Desmid flora of mires in Central and Northern Moravia (Czech Republic)

Open access

Abstract

In contrast to higher plants, diversity and distribution of microalgae is not very well understood and floristic data is incomplete for many regions. This study focuses on filling this gap in case of desmids in the region, Moravia (Czech Republic). During the years 2008-2012, desmid flora of nine Moravian (Czech Republic) peat bogs and wetlands were studied. One hundred and nine taxa belonging to 14 genera have been found, 42 of them are new records for Moravia, and five of them are new for the Czech Republic (Closterium cf. costatum var. westii, Cosmarium asphaerosporum var. strigosum, C. exiguum var. pressum, C. incertum, C. transitorium). Species which have been found are briefly discussed with regard to their previous records for Moravia or for the whole Czech Republic. Line drawings of 66 taxa are included. Character and origin of the unique locality Slavkov mire is discussed.

References
 • Brook A. J. (1981): The biology of desmids. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.

 • Coesel P. F. M. (1975): The relevance of desmids in the biological typology and evaluation of fresh waters. - Hydrobiological Bulletin 9: 93-101. - (1982): De Desmidiaceeën van Nederland - Sieralgen. Deel 1 Fam. Mesotaeniaceae, Gonatozygaceae, Peniaceae. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV, Hoogwoud NH. - (1983): De Desmidiaceeën van Nederland - Sieralgen. Deel 2 Fam. Closteriaceae. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV, Hoogwoud NH. - (1985): De Desmidiaceeën van Nederland - Sieralgen. Deel 3 Fam. Desmidiaceae 1. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV, Hoogwoud NH. - (1997): De Desmidiaceeën van Nederland - Sieralgen. Deel 6 Fam. Desmidiaceae 4. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV, Hoogwoud NH. - (1998): Sieralgen en Natuurwaarden. Stichting Uitgeverij K. N. N. V., Utrecht. - (2001): Biology and diversity of desmids. Compendium from training course, September 14-17, 2001. Dept. of Environm. Assesm., Swedish Univ. of Agricul. Sci., Uppsala.

 • Coesel P. F. M. & Meesters K. J. (2007): Desmids of the Lowlands. Mesotaeniaceae and Desmidiaceae of the European Lowlands. KNNV Publishing, Zeist.

 • Chattová B. (2007): Algologická studie rašelinných okrajů rybníků Třeboňské pánve. (Bachelor thesis). Masaryk University in Brno.

 • Dočkal P. & Sládeček V. (1974): Znečištění řeky Jihlavy u Třebíče. - Bulletin metod. střed. vodoh. laboratoří 25: 111-125.

 • Fischer R. (1924): Ökologische Skizzen zur Algenflora des mährisch-schlesischen Gesenkes. - Schriften f.

 • Süsswasser u. Meereskunde, Heft. 7: 1-20. - (1925): Ökologische Skizzen zur Algenflora des mährisch-schlesischen Gesenkes. - Verhandl. d. Naturf. in Brünn 59: 3-11.

 • Guiry M. D. & Guiry G. M. (2012): AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; searched on 15 November 2012. - (2013): AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; searched on 11 February 2013.

 • Hašler P., Štěpánková J., Špačková J., Neustupa J., Kitner M., Hekera P., Veselá J., Burian J. & Poulíčková A. (2008): Epipelic cyanobacteria and algae: a case study from Czech ponds. - Fottea 8 (2): 133-146.

 • Hindák F., Hindáková A., Marvan P., Heteša J. & Hašler P. (2006): Diversity, abundance and volume biomass of the phytoplankton of the Morava River (Czech Republic, Slovakia) and Dyje River (Czech Rapublic) in November 2005. Diverzita, abundancia a objemová biomasa fytoplanktónu rieky Moravy (Česká republika, Slovensko) a rieky Dyje (Česká republika) v novembri 2005. - Czech Phycology 6: 77-97.

 • Kitner M., Poulíčková A., Novotný R. & Hájek M. (2004): Desmids (Zygnematophyceae) of the spring fens of a part of West Carpathians [Krásivky pramenišť části západních Karpat]. - Czech Phycology 4: 43-61.

 • Kočárková A. & Poulíčková A. (2001): Algal species composition of pools in the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area [Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví]. - Czech Phycology 1: 37-44.

 • Kotlaba F. [ed.] (1995): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů SR a ČR, 4. díl (Sinice, řasy, houby, lišejníky, mechorosty). - Príroda, Bratislava.

 • Kouwet s F. A. C. (1997): Contributions to the knowledge of the French desmid flora I. New and noteworthy taxa from the Central and Eastern Pyrenees. - Arch. Protistenk. 148: 33-51. - (1999): A check-list of desmids (Chlorophyta, Zygnemaphyceae) of France. -Patrimoines Natureles 41: 1-148.

 • Lelková E., Kočárková A. & Poulíčková A. (2004): Phytoplankton ecology of two floodplain pools near Olomouc [Ekologie fytoplanktonu dvou tůní u Olomouce]. - Czech Phycology 4: 111-121. Lenzenweger R. (1996): Desmidiaceenflora von Österreich. Teil 1. J. Crammer, Stuttgart. - (1997): Desmidiaceenflora von Österreich. Teil 2. J. Crammer, Stuttgart. - (1999): Desmidiaceenflora von Österreich. Teil 3. J. Crammer, Stuttgart. - (2003): Desmidiaceenflora von Österreich. - In: Crammer, J. (ed.): Bibliotheca Phycologica 111/4: 1-87 pp. Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Berlin-Stuttgart.

 • Lhotský O. (1949): Poznámka k flóře Desmidiaceí Hrubého Jeseníku. - Časopis Vlast. spolku mus. v Olomouci 58: 149-155.

 • Losos B. & Heteša J. (1972): Plankton plůdkových rybníků. UJEP, Brno.

 • Losos B. & Marvan P. (1957): Hydrobiologické poměry řeky Moravice a jejích přítoků Podolského a Černého potoka. - Sborník Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně, řada A: Spisy fakulty agronomické a zootechnické 1: 41-69.

 • Lukavský J. (2009): Algae, Cyanobacteria and Chytridiales of Černé Lake in the Bohemian Forest (Šumava, Czech Republic). - Silva Gabreta 15 (1): 1-48.

 • Marvan P. (1998): Řasová flóra stojatých vod, mokřadů a toků širší oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 34: 1-136. Mix M. (1972): Die Feinstruktur der Zellwände bei Mesotaeniaceae und Gonatozygaceae mit einer vergleichenden Betrachtung der verschiedenen Wandtypen der Conjugatophyceae und über deren systematischen Wert. - Archiv für Mikrobiologie 81: 197-220.

 • Neustupa J., Černá K. & Šťastný J. (2009): Diversity and morphological disparity of desmid assemblages in Central European peatlands. - Hydrobiologia 630 (1): 243-256.

 • Nováková S. (2002): Algal flora of subalpine peat bog pools the Krkonoše Mts. - Preslia 74: 45-56.

 • Pascher A. (1906): Neuer Beitrag zur Algenflora des südlichen Böhmerwaldes. - Lotos 54: 1-36.

 • Poulíčková A. (l987): Algae in ground water below the active stream of a river (Basin of the Morava River, Czechoslovakia). - Arch.Hydrobiol. / Suppl. 78, Algological Studies 46: 65-88. - (l998): Významné algologické lokality po padesáti letech I. Prameny Střední Opavy [Important algological localities after the period of 50 years]. - In: Poulíčková, A. and Palochová, A. eds. (1998): Sborník referátů 38. prac. konf. AS ČBS. - (2011): Základy ekologie sinic a řas. UP Olomouc, Olomouc.

 • Poulíčková A., Bergová K., Hnilica R. & Neustupa J. (2013): Epibryic diatoms from ombrotrophic mires: diversity, gradients and indicating options. - Nova Hedwigia (In press).

 • Poulíčková A., Lhotský O. & Dřímalová D. (2004): Prodromus sinic a řas České Republiky. - Czech Phycology 4: 19-33.

 • Reichholf J. (1998): Pevninské vody a mokřady. Ekologie evropských sladkých vod, luhů a bažin. Ikar, Praha.

