Breeding bird community of a block-building estate in the city of Wrocław, a comparison between 1996 and 2009

 • 1 Department of Vertebrate Ecology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Kożuchowska 5b, 51-631 Wrocław, Poland

Abstract

Breeding bird community in a densely built-up area (mainly block buildings with abundant trees and shrubs) in the city of Wroclaw (96.8 ha) were compared between the year 1996 and 2009. In 2009, 25 breeding species were recorded. Columba livia and Passer domesticus were eudominants comprising together 60.2% of the bird community, while Apus apus and Passer montanus were dominants (together 11.1%). The most common were granivores (66.8%; 4 species) and insectivores (19.0%, 14 species). In comparison with 1996, the following species have increased in numbers by the year 2009: Columba palumbus, Pica pica, Corvus cornix, Parus caeruleus, Passer montanus, Carduelis chloris, Sylvia atricapilla, Falco tinnunculus and Turdus pilaris; while Corvus monedula, Phoenicurus ochruros, Turdus merula, Fringilla coelebs, Muscicapa striata, Hippolais icterina and Streptopelia decaocto have decreased.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bibby C. J., Burgess N. D. & Hi l l D. A. (1992): Bird censuses techniques. London: Academic Press.

 • Cisakowski R. (1992) : Zmiany w ugrupowaniu ptaków lęgowych w Parku Szczytnickim we Wrocławiu w ciągu kilkunastu lat. − Ptaki Śląska 9: 16-25

 • Dyrcz A. (1963) : Badania porównawcze nad awifauną środowisk: leśnego i parkowego. − Acta orn. 7: 337-385.

 • Falkenberger M., Böhner J., Sal inger S., Schulz W., St rehlow H., Wi t t K. & Tigges U. (2004): Mauersegler (Apus apus) in Berlin: Lebensraumtypische Dichten und Bestand 2002. − Berl. ornithol. Ber. 14: 166-185.

 • Hustings M. F. H., Kwak R. G. M., Opdam P. F. M. & Rei jnen M. J. S. M. (1989): Vogelinventarisatie: achtergronden, richtlijnen en verslaglegging. Pudoc, Wegeningen.

 • Jakubiec Z., Bluj C. (1977): Ptaki ogródków działkowych. − Acta orn. 16: 179-211.

 • Kopij G. (2004a): Zespół ptaków lęgowych dzielnicy willowej Sępolno we Wrocławiu. − Ptaki Śląska 15: 121-127.

 • - (2004b): Ptaki lęgowe Wielkiej Wyspy Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego we Wrocławiu. − Zesz. nauk. Ar Wrocław, Zoot. 50: 187-204.

 • - (2006): Zespół ptaków lęgowych centrum Wrocławia. − Acta Sci. Pol., Biologia 5: 3-12.

 • - (2008a): Zespół ptaków lęgowych osiedla Biskupin we Wrocławiu. − Acta Sci. Pol., Biologia 8: 59-70.

 • - (2008b): Zespół ptaków lęgowych dzielnicy willowej Zalesie we Wrocławiu. W : Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. [red.]: Fauna Miast: Ochronić różnorodność biotyczną w miastach, Bydgoszcz, SAR „Pomorze”, pp. 519-523.

 • Kopij G., Niżyńska-Bubel J. & Spurek P. (2009): Zur Verbreitung, den Bestanden und den Habitaten des Turmfalken Falco tinnunculus in Wrocław/Breslau in den Jahren 2005 bis 2007. − Ornithologische Mitteilungen 61(7): 233-237.

 • Lontkowski J. (1989): Ptaki wróblowe (Passeriformes) północno-zachodniej części Wrocławia (z uwzględnieniem badań ilościowych metodą kartograficzną). − Ptaki Śląska 8: 40-81.

 • Orłowski G., Martini K. & Martini M. (2006): Awifauna południowo-zachodniej części Wrocławia. − Ptaki Śląska 16: 17-70.

 • Tomiałojć L. & Profus P. (1977) : Comparative analysis of breeding bird communities in two parks of Wrocław and in an adjacent Querco-Carpinetum forest. − Acta orn. 16: 117-177.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search