Recent occurrence of moss Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Kłodzko region (Central and Eastern Sudetes, SW Poland)

Beata Cykowska 1  and Grzegorz Vončina 2
 • 1 Laboratory of Bryology, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Lubicz 46, PL-31-512 Kraków, Poland
 • 2 Pieniny National Park, ul. Jagiellońska 107B, 34-450 Krościenko nad Dunajcem

Recent occurrence of moss Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Kłodzko region (Central and Eastern Sudetes, SW Poland)

A rare epixylous moss, Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl., was searched at historical localities in the Kłodzko region, especially in Bialskie and Bystrzyckie Mts. The species was rediscovered at two localities in the upper part of the valley of Jedlnik stream on the east slope of Iwinka Mt. in Puszcza Śnieżnej Białki Nature Reserve. This paper presents data on autecology of B. viridis at one of the rediscovered localities as well as shows its current distribution in the Kłodzko region.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anonymous (2001): Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 roku w sprawie określenia listy gatunków roślin dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową ["Order of the Minister of the Environment on 11 September 2001 listing the wild plant species strictly and partly protected by law"]. (Dziennik Ustaw Nr 106, pozycja 1179, 2001) ["Official Gazette Announcing Current Legislation" No. 106, item 1179, 2001"].

 • Berdowski W. (1979): Nowe stanowiska rzadszych gatunków mchów na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.- Acta Universitatis Wratislaviensis 304, Prace Botaniczne, 22: 3-18.

 • Chachuła P. & Vončina G. (2010): The discovery of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Bieszczady National Park.- Roczniki Bieszczadzkie, 18: 419-423.

 • Cykowska B. (2008): New records of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Polish Carpathians. In: Stebel A. & Ochyra R. (eds): Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: pp. 251-255.

 • Hill M. O., Bell N., Bruggeman-Nannenga M. A., et al. (2006): An annotated checklist of the mosses of Europe and Macaronesia.- Journal of Bryology, 28: 198-267.

 • Milde J. (1853): Ueber meine Excursionen im Sommer 1853.- Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, 31: 164-168.

 • Milde J. (1854): Bemerkungen über schlesische Cryptogamen.- Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, 32: 64-71.

 • Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. (2003): Census catalogue of Polish mosses. In: Mirek Z. (ed.). Biodiversity of Poland. 3. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • Philippe M. & Ochyra R. (2004): Occurrence of the moss Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) in the Tatras National Park (Poland). In: Stebel, A. & Ochyra R. (eds): Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań, pp. 29-36.

 • Plášek V. & Vacínová I. (2001): Příspěvek k poznání ekologie a populační biologie mechu Buxbaumia viridis.- Časopis Slezského Zemského Muzea, Ser. A, 50: 11-19.

 • Plášek V. (2001): Příspěvek k rozšíření mechu Buxbaumia viridis v Moravskoslezských Beskydech.- Časopis Slezského Zemského Muzea, Ser. A, 50: 1-3.

 • Plášek V. (2004): The Moss Buxbaumia viridis (Bryopsida, Buxbaumiaceae) in the Czech part of the Western Carpathians - distribution and ekology. In: Stebel, A. & Ochyra R. (eds), Bryological studies in the Western Carpathians. Poznań: Sorus, pp. 37-44.

 • Plášek V. (2006): Výskyt mechu Buxbaumia viridis v NPR Stužica (NP Poloniny).- Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 28: 57-59.

 • Schumacker R. & Martiny P. (1995): Red Data Book of European bryophytes. Part. 2: Threatened bryophytes in Europe including Macaronesia. The European Committee for Conservation of Bryophytes, Trondheim: pp. 29-193.

 • Smoczyk M. & Wierzcholska S. (2008): Wyniki badań botanicznych jako podstawa do rozszerzenia sieci obszarów Natura 2000 w zachodniej części Ziemi Kłodzkiej. In: Furmankiewicz M. & Mastalska-Cetera B. (eds), Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na obszarze Sudetów. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Jelenia Góra. pp. 101-117.

 • Stebel A. (2004): Buxbaumia viridis, Bezlist okrywowy. In: Sudnik-Wojcikowska, B. & Werblan-Jakubiec H. (eds): Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny ["Plant species. Handbook of habitats and species protection Natura 2000 - a guidebook"]. 9. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: pp. 29-32.

 • Szmajda P., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R. (1991): M 639. Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl. In: Ochyra, R. & Szmajda P. (eds): Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Series V. Mosses (Musci). 7. W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences and Adam Mickiewicz University, Krakow - Poznań: pp. 47-52 + 1 map.

 • Vončina G. (2008): The occurrence of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Pieniny National Park (Poland). In: Stebel, A. & R. Ochyra (eds): Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: pp. 243-250.

 • Vončina G., Cykowska B., Chachuła P. (2011): Rediscovery of Buxbaumia viridis (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Tatras and Gorce in the Polish western Carpathians. In: Stebel A. & R. Ochyra (eds): Chorological studies in the Polish Carpathians. Sorus, Poznań: (in press).

 • Wierzcholska S. & Plášek V. (2006): The Bialskie Mts (Eastern Sudetes, Poland), an extraordinary bryological area.- Biodiversity Research and Conservation, 3-4: 369-372.

 • Zmrhalová M. (2001): Přispěvek k rozšíření mechu Buxbaumia viridis (Mough. ex Lam. et DC.) Brid. ex Mough. et Nestl. v Hrubém Jeseníku, Rychlebských horách a na Králickém Sněžíku.- Časopis Slezského Zemského Muzea, Ser. A, 50 (supl.): 4-8.

 • Żarnowiec J., Stebel A., Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. In: Stebel, A. & Ochyra R. (eds), Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań: pp. 9-28.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search