In memory of Professor Jan Mazurkiewicz in the 70th anniversary of his death

Aneta Perzyńska-Starkiewicz 1
 • 1 II Department of Psychiatry and Psychiatry Rehabilitation, Medical University of Lublin

Abstract

This article reminisces about the life and career of Jan Mazurkiewicz, one of the most outstanding Polish psychiatrists – the author of Psychophysiological Theory, an original conception of mental disease based on the theory of evolution and dissolution of the nervous system developed by the Englishneurologist John Hughlings Jackson. Professor Jan Mazurkiewicz was an active organizer of psychiatric care. He was co-founder and director of hospitals in Kochanówka and Kobierzyn. He held the rank of Associate Professor at the John Casimir University in Lviv and the position of Professor at the Jagiellonian University in Cracow. From 1919 until his death in 1947, Professor Jan Mazurkiewicz was the head of the Department of Psychiatry at the University of Warsaw. For twenