Disease perception and coping strategies for stress in Polish patients with various mental disorders

Open access

Abstract

Introduction: Nowadays more and more people struggle with mental problems associated with fast pace of life and overpowering stress. Individuals affected by mental disorders frequently apply ineffective methods of coping with stress, and their attitudes towards the disease in fact strengthen the psychopathological symptoms. The purpose of the present study was to compare disease perception and coping strategies for stress in Polish patients with various types of mental disorders.

Material and Methods: The study involved 123 patients with depressive disorders, anxiety disorders, schizophrenia, alcohol related disorders, subjects detained due to psychoactive substance-induced psychotic disorders and amnestic syndromes, staying at Mental Healthcare Centre. Measurements of the variables were carried out using COPE Inventory and Disease Perception Questionnaire.

Results: The type of mental disorder differentiated the group with respect to the use of strategies aimed at seeking instrumental and emotional support, planning, positive reinterpretation, focus on emotions and substance use. There are significant differences between patients in the approach to illness as a task, weakness and threat.

Conclusions: The results show that the type of mental disorder is important in the context of the strategies used for coping with stress and the patients' approach to their condition.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Niebrój LT. Defining health/illness: Societal and/or clinical medicine? Journal of Physiology and Pharmacology. 2006; 57 (4): 251–262.

 • 2. Petrie K J MacKrill K Derksen C Dalbeth N. An illness by any other name: The effect of renaming gout on illness and treatment perceptions. Health Psychology. 2018; 37(1) 37–41.

 • 3. Petrie KJ Broadbent E Kydd R. Illness perceptions in mental health: Issues and potential applications. Journal Mental Health. 2008;17(6):559–564.

 • 4. Chemperek E Patyrak J Wieczorski M. Analiza postaw pacjentów wobec choroby. Zdrowie Publiczne. 2008; 118 (3): 259–263.

 • 5. Fortune G Barrowclough C Lobban F. Illness representations in depression. British Journal Clinical Psycholog y. 2004; 43(4):347–364.

 • 6. Hagger M S Orbell S. A Meta-Analytic Review of the Common-Sense Model of Illness Representations. Psychology and Health. 2003; 18(2):141–184.

 • 7. Lobban F Barrowclough C Jones S. Assessing cognitive representations of mental health problems. I. The illness perception questionnaire for schizophrenia. British Journal Clinical Psychology. 2005; 44:147-162.

 • 8. Osińska K. Twórcza obecność chorych. PAX; Warszawa: 1980.

 • 9. Hussain S Imran N Hotiana UA Mazhar N Asif A. Illness perceptions in patients of schizophrenia: A preliminary investigation from Lahore Pakistan. Pakistan Journal Medical Science. 2017; 33(4):1-6.

 • 10. Williams K Steer H. Illness perceptions: are beliefs about mental health problems associated with self-perceptions of engagement in people with psychosis? Behavioral Cognitive Psychotherapy. 2011; 39(2):151-163.

 • 11. Pawłowska B Potembska E Pić J Pić N Pić K. Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do badania Obrazu własnej Choroby Current Problem in Psychiatry. 2016; 17(2) 83-89.

 • 12. Pawłowska B Międlar K Biały-Międlar K Dziurzyńska E. Niepokój a postawy wobec choroby u pacjentek z guzami jajnika i mięśniakami macicy. Current Problem in Psychiatry. 2012; 13 (3): 209-215.

 • 13. Heszen I. Psychologia stresu. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2013.

 • 14. Lysaker PH Bryson OJ Marks K Qreig TC Bell MD. Coping Style in Schizophrenia: Associations With Neurocognitive Deficits and Personality. Schizophrenia Bulletin. 2004; 30(1): 113-121.

 • 15. Pozzi G Frustaci A Tedeschi D Solaroli S. Grandinetti P Di Nicola M et al. Coping strategies in a sample of anxiety patients: factorial analysis and associations with psychopathology. Brain and Behavior 2015; 5(8) e00351

 • 16. Czubalski K. Wpływ choroby na stan psychiczny i zachowanie człowieka chorego. Sztuka Leczenia. 1995; 1(3); 53-59.

 • 17. Matheson K Anisman H. Systems of Coping Associated with Dysphoria Anxiety and Depressive Illness: A Multivariate Profile Perspective. Stress. 2003; 6 (3) 223–234.

