Distribution of the moss Diphyscium foliosum (Bryophyta, Diphysciaceae) in the Polish Carpathians

Grzegorz Vončina 1  und Adam Stebel 2
 • 1 Pieniny National Park, ul. Jagiellońska 107b, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, Poland
 • 2 Departament of Pharmaceutical Botany, Medical University of Silesia in Katowice, ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec, Poland

Abstract

This paper presents current distribution of the moss Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr in the Polish part of the Carpathians. Till this time, the species has been known from the 139 localities distributed through the whole territory, but with their distinct concentration in the Western Beskidy Mountains. The altitudinal limits, habitat preferences and its threats are briefly provided. Eighteen localities, mainly from Beskid Śląski and Beskid Sądecki ranges are reported for the first time.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • Armata L. (2005): A contribution to the bryoflora of the Pogórze Dynowskie Foothills (Western Carpathians). - Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska. Sect. C 60: 101-111.

 • − (2008): A contribution to the moss flora of the eastern part of the Polish Carpathians. In: A. Stebel , R. Ochyra (eds.), Bryophytes of the Western Carpathians, Sorus, Poznań, p. 169-178.

 • Chałubiński T. (1886): Enumeratio muscorum frondosorum tatrensium, hususque cognitorum. - Pamiętnik Fizyjograficzny, Dział 3 (Botanika i Zoologija) 6: i-viii + 1-207 + 1 pl.

 • Frey W. , Fr ahm J . -P. , Fischer E. , Lobin W. (2006): The Liverworts, Mosses and Ferns in Europe. Harley Books, 512 pp.

 • Karczmarz K. (1987): Flora mszaków Beskidu Niskiego. - Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska - Sect. C 62: 111-135.

 • Karczmarz K.& Mickiewicz J . (1971): Musci Europaei Orientalis Exsiccati. Fasc. II (51-100). Lublin, p. 1-15.

 • Krupa J . (1879): Stosunki florystyczne dorzecza Soły. - Sprawozdania Komisji Fizyjograficznej Akademii Umiejętności 13: 146-182.

 • − (1882): Zapiski bryjologiczne. - Sprawozdania Komisji Fizyjograficznej Akademii Umiejętności 16: 170-204.

 • − (1888): Zapiski bryjologiczne z Tatr i Przedtatrza. - Sprawozdania Komisji Fizyjograficznej Akademii Umiejętności 21: 65-94.

 • Kuc M. (1963): Nowe stanowiska Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. et DC. w Karpatach. - Fragmenta Floristica et Geobotanica 9(2): 283-284.

 • Lisowski S. (1955): Bryotheca Polonica. Fasc. IV. Nr 126-150. Musci in montibus „Bieszczady Zachodnie” collecti. Academia Scientiarum Poloniae, Posnaniae, p. 1-9.

 • − (1956): Mchy Bieszczadów Zachodnich. - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Biologicznej 17(3): 1-93.

 • Lisowski S. & Kornaś J . (1966): Mchy Gorców. - Fragmenta Floristica et Geobotanica 12(1): 41-114.

 • Mamczarz H. (1971): Mszaki rezerwatu leśnego Baniska w Beskidzie Sądeckim. - Ochrona Przyrody 36: 171-187.

 • − (1977): Brioflora i zbiorowiska mszaków Beskidu Sądeckiego. Część I. Brioflora Beskidu Sądeckiego. - Monographiae Botanicae 54: 1-157.

 • Myczkowski S. & Grabski S. (1962): Zbiorowiska leśne doliny Czarnej Wody w Beskidzie Sądeckim. - Roczniki Nauk Rolniczych, Seria D, 96: 149-191.

 • Ochyra R. (1976): Materiały do brioflory południowej Polski. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 432, Prace Botaniczne 4: 107-125.

 • Ochyra R. , Bednarek-Ochyr a H. & Szmajda P. (1990): M. 640. Diphyscium foliosum (Hedw.) Mohr. In: R. Ochyr a, P. Szmajda (eds), Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Series V. Mosses (Musci). 5. W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences, Kraków and Adam Mickiewicz University, Poznań, p. 47-52 + 1 map.

