Insight and recovery and the stigma of mental illness - analysis of the phenomenon of insight in schizophrenia and its correlations with the processes of stigma and self-stigma

Ewelina Soroka 1 , Kamila Dziwota 2 , Justyna Pawęzka 1 ,  and Marcin Olajossy 1
 • 1 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation in Lublin, Medical University of Lublin
 • 2 Department of Psychotherapy Jagiellonian University – Colegium Medicum, , Cracow

Abstract

Does better insight associated with the process of recovery mean a stronger sense of mental illness stigma? This article presents the relationship between a multidimensional construct, which is the insight and the phenomena of stigma and self-stigma of patients diagnosed with schizophrenia. It is well known that the term insight contains: a sense of illness, the patient's attitude to its symptoms, explanation of the causes of the illness, attitude to the rationale of treatment and awareness of the risk of relapse. On the other hand, self-stigma occurs when the patient internalizes and refers to himself/herselfnegative and stigmatizing social attitudes, conditioned by the presence of conventionalbeliefs, strengthened by the media, and this weakens the process of recovery.

How much does good insight strengthen the patient on the way to fuller social functioning, and how much does it imprint stigma of mental illness and weaken its positionin society? The authors of the paper are discussing the subject of insight and stigma from the patient's perspective, over the patient’s attitude towards the diagnosis of schizophrenia, the process of recovery and the aspect of hope - important in recovery. These study of construct insight shows that the relationship insight-recovery-stigma is a multi-dimensional plane, dependent on various factors, that needs constant deepening and complementing with further research.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Kępiński A.: Schizofrenia. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.

 • 2. Greenfield D., Strauss J.S., Bowers M.B., i in. Insight and interpretation of illness in recovery from psychosis. Schizophr. Bull. 1989; 15: 245–252.

 • 3. Bouroubi, W., Banovic I., Andronikof A., Omnès C. Insight et schizophrénie: revue de la littérature. L'Évolution Psychiatrique,. 2016, 81(2), 405-422.

 • 4. Beck A.T., Baruch E., Balter J.M., Steer R.A., Warman D.M.. A new instrument for measuring insight: the Beck Cognitive Insight Scale. Schizophr. Res. 2004; 68: 319–329.

 • 5. Poyraz B. Ç., Arikan M. K., Poyraz C. A., Turan Ş., Kani, A. S. Aydin, E. et al. Clinical and cognitive insight in patients with acute-phase psychosis: Association with treatment and neuropsychological functioning. Nordic journal of psychiatry, 2016, 1-8.

 • 6. Dębowska G., Grzywa A., Karakuła H., Urbańska A. Poziom wglądu a czas trwania choroby, liczba hospitalizacji i nasilenie objawów psychopatologii w schizofrenii paranoidalnej. Badania nad Schizofrenią 1998; 99–112.

 • 7. Pini S., Cassano G.B., Dell’osso L., Amador X.F. Insight into illness in schizophrenia, schizoaffective disorder, and mood disorders with psychotic features. Am. J. Psychiatry 2001; 158: 122–125.

 • 8. Kokoszka, A., Telichowska-Leśna, A., Radzio R. Kwestionariusz wglądu w schizofrenię—„Moje myśli i odczucia”. Psychiatr. Pol, 2008, 42, 491-502.

 • 9. Gawęda Ł., Buciński P., Staniszewski K. i wsp.: Związki wglądu w chorobę, poczucia wpływu na jej przebieg, stylów radzenia sobie z chorobą z objawami psychopatologicznymi w schizofre-nii. Psychiatria 2008; 5: 124–133.

 • 10. Ćurčić-Blake B., van der Meer L., Pijnenborg G. H., David A. S., Aleman A. Insight and psychosis: Functional and anatomical brain connectivity and self-reflection in Schizophrenia. Human brain mapping, 2015, 36(12), 4859-4868.

 • 11. Anczewska M, Wciórka J. Umacnianie – nadzieja czy uprzedzenia. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2007.

 • 12. Corrigan P.W., Watson A.C. The paradox of self-stigma and mental illness. Clin. Psychol. Sci. Pract. 2002; 9: 35–53.

