovy dny, Poděbrady, 23.-25.5.2000. Sborník referátů, pp. 245 - 263.

 • Gillet J. D. (1970): Mosquitoes. Weidenfeld and Nicolson, London, 274 pp.

 • Gucevič A. V., Mončadskij A. S. & Štakelberg A. A. (1970): Komary. Semejstvo Culicidae. Fauna SSSR, Nasekomye dvukrylye, Tom III., vyp. 4, Izd. „Nauka“, Leningrad, 384 pp.

 • Halgoš J. & Benková J. (2004): First record of Anopheles hyrcanus Diptera, Culicidae) from Slovakia. - Biologia, (Bratislava) 59: 15-68.

 • Halgoš J. & Petrus O. (1996): First record of Culex theileri in Slovakia. - Biologia (Bratislava) 51: 190.

 • Hubálek Z., Halouzka J., Juřicová J., Příkazský Z., Žáková J. & Šebesta O. (1999): Surveillance virů přenášených komáry na Břeclavsku v povodňovém roce 1997. - Epidemiol., Mikrobiol., Imunol. 48 : 91-96.

 • Chmela J. (1999): Výskyt jarních kalamitních komárů v záplavové zoně řeky Moravy po povodni v r. 1997. - Desinfekce, Desinsekce, Deratisace 7: 94-101.

 • - (2000): Výskyt jarních kalamitních komárů na Olomoucku v r. 2000. - Desinfekce, Desinsekce, Deratisace 9: 82-83.

 • Jalili N., Halgoš J., Ondriska F. & Brestovský J. (1999): Mosquito communities of the Morava flood plain area during floods in 1997. Dipterologica bohemoslovaca.

 • Jansta P., Vrabec V., Stránský J. & Mikát B. (2008): Výskyt kudlanky nábožné (Mantis religiosa) (Mantodea, Mantidae) ve středních Čechách a její rozšíření v České republice. - Klapalekiana 44: 21-25.

 • Knight J. & Stone A. (1977-1978): A catalog of the mosquitoes of the World (Diptera : Culicidae). The Thomas Say Foundation, vi, Baltimore, Maryland, 611 pp.

 • Kramář J. (1955): Komáři rodu Aedes v ČSR. - Rozpravy ČSAV 9: 67. - (1958): Komáři bodaví - Culicinae. (Řád: dvoukřídlí - Diptera). Fauna ČSR, sv. 13, Nakl. ČSAV, Praha, 285 pp.

 • Kramář J. & Weiser J. (1951): Komáří calamity v jižní Moravě. - Zool. a Ent. Listy XIV(2): 180-183.

 • Kolman J.M., Kopecký K., Minář J. & Hausenblasová M. (1972): Výskyt protilátek proti viru Ťahyňa, Čalovo a klíštěcí encefalitidy u obyvatelstva na území Čech. I. Polabí. - Čs. EMI 21(2): 79-85.

 • Kowarz F. (1894): Seznam hmyzu českého - hmyz dvojkřídlý. Spol. Pro fysiokr., Praha.

 • Kucharčuk Z.P. (1980): Krovososuščie komary (Diptera, Culicidae) Sibiri. Sistematika. Izd. “Nauka”, Novosibirsk, 221 pp.

 • Kůrka A. (1991): První nález křižáka pruhovaného Agriope bruennichi v Čechách (Araneida: Araneidae). - Čas. Nár. Mus., ř. Přír. 163: 25-27.

 • Labuda M. (1997): Komáre Diptera, Culicidae na Záhorskej nížine (západné Slovensko). - Entomol. Problem, 14: 123-173.

 • Lauterer P. & Chmela J. (1977): Komáři kalamitních oblastí horní Moravy a dolní Bečvy (Diptera, Culicidae). - Čas. Mor. Musea, Brno, 62: 99-118.

 • Málková D., Danielová V., Minář J. & Ryba J. (1974): Virological investigations in some biotopes of Southern Moravia in summer season 1972. - Fólia parasitol. (Praha) 21: 363-372.

 • Martini E. (1929-1931): Culicidae. In Lindner: Die Fliegen der Palearkt. Region 3. Stuttgart: 398 pp.

 • Martynov A. (1959): Filogenetičeskie vzajmootnošenia nasekomych mekopteroidnigo kompleksa. - Tr. Inst. Morf. Životn. 27: 221-320.

 • Marshall J.F. (1938): The British Moskquites. British Museum, London, 341 pp.

 • Mihalyi F. & Guyiás M. (1963): Magyarorszag czunyogjai. Akademiai Kiadó, Budapešť, 229 pp.

 • Minář J. (1964): Změny vodního a pobřežního rozstlinstva na Lipenské nádrži. Sborník veg. problem. při bud. vod. děl. Nakl. ČSAV, Praha, pp. 233-246.

 • - (1965) : Tabanidae, Ceratopogonidae, Simuliidae oblasti Lipenské vodní nádrže. - Čs. parasitol. 12: 192-206.