 • 18. Dinos S Stevens S Serfaty M Weich S King M. Stigma: the feelings and experiences of 46 people with mental illness. Qualitative study. British Journal Psychiatry. 2004; 184:176–181.

 • 19. American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed Washington DC: APA; 2013.

 • 20. Telles-Correia D Saraiva S Gonçalves J. Mental Disorder—The Need for an Accurate Definition. Frontiers in Psychiatry. 2018; 12 9:64.

 • 21. Zhang M Hong L Zhang T Lin Y Zheng S Zhou X et al. Illness perceptions and stress: mediators between disease severity and psychological well-being and quality of life among patients with Crohn’s disease. Patient Prefer Adherence. 2016; 10: 2387–2396.

 • 22. Pużyński S. Choroba psychiczna-problem z definicją oraz miejscem w diagnostyce regulacjach prawnych. Psychiatria Polska. 2007; 41 (3) 299-308.

 • 23. Pyrcak M. Orzekanie oraz wykonywanie detencji psychiatrycznej (art. 94 k.k.) w praktyce sądów rejonowych. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. 2011; XV 1 99-136.

 • 24. Juczyński Z. Ogińska-Bulik N.(2009). Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Warszawa: PTP.

 • 25. Vollrath M Torgersen S Alnæs R. Neuroticism coping and change in MCMI-II clinical syndromes: test of a mediator model. Scandinadian Journal of Psychology. 1998; 39 15–24.

 • 26. Mellibruda J Sobolewska-Mellibruda Z. Integracyjna psychoterapia uzależnień Teoria i praktyka. Warszawa: Instytut psychologii Zdrowia PTP; 2011.

 • 27. Mellibruda J. Psycho-bio-społeczna koncepcja uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania. 1997; 3 28 277-306.

 • 28. Woronowicz B. Uzależnienia. Geneza terapia powrót do zdrowia. Warszawa: Parpamedia; 2009.

 • 29. Wells A. Terapia poznawcza zaburzeń lękowych : praktyczny podręcznik i przewodnik po teorii. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2010.

 • 30. Ociskova M Prasko J Kamaradova D Grambal A Kasalova P. Sigmundova Z. et al. Coping strategies hope and treatment efficacy in pharmacoresistant inpatients with neurotic spectrum disorders. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2015; 11 1191–1201.

 • 31. Wesner AC Gomes JB Detzel T Blaya C Manfro GG Heldt E. Effect of cognitive-behavioral group therapy for panic disorder in changing coping strategies. Comprehensive Psychiatry. 2013; 55 (1) 87-92.

 • 32. Bukowski S Bukowska B IInick SOcena efektywności ambulatoryjnej terapii alkoholików wzorowanej na modelu Minnesota. Alkoholizm i Narkomania. 1999; 2 35 237–245.

 • 33. Connors GJ DiClemente CC Marden Velasquez M Donovan DM: Etapy zmiany w terapii uzależnień. Wybór i planowanie interwencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego Kraków; 2015.

 • 34. Beck AT Wright FD Newman C F Liese BS. (2007). Terapia poznawcza uzależnień. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2007.

 • 35. Miller WM. Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapiach nadużywania substancji: PARPA; 2009.

 • 36. Kwieciński A. Lecznicze środki zabezpieczające w polskim prawie karnym i praktyka ich stosowania. Wrocław: Kolonia Limited; 2009.

 • 37. Maschi T Viola D Koskinen L. Trauma Stress and Coping Among Older Adults in Prison: Towards a Human Rights and Intergenerational Family Justice Action Agenda. Traumatology American Psychological Association. 2015; 21 3 188–200.

 • 38. Maschi T Morgen K Zgoba K Courtney D Ristow J. Trauma stressful life events and posttraumatic stress symptoms: Do subjective experiences matter? Gerontologist. 2011; 51(5) 675–686.

 • 39. Miller P. Terapia uzależnień - metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego; 2013.

 • 40. Kessler RC. The effects of stressful life events on depression. Annual Review Psychology 1997; 48 191–214.

 • 41. Smith CA Lazarus RS. Appraisal components core relational themes and the emotions. Cognition and Emotion. 1993; 7(3/4) 233–269.

 • 42. Smith CA Haynes K Lazarus RS Pope LK. In search of the ‘hot’ cognitions: attributions appraisals and their relation to emotion. Journal of Personality and Social Psychology. 1993; 65(5) 916–929.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 62 62 11
PDF Downloads 47 47 6