Preliminary studies on the bryoflora of the Narwiański National Park (NE Poland)

 • 1 Department of Pharmaceutical Botany, Medical University of Silesia in Katowice, ul. Ostrogórska 30, 41–200 Sosnowiec, Poland

Abstract

Preliminary studies on the bryoflora of the Narwiański National Park located in northeastern Poland were carried out in July 2011. As a result, localities of 82 species (6 liverworts and 76 mosses) were discovered. The most interesting are Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr., Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv., Leptodictyum humile (P.Beauv.) Ochyra, Plagiothecium latebricola (Wils.) Schimp., Syntrichia papillosa (Jur.) Wilson and S. virescens (De Not.) Ochyra.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anonymus (2012): Rozporządzenie Ministra Środowiska z 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 0 (2012), 81.

 • Bednarek-Ochyra H. (1995): Rodzaj Racomitrium (Musci, Grimmiaceae) w Polsce: taksonomia, ekologia i fitogeografia. - Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 2: 3-307.

 • Düll R. (1994a): Deutschlands Moose. 2 Teil. Grimiales-Orthotrichales. IDH Verl., Bad Münstereifel- Ohlerath.

 • − (1994b): Deutschlands Moose. 3 Teil. Orthotrichales: Hedwigiaceae - Hypnobryales: Hypnaceae. IDH Verlag, Bad Münstereifel - Ohlerath.

 • Düll R. & Meinunger L. (1989): Deutschlands Moose. Die Verbreitung der deutschen Moose in der BR Deutschland und in der DDR, ihre Höhenverbreitung, ihre Arealtypen, sowie Angaben zum Rückgang der Arten. 1 Teil. IDH Verlag, Bad Münstereifel - Ohlerath.

 • Ochyra R. & Szmajda P. (1981): La cartographie bryologique en Pologne. In: J. Szweykowski (ed.), New perspectives in bryotaxonomy and bryogeography. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia 20: 105-110.

 • Ochyra R., Szmajda P., Bocheński W. & Karczmarz K. (1988): M. 439. Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. In: Z. Tobolewski & T. Woj ter ski (eds), Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Series V. Mosses (Musci). 4: 19-25 + 1 map. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Poznań.

 • Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednar ek-Ochyr a H. (2003): Census catalogue of Polish mosses. Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Stebel A. (2012): Mszaki Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. In: J. M. Matuszkiewicz (ed.), Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa. Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Charzykowy, p. 270-315.

 • Stebel A., Fojcik B. & Ochyr a R. 2008. Mszaki Ojcowskiego Parku Narodowego. In: A. Klasa & J. Partyka (eds), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, p. 301-316.

 • Wierzcholska S., Plášek V. & Krzysztof iak A. 2010. Mszaki (Bryophyta). In: L. Krzysztofiak (ed.), Śluzowce Myxomycetes, grzyby Fungi i mszaki Bryopyta Wigierskiego Parku Narodowego. Stowarzyszeie „Człowiek i Przyroda”, Suwałki.

 • Żarnowiec J., Stebel A. & Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. In: A. Stebel , R. Ochyr a (eds), Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań, p. 9-28.

 • Narwiański National Park (Poland) - http://www.npn.pl/narwianski-park-narodowy

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search