Characteristics of selected traits of Adult Children of Alcoholics in the context of theirparents’ attitudes

Izabela Zakrzewska 1  and Agnieszka Samochowiec 2
 • 1 Department of Psychiatry, Pomeranian Medical University in Szczecin
 • 2 Department of Clinical Psychology and Psychoprophylaxis, Institute of Psychology, University of Szczecin

Abstract

Children growing up in families with alcohol problems experience many emotions and events that are inadequate to their age. All these experiences are related to their subsequent functioning. Having a mother or a father suffering from alcohol dependence has a big impact on who one becomes in the future and how he/she perceives the world and other people.

The purpose of this study was to determine the relationship between the level of self-esteem, satisfaction with life as well as basic hope in the so-called Adult Children of Alcoholics (ACoA), and the attitudes of their parents.

The study involved 49 persons, aged from 18 to 70. To obtain the necessary data we used the Questionnaire Survey for Adult Children of Alcoholics, Rosenberg Self-Esteem Scale (SES), Satisfaction with Life Scale (SWLS), Basic Hope Inventory (BHI-R) and Re-trospective Assessment of Parental Attitudes Questionnaire (KPR-Roc).

The results show a positive correlation between the level of self-esteem and life satisfaction, and the attitudes of autonomy and acceptance in the mothers of our subjects. Also, life satisfaction, self-esteem and basic hope proved to be interrelated, i.e. an increase within one coincided with an increase in the other two. In addition, our results show that experiencing violence in the families of persons with the ACoA syndrome significantly correlates with the retrospective assessment of their parents' attitudes. Fathers in the so-called violent families are perceived as excessively demanding, yet inconsistent, while mothers as more rejecting and less protecting.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Woronowicz BT. Bez tajemnic. O uzależnieniach i ich leczeniu. Warszawa; Instytut Psychiatrii i Neurologii: 2001.

 • 2. Sztander W. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Warszawa; PARPA.: 2003.

 • 3. Ryś M.Role pełnione w rodzinie z problemem alkoholowym a poczu-cie własnej wartości i relacje interpersonalne z najbliższymi u Doro-słych Dzieci Alkoholików. Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego FIDES ET RATIO 4 (8) 2011: 93-130.

 • 4. Cierpiałkowska L. Rodzina a alkoholizm. Studium rozwojowo-systemowe. Przegląd Psychologiczny. 1992; 1: 51–63.

 • 5. Rembowski J. Rodzina w świetle psychologii. Warszawa;Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne: 1978.

 • 6. Tyszkowa M. Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną. Poznań; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza: 1985.

 • 7. Plopa M. Psychologia rodziny: teoria i badania. Elbląg; Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej: 2005.

 • 8. Timoszyk-Tomczak C, Bugajska B. Satysfakcja z życia a perspektywa przyszłościowa w starości. OpusculaSociologica, 2013;2(4): 83–95.

 • 9. Zalewska A. Dwa światy: emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności. Warszawa; Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”: 2003.

 • 10. Argyle M. Psychologia szczęścia. Wrocław; Wydawnictwo Astrum: 2004.

 • 11. Niebrzydowski L. O poznawaniu i ocenie samego siebie. Warszawa; Nasza Księgarnia: 1976.

 • 12. Carr A. Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach. Poznań; Zysk i S-ka: 2009.

 • 13. Erikson E. Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań; Rebis: 2000.

 • 14. Trzebiński J, Zięba M. Nadzieja, strata, rozwój. Psychologia Jakości Życia. 2003; 1: 5-33.

 • 15. Plopa M. Kwestionariusz retrospektywnej oceny postaw rodziców (KPR-Roc). Podręcznik. Wydawnictwo: Wizja Press & IT, Warszawa. 2008.

 • 16. Dzwonkowska I, Lachowicz-Tabaczek K, Łaguna, M. Samoocena i jej pomiar: Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. 2008.

 • 17. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa. 2001

 • 18. Zięba M. Właściwości psychometryczne kwestionariusza BHI-R. Wstępny raport z badań walidacyjnych. URL:http://nadziejapodstawowa.pl/wp-content/uploads/2013/05/Wlasciwosci-psychometryczne-kwestionariusza-BHI-R.-Wstepny-raport-z-badan-walidacyjnych.pdf

 • 19. Ziemska M. Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wiedza Powszechna: 1973.

 • 20. Łaguna M, Lachowicz-Tabaczek K, Dzwonkowska I. Skala Samo-oceny SES Morrisa Rosenberga-polska adaptacja metody, Psychologia społeczna. 2007;2 (4): 164-176.

 • 21. Krok D. Nadzieja jako predyktor wymiarów dobrostanu psychicznego. Polskie Forum Psychologiczne. 2013; 18(2): 157–172.

 • 22. Drapkin ML, Eddie D, Buffington AJ, McCrady BS. Alcohol-Specific Coping Styles of Adult Children of Individuals with Alcohol Use Disorders and Associations with Psychosocial Functioning. Alcohol Alcohol. 2015; 50(4):463-9.

 • 23. Kim HK, Lee MH. Factors influencing resilience of adult children of alcoholics among college students. J Korean AcadNurs. 2011; 41(5):642-51.

 • 24. Haverfield MC, Theiss JA. Parent's alcoholism severity and family topic avoidance about alcohol as predictors of perceived stigma among adult children of alcoholics: Implications for emotional and psychological resilience. Health Commun. 2016;31(5):606-16.

 • 25. Grzegorzewska I, CierpiałkowskaL. Pozytywna i negatywna adaptacja dzieci i młodzieży rodziców uzależnionych od alkoholu. Alcoholism and Drug Addiction. 2015; 28(4)221–233.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search