 • Ochyra R. & Ci s ło G. (1999): Mchy w zielniku Tytusa Chałubińskiego w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. - Polish Botanical Studies. Guidebook Series, 22: 1-178.

 • Ochyra R. & Szmajda P. (1981): La cartographie bryologique en Pologne. In: J . Szweykowski (ed.), New perspectives in bryotaxonomy and bryogeography. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Seria Biologia 20: 105-110.

 • Rehman A. (1865): Versuch einer Aufzählung der Laubmoose von Westgalizien. - Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 15: 461-484.

 • Stebel A. (1999): Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych mchów w Beskidach Zachodnich i na Pogórzu Zachodniobeskidzkim (Karpaty Zachodnie). - Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 6: 203-210.

 • − (2000): Materiały do flory mchów masywu Babiej Góry (Karpaty Zachodnie). - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 19(3): 43-54.

 • − (2003a): Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. Fasciculus XXXVIII (No. 1151-1200). Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, p. 1-12.

 • − (2003b): Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. Fasciculus XLI (No. 1301-1350). Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, p. 1-12.

 • − (2004): A contribution to the bryoflora of the western part of the Carpathian Foothills. In: A. Stebel , R.

 • Ochyra (eds), Bryological Studies in the Western Carpathians, Sorus, Poznań, p. 135-145.

 • − (2006): The mosses of the Beskidy Zachodnie as a paradigm of biological and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians. Habilitation Thesis No. 17/2006. Medical University of Silesia in Katowice and Sorus, Katowice-Poznań, 347 pp.

 • − (2008): Mosses of the Kotlina Żywiecka Basin (Western Carpathians). In: A. Stebel, R. Ochyra (eds.), Bryophytes of the Western Carpathians, Sorus, Poznań, p. 11-74.

 • − (2010): Mosses of the Beskid Mały Range (Western Carpathians). - Materiały Opracowania. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 11: 1-142

 • Stebel A. , Ochyra R. , Stuchl ik L. & Parusel J .B. (2004): Mosses of the Polica Range (Polish Western Carpathians). Sorus, Poznań, 121 pp.

 • Stebel A. & Stebel A.M. (1998): Materiały do brioflory Beskidu Małego i północnej części Kotliny Żywieckiej (Karpaty Zachodnie). - Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 5: 217-236.

 • Szafran B. (1954): Zapiski bryologiczne z Karpat Zachodnich (Beskidy, Tatry, Pieniny). - Fragmenta Floristica et Geobotanica 2(1): 143-167.

 • − (1965): Mchy Beskidu Śląskiego i Małego. - Fragmenta Floristica et Geobotanica 11(4): 605-630.

 • − (1968): Wykaz mchów zebranych w okolicach Przemyśla. - Fragmenta Floristica et Geobotanica 14(2): 237-239.

 • Wacławska Z. (1957): Mchy dorzecza górnego Wisłoku. - Fragmenta Floristica et Geobotanica 3(1): 93-113.

 • Wilczek R. (1936): Mchy zespołów leśnych Pogórza Cieszyńskiego. - Prace Biologiczne Śląskie 1: 79-112.

 • Wiśniewski T. (1935): Mchy A. J. Żmudy w zbiorach Muzeum Fizjograficznego Polskiej Akademji Umiejętności. Część I. Zielnik Główny. - Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności 68/69: 39-63.

 • Wojterski T. (1958): Bryotheca polonica. Fasc. XXXVIII. Nr 976-1000. Musci ex monte „Babia Góra” (Beskidi Alti). Academia Scientarum Poloniae, Posnaniae, p. 1-8.

 • Żarnowiec J . , Jędrzejko K. , Stebel A. & Klama H. (1997): Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. Fasciculus XVI (No. 426-450). In: K. Jędrzejko (ed.), Mosses from southern Poland. Silesian School of Medicine in Katowice, Katowice, p. 31-36.

 • Żarnowiec J . , Stebel A. & Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. In: A. Stebel , R. Ochyra (eds), Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań: 9-28.

 • Żmuda A. J. (1912): Zapiski bryologiczne z powiatu wielickiego. - Kosmos (Lwów) 37: 109-117.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche