The Area of Supply Chain Quality Management – Third Party Logistics in Case Study

Open access

Abstract

The area of quality management is sometimes dedicated to be included in the research into the supply chain in relation to the exploration of problems of the efficiency of the supply chain. In the subject literature, there are numerous indications taking into account complex relations in the supply chain and identifying quality aspects by maximizing the phenomenon of synergy in the supply chain.

In accordance with these implications, an attempt has been made to analyze the area of quality management in the area of the supply chain in the selected company, being the link of the supply chain. The obtained research results have been partially presented in this paper. The objective of the paper is to present the results of the research into selected areas of quality management of the supply chain in the company of the transport-forwarding-logistics industry.

The empirical research was conducted through the survey questionnaire the objective of which was to obtain the opinions on the key aspects of quality management of the supply chain. The recipients of the questionnaire were 263 employees of the international logistic operator with branches, among others, in the Silesian Voivodeship, Poland.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Biesok G. 2013. Zarządzanie jakością w logistyce Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Bielsko-Biała.

 • Czajkowska A. Stasiak-Betlejewska R. 2015. Quality Management Tools Applying in the Strategy of Logistics Services Quality Improvement Serbian Journal of Management 10(2) 225-234.

 • Detyna B. 2015. Zarządzanie jakością logistyce Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa Wałbrzych 2015.

 • Frąś J. 2013. Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Poznań.

 • Hu H. Flynn B. Zhao X. 2014. Global Supply Chain Quality Management: Product Recalls and Their Impact CRC Press Boca Raton.

 • Kadłubek M. 2018. The essence of quality in corporate logistics management Scientific Quarterly Organization and Management 3(43)17-30.

 • Kardas E. Kowacki W. Czaja G. 2011. Znaczenie logistyki w zarządzaniu jakością Logistyka 5 CD.

 • Lin C. Kuei C. H. Chai K. W. 2013. Identifying critical enablers and pathways to high performance supply chain quality management International Journal of Operations & Production Management 33(3) 347–370.

 • Łunarski J. 2012. Zarządzanie jakością w logistyce Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów.

 • Perona M. Miragliotta G. 2004. Complexity management and supply chain performance assessment. A field study and a conceptual framework International Journal of Production Economics 90(1) 103–115.

 • Robinson C. J. Malhotra M. K. 2005. Defining the concept of supply chain quality management and its relevance to academic and industrial practice International Journal of Production Economics 96(3) 315–337.

 • Sharma A. Garg D. Agarwal A. 2012. Quality Management in Supply Chains: The Literature Review International Journal for Quality Research 6(3) 193-206.

 • Ulewicz R. Ingaldi M. Klimecka-Tatar D. Knop K. Krynke M. Mazur M. Mielczarek K. Rosak-Szyrocka J. 2018. Narzędzia jakości w praktyce. Poradnik dla biznesu Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji Częstochowa.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 42 41 20
PDF Downloads 40 40 18