Bryological notes from the Vistula Spit (Poland)

Open access

Abstract

The paper presents the contribution to the bryoflora of the Vistula Spit, a bryologically poorly known region located in northern Poland. As a result, localities of 59 species and 2 varieties of bryophytes were found, including regionally rare, interesting and protected in Poland bryophytes, such as Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr., Orthodontium lineare Schwägr., Orthodicranum tauricum (Sapjegin) Smirnova, Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. and Ulota crispa (Hedw.) Brid.

References
  • Anonymus (2012): Rozporządzenie Ministra Środowiska z 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (2012), 81.

  • Fudali E., Szczepański M., Rusińska A., Rosadziński S. & Wolski G. (2009): The current distribution in Poland of some european neophytic bryophytes with supposed invasive tendencies. - Acta Soc. Bot. Pol. 78(1): 73-80.

  • Klama H. (2006): Systematic catalogue of Polish liverwort and hornwort taxa. In: J. Szweykowski : An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 83-100.

  • Ochyra R. (1986): Spostrzeżenia briologiczne z Mierzei Helskiej. - Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 37, Seria B - Botanika: 167-175.

  • Ochyra R. & Szmajda P. (1981): La cartographie bryologique en Pologne. In: J. Szweykowski [ed.]: New perspectives in bryotaxonomy and bryogeography. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia 20: 105-110.

  • Ochyra R. & Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H. (2003): Census catalogue of Polish mosses. Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

  • Stebel A., Rosadziński S., Wolski G.J., Staniaszek-Kik M., Fudal i E., Armata L. & Szczepański M. (2012a): Further spreading of Orthodicranum tauricum (Bryophyta, Dicranaceae) in Poland. - Rocz. AR Pozn. 391, Bot. Stec. 16: 75-79.

  • Stebel A., Virchenko V., Plášek V., Ochyra R. & Bednarek-Ochyra H. (2012b): Range extension of Orthodicranum tauricum (Bryophyta, Dicranaceae) in central-east Europe. - Polish Botanical Journal 57(1): 119-128

  • Sulma T. (1958): Zagadnienie ochrony przyrody na Mierzei Wiślanej. - Ochrona Przyrody 25: 70-95.

  • Żarnowiec J., Stebel A. & Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. In: A. Stebel, R. Ochyra (eds.), Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań, p. 9-28.

Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales

The Journal of Silesian Museum in Opava

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 4 4 4
PDF Downloads 2 2 2