New records of nematocerous Diptera from Muránska planina National park (Central Slovakia) / Nové nálezy nematocerních dvoukřídlých z Národního parku Muránská planina (střední Slovensko)

Open access

Abstract

New records of Anisopodidae, Dixidae, Ditomyiidae, Keroplatidae, Mycetophilidae, Ptychopteridae and Thaumaleidae (Diptera) are presented from Muránska planina National Park in the Gemer region in Central Slovakia. The material was obtained mainly in the years 2012– 2013 by means of Malaise traps and by individual collecting by the authors. Three species, Keroplatus tipuloides Bosc, 1792, Mycomya trivittata (Zetterstedt, 1838), and Sciophila geniculata Zetterstedt, 1838 are recorded from Slovakia for the first time.

Abstraktní

Nové nálezy druhů čeledí Anisopodidae, Dixidae, Ditomyiidae, Keroplatidae, Mycetophilidae, Ptychopteridae a Thaumaleidae (Diptera) jsou publikovány z Národního parku Muránska planina v regionu Gemer na středním Slovensku. Materiál byl získán zejména v letech 2012–2013 pomocí Malaiseho pastí a individuálním sběrem autorů příspěvku. Tři druhy, Keroplatus tipuloides Bosc, 1792, Mycomya trivittata (Zetterstedt, 1838) a Sciophila geniculata Zetterstedt, 1838 jsou zaznamenány jako nové pro Slovensko.

References
 • Chandler P. (2005): New data on fungus gnats (Diptera, Sciaroidea excluding Sciaridae) of Czechoslovakia. - Annot. Zool. Bot., Bratislava 217: 1-16.

 • Kjærandsen J., Hedmark K., Kurina O., Polevoi A. , Økland B. & Götmark F. (2007): Annotated checklist of fungus gnats from Sweden (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae and Mycetophilidae). - Insect Syst. Evol., Suppl. 65: 1-128.

 • Martinovský J. (1995): Mycetophilidae, p. 50-61. In Rohá če k J., Starý J., Martinovský J. & Vála M. (eds): Diptera Bukovských vrchov. Diptera of the Bukovské hills. Humenné, 232 pp.

 • - (1999): Androprosopa rangifer sp. n. from eastern Slovakia and new data on the distribution of Thaumaleidae (Diptera) in Slovakia. In Je dlič ka L. (ed.): Dipterologica bohemoslovaca Vol. 9, Slovak Entomological Society, Bratislava, pp. 133-137.

 • Rudzinski H.-G. & Še vč ík J. (2012): Fungus gnats (Diptera: Sciaroidea) of the Gemer region (Central Slovakia): Part 3 - Sciaridae. - Čas. Slez. Muz. Opava (A) 61: 143-157.

 • Starý J. (2009): Ptychopteridae (p. 98-99). In Roháče k J. & Še včík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). Zvolen. 340 pp.

 • Ševčík J. (2005): Keroplatidae, p. 251. In Far ka č J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.

 • Ševčík J. (2007): Faunistic records from Czech Republic and Slovakia. Keroplatidae. - Acta Zool. Univ. Comen. 47: 249-250.

 • - (2009): Ditomyiidae (pp. 52-53), Keroplatidae (pp. 53-56), Mycetophilidae (pp. 56-78), Anisopodidae (p. 93), Dixidae (p. 99), Thaumaleidae (p. 100). In Ro háč e k J. & Še vč ík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). Zvolen. 340 pp.

 • - (2011): Anisopodidae and Dixidae (Diptera) of the Gemer region, with a new record for Slovakia. - Čas. Slez. Muz. Opava (A) 60: 181-184.

 • Ševčík J. & Kur ina O. (2011a): Fungus gnats (Diptera: Sciaroidea) of the Gemer region (Central Slovakia): Part 1 - Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae and Keroplatidae. - Čas. Slez. Muz. Opava (A) 60: 11-23. - (2011b): Fungus gnats (Diptera: Sciaroidea) of the Gemer region (Central Slovakia): Part 2 - Mycetophilidae. - Čas. Slez. Muz. Opava (A) 60: 97-126.

 • Ševčík J., Kjaerandsen J. & Marshall S. (2012): Revision of Speolepta (Diptera, Mycetophilidae), with descriptions of new Nearctic and Oriental species. - Can. Entomol. 144: 93-107.

 • Ševčík J. & Papp L. (2001): Bolitophilidae and Mycetophilidae (Diptera): genera and species new to Hungary. - Folia Ent. Hung. 62: 217-229.

 • Väisänen R. (1984): A monograph of the genus Mycomya Rondani in the Holarctic region (Diptera, Mycetophilidae). - Acta Zool. Fenn. 177: 1-346.

Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales

The Journal of Silesian Museum in Opava

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 5 5 5
PDF Downloads 2 2 2