 • - (1970): Přírodní poměry oblasti Lipenské vodní nádrže. - Ochrana přírody 25(6): 122-127.

 • - (1975): Vliv hydrotechnických změn při výstavbě Lipenské vodní nádrže na výskyt komárů. - Sb. Jihočes. mus. v Č. Budějovicích, Přírodní vědy, XV, Suppl. 1: 74.

 • - (1976): Culiciden aus der Mongolei (Diptera). Ergebnise der zologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolai Nr. 380. - Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 22(3-4): 335-350.

 • - (1978): Zoogeography of mosquito fauna in Mongolia. Dipterologia bohemoslovaca (Bratislava) 1: 175-180.

 • - (1986): Zoogeografie čeledi Culicidae v palearktické oblasti. - Dipterologia bohemoslovaca, IV., Jihočeské museum v Čes. Budějovicích, Přírodní vědy (1986): 21-26.

 • - (1987): Světové rozšíření komárů podčeledi Anophelinae a jeho vztah k přenosu malaria. - Čs. epid., mikrobiol., imunol. 36(4): 244-251.

 • - (1990): Family Culicidae. In: Soos A. & Papp L. (eds) : Catalogue of Palearctic Diptera. Volume 2. Akadémiai Kiadó, Budapešť, pp. 74-113.

 • - (2000): Family Culicidae. In : Papp L. & Darvas B. (eds): Contribution to the Manual of Palearctic Diptera. Appendix. Science Herald, Budapest: pp. 83-111.

 • Minář J., Gelb ič I. & Olejníče k J. (2001): The effect of floods on the development of mosquito populations in the middle and lower river Morava Regions. - Acta Univ. Carol., Biol. 45: 139-146.

 • - (2004): Influence of climatic changes on biodiversity of mosquitoes. -Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. 109: 215-223.

 • Minář J. & Halgoš J. (1997a): Culicidae (Komárocití). In: Chvála M. (ed.): Check List of Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak Republics., Karolinum, Charles University Press, Pratur, p. 34.

 • - (1997b): Zoogeographically significant mosquitoes in the territory of Bohemia and Slovakia. - Dipterologica bohemoslovaca, 95: 129-132.

 • Minář J., Halgoš J., Bartalová A. & Jalili N. (2007): Current climatic change and its impact on mosquito fauna in conditions of Slovakia and Czech Republic. - Acta Zool. Univ.Comenianae 47(2): 177-182.

 • Minář J. & Kr a mář J. (1987): Culicidae. Check list. Enumeratio insectorum Bohemoslovakiae. - Acta Faun. Ent. Mus. Nat. Pragae 18: 39-40.

 • Minář J. & Rosický B. (1975): Vývoj anofelismu na jižní Moravě. - Čs. Epid., mikrobiol., imunol. 24(1): 40-46.

 • Mohrig W. (1969): Die Culiciden Deutschlands. Parasitologische Schriftenreihe. Heft 18. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 260 pp.

 • Mončadskij A. S. (1951): Ličinki krovososuščich komarov SSSR i sopredelnych stran (podsem. Culicinae). Izd. AN SSSR, Moskva - Leningrad, 288 pp.

 • Montchadsky A. S. & Garcia Avila J. (1993): Las lasvas de los mosquitos (Diptera, Culicidae) de Cuba. Su biologia y determination. Poeyana. Instituto de biologia, Seria A. La Habana, Cuba, No 28 : 92 pp.

 • Natvig L. R. (1948): Culicini. Contribution to the knowledge of the Danish and Fennoscandian mosquitoes. Norsk Entomologisk Tidsskrift, Suppl. 1, Oslo, 567 pp.

 • Obenberger J. (1955): Entomologie II. Nakl. ČSAV, Praha, 725 pp.

 • Olejníče k J., Minář J. & Gelbič I. (2004): Changes in biodiversity of mosquitoes in the years 2002-2003 caused by climatic changes in tžhe Morava river basin. - Acta Fac. Ecologiae 12 (Suppl. 1): 115-121.

 • Ország I., Miná ř J. & Halgoš J. (2009): Culicidae, Meigen 1818. In: Jedlička L., Kúdela M., Stloukalová V. (eds) : Check list of Diptera of Czech Republic and Slovakia. Electronic version: http://zoology.fas.mba.sk.

 • Pakalnikis S., Rumšaité J., Sprangauskaité-Bernotiené R., Butautaité R. & Podénas S. (2000): Check - list of Lithuanian Diptera. - Acta Zool. Lithuanica 10(1): 3-96.

 • Rageau J., Mouchet J. & Abonnenc F. (1970): Répartition geographigue des moustigues (Diptera: Culicidae) en France. Cah. O. R. S. T. O. M., sér. Ent. Med. Parasitol.VIII. 3: 289-316.

 • Rettich F. (1998): Kalamitní výskyt komárů v jihomoravském kraji po katastrofálních záplavách v roce 1997 a způsoby jejich hubení. 3. Conference DDD 1998, Poděbrady. Sborník referátů, pp. 219 - 234.

 • - (2000): Revize fauny komárů Poděbradska. IV. Conference DDD, Poděbrady. Sborník referátů, pp. 219 - 234.

 • Rettich F., Alber t J. & Kadlč ík K. (1978): A study on the mosquitoes (Diptera, Culicidae) of the Třeboň basin. - Dipterologia bohemoslovaca Bratislava 1: 229-241.

 • Rettich F. & Ryba J. (1998): Kalamitní výskyt komárů v Jihomoravském kaji po katastrofálních záplavách v roce 1997 a způsoby jejich hubení. In: Davidová P. & Rupeš V. (eds): Nové poznatky v dezinfekci, dezinsekci a deratizaci při ostraňování následků záplav 1997. Sborník referátů III. Conference DDD, Poděbrady, pp. 179-192.

 • Rioux J.A. (1958): Les Culicidae du “Midi”Mediterraneén. - Encycl. Ent. (A) 35: 303.

 • Rodendorf B.B. (1964): Istoričeskoe razvitie dvukrylych nasekomych. Izd. Nauka, Moskva, Tr. paleontolog. inst., T 1000, AN SSSR, 310 pp.

 • Rosický B., Málková D., Danielová V., Hájková Z., Holubová J., Kolman J., Marhoul Z., Minář J. & Šimková A. (1980): Ťahyňa virus. Natural focus in Southern Moravia. - Rozpravy ČSAV 90(7): 107.

 • Rosický B. & Weiser J. (1952): Škůdci lidského zdraví.(Boj s hmyzem II). Přír. Nakl., Praha, 836 pp.

 • Ryba J. (1979): Faunistic record from Czechoslovakia. Diptera, Culicidae. -Acta ent. Bohemoslov76: 143.

 • Ryba J., Hájková Z. & Kaftan M. (1974): Occurrence of Uranotaenia unquiculata Edwards, 1913 (Diptera, Culicidae) in Czechoslovakia. - Folia parasitol. Praha 21 : 142.

 • Samanidou-Voyadjoglou A. & Darsie R. F. (1993): An annotated checklist and bibliography of the mosquitoes of Greece (Diptera, Culicidae). - Mosquito systematics 25(3) : 176-180. Service M. W. (1993): Mosquito ecology. Chapman and Hall, London, 954 pp.

 • Skierska B. (1971): Komary - Culicidae. Larwy i poczwarki (z uwzglednieniem jaj niektorych gatunków). Klucze do oznaczania owadów Polski, Warszawa, 138 pp.

 • - (1977): Culicidae. Part 28: Diptera, 9b. Klucze do oznaczania owadóv Polski, Warszawa, 120 pp.

 • Staatz G. (1944): Neue Diptera (Nematocera) aus dem Oberoligocene von Rott. V. Familie Culicidae (Stechmucken). - Paleontographica 95: 106-121.

 • Šebesta O., Rettich F., Minář J., Halouzka J., Hubálek Z., Juřicová Z., Rudolf J., Šikutová S., Gelbič I. & Reiter P. (2009): Presence of the mosquito Anopheles hyrcanus in South Moravia, Czech Republic. - Medical and Veterinary Entomology 23 : 284-286.

 • Šeremet V.P. (1998): Krovosisni komari Ukraini. Redakcijno vydavničij centr, Kiiv. Universitet, Kiiv, pp. 11-33.

 • Štakelberg A. A. (1937): Semejstvo Culicidae. Fauna SSSR, Nasekomye dvukrylye, Tom III.,vyp. 4., Izd. AN SSSR, Moskva - Leningrad, 257 pp.

 • Tanaka K., Mizusava K. & Saugstad E. S. (1979): A revision of the adult and larvae mosquitoes of Japan (including the Ryzkyu archipelago and the Ogasawara islands) and Korea (Diptera, Cilicidae). Contribution of the American Entomological Institute, 987 pp.

 • Trpiš M. (1962): Okologische Analyse der Stechmucken-populationen in der Donautiefebene in der Tschechoslowakei. - Biol. Práce 8(3): 132.

 • Vaňhar a J. (1981): Diptera, Culicidae. Faunistic records from Czechoslovakia. - Acta Ent. Bohemoslov. 79: 317.

 • Vaňhar a J. & Rettich F. (1998): Culicidae. In: Rozkošný R., Va ňhar a J. (eds): Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, 1. - Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. 99: 97-105.

 • Vimmer A. (1913): Seznam českého hmyzu dvojkřídlého. Entomol. příručky. Čes. Spol.. entom., Praha, 98 pp.

 • Wood D.M., Dang P.T. & Ellis R.A. (1979): The mosquitoes of Canada. Diptera : Culicidae. The insects and arachnids of Canada, Part 6. Biosystematics Research Institute, Ottawa, Ontario, 390 pp.

Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales

The Journal of Silesian Museum in Opava

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 5 5 5
PDF Downloads 1 1 1