 • 13. Jarema M., Stygmatyzacja w obronie przed stygmatyzacją; konferencja Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne, Katowice 2016.

 • 14. Cechnicki A., Wojciechowska A., Valdes M. Sieć społeczna a jakość życia osób chorujących na schizofrenię w siedem lat od pierwszej hospitalizacji. Psychiatr. Pol. 2007; 41(4): 527–537.

 • 15. Cechnicki A, Wojciechowska A. Zależności pomiędzy właściwościami sieci społecznej a wynikami leczenia osób chorujących na schizofrenię w siedem lat od pierwszej hospitalizacji. Psychiatr. Pol. 2007; 41(4): 513–525.

 • 16. Podogrodzka-Niell M., Tyszkowska, M. Stigmatization on the way to recovery in mental illness–the factors associated with social functioning. Psychiatr. Pol, 2014, 48(6), 1201-1211.

 • 17. Crumlish N., Whitty P., Kamali M. i wsp. Early insight predicts depression and attempted suicide after 4 years in first-episodeschizophrenia and schizophreniform disorder. Acta Psychiatr. Scand. 2005; 112: 449–455.

 • 18. Cooke M., Peters E., Fannon D. i wsp. Insight, distress and coping styles in schizophrenia. Schizophrenia Research 2007; 94: 12–22.

 • 19. Krupchanka, D., & Katliar, M. (2016). The Role of Insight in Moderating the Association Between Depressive Symptoms in People With Schizophrenia and Stigma Among Their Nearest Relatives: A Pilot Study. Schizophrenia bulletin.

 • 20. Mutsatsa S.H., Joyce E.M., Hutton S.B., Barnes T.R.E. Relationship between insight, cognitive function, social function and symptomatology in schizophrenia: The West London first episode study. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neuroscie. 2006; 256: 356–363.

 • 21. Dequelson A., Saloppé X., Bandinelli A. Insight, Stigma et Auto-stigmatisation: l’intime conviction appliquée aux patients schizophrènes hospitalisés au sein d’un hôpital psychiatrique sécurisé. In Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique; 2015, Vol. 173, No. 10, pp. 913-915. Elsevier Masson.

 • 22. Sawicka M., Charzyńska K. The role of a psychiatrist in treatment and recovery process of persons suffering from schizophrenia. Psychiatr. Pol, 2015, 49(2), 377-389.

 • 23. Cannavò D., Minutolo G., Battaglia E., Aguglia E. Insight and recovery in schizophrenic patients. International journal of psychiatry in clinical practice, 2016, 20(2), 83-90.

 • 24. Załuska M.: Funkcjonowanie społeczne i zapotrzebowanie na opiekę środowiskową w schizofrenii. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2000.

 • 25. Wilczek-Rużyczka E.,Halicka D. Wgląd w chorobę i poczucie wpływu na jej przebieg a funkcjonowanie społeczne pacjentów ze schizofrenią. Psychiatria i Psychologia Kliniczna,2013, 13(1).

 • 26. Yıldırım A., Hacıhasanoğlu Aşılar R., Camcıoğlu T. H., Erdiman S., Karaağaç E. Effect of Psychosocial Skills Training on Disease Symptoms, Insight, Internalized Stigmatization, and Social Functioning in Patients with Schizophrenia. Rehabilitation Nursing, 2015, 40(6), 341-348.

 • 27. Hasson-Ohayon I., Kravetz S., Meir T., Rozencwaig S. Insight into severe mental illness, hope, and quality of life of persons with schizophrenia and schizoaffective disorders. Psychiatry Res. 2009; 167: 231–238.

 • 28. Libman-Sokołowska M., Nasierowski, T. Rola nadziei w zmaganiach ze schizofrenią. Psychiatr. Pol, 2013, 47(5), 933-946.

 • 29. Szaulińska K., Szafrański T. Medytacje nad treścią fantazmatu schizofrenii. W poszukiwaniu granic destygmatyzacji. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2015, 24(2), 45-51.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search