 • Rosa K. (1951): Algenflora von Südböhmen I. Die Algen der Umgebung von Blatná. - Studia Botanica Cechoslovaca 12: 173-232. - (1957): Výzkum mikroedafonu ve smrkovém porostu na Pradědu. - Přírodovědecký sborník Ostravského kraje 18 (1):17-73. - (1969): Příspěvek k výzkumu řasové flory v okolí Vlašimi II. - Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, Benešov 10: 32-75.

 • Roubal J. (1938): Flora desmidiaceí rašelinných jam u Příbraze. - Čas. Nár. Mus. 112: 83-95. - (1958): Desmidiologické poznámky. - Sborník Vyšší pedagogické školy v Plzni, biologie-chemie 1: 71-124.

 • Růžička J. (1954): Krásivky (Desmidiaceae) řeky Moravice a jejích přítoků. - Přírodov. sbor. Ostravského kraje 15: 290-303. - (1956): Krásivky pramenů Moravice (Velká Kotlina, Jeseníky). - Přírodov. sbor. Ostravského kraje 17: 38-58. - (1957): Krásivky z pramenišť na Malém Dědu (Hrubý Jeseník). - Časopis Slezského muzea 6: 108-121. - (1973): Die Zieralgen des Naturschutzgebietes „Řežabinec” (Südböhmen). - Preslia 45: 193-241. - (1977): Die Desmidiaceen Mitteleuropas. Band 1, 1. Lieferung. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. - (1981): Die Desmidiaceen Mitteleuropas. Band 1, 2. Lieferung. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.

 • Rybníček K. (1958): Krásivky pramenné oblasti Branné v Hrubém Jeseníku. - Přírodov. sbor. Ostravského kraje 19: 97-122.

 • Sládečková A., Sládeček V. & Musilová J. (1985): Jakost vody ve vodárenských nádržích Fryšták, Ludkovice a Slušovice. - Vodní Hosp. B 35 (2): 39-42.

 • Šťastný J. (2005): Diverzita a ekologie krásivek ve vybraných oblastech České republiky. (Master's thesis). Charles University in Prague. - (2007): Die Desmidiaceenflora von Pískovny Cep (Südböhmen). - Novit. Bot. Univ. Carol. 18: 53-62. - (2008a): Desmids from ephemeral pools and aerophytic habitats from the Czech Republic. - Biologia 63 (6): 888-894. - (2008b): Krásivky Přírodních rezervací „Chvojnov“ a „Na Oklice“. [Desmids of the Nature Reserves „Chvojnov“ and „Na Oklice“]. - Acta rerum naturalium 4: 13-16. - (2009): The desmids of the Swamp Nature Reserve (North Bohemia, Czech Republic) and a small neighbouring bog: species composition and ecological condition of both sites. - Fottea 9 (1): 135-148. - (2010): Desmids (Conjugatophyceae, Viridiplantae) from the Czech Republic; new and rare taxa, distribution, ecology. - Fottea 10 (1): 1-74.

 • Šťastný J. & Kouwets F. A. C. (2012): New and remarkable desmids (Zygnematophyceae, Streptophyta) from Europe: taxonomical notes based on LM and SEM observations. Fottea 12: 293-313.

 • Štěpánková J., Vavrušková J., Hašler P., Mazalová P. & Poul íčková A. (2008): Diversity and ecology of desmids of peat bogs in the Jizerské hory Mts. - Biologia 63: 891-896.

 • Štěpánková J., Hašler P., Hladká M. & Poulíčková A. (2012): Diversity and ecology of desmids of peat bogs in the Jeseníky Mts.: Spatial distribution, remarkable finds. - Fottea 12 (1): 111-126.

 • Trojánková K. (2006): Krásivková flóra CHKO Slavkovský les. - Erica 13: 3-15.

 • Wes t W. & Wes t G. S. (1905): A monograph of the British Desmidiaceae, Vol. II. - The Ray Society, London. - (1908): A monograph of the British Desmidiaceae, Vol. III. - The Ray Society, London. - (1912): A monograph of the British Desmidiaceae, Vol. IV. - The Ray Society, London.

 • Woelker l ing W. J. & Gough S. B.: (1976): Wisconsin desmids, III. Desmid community composition and distribution in relation to lake type and water chemistry. - Hydrobiologia 51 (1): 3-31.

Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales

The Journal of Silesian Museum in Opava

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 11 11 11
PDF Downloads 2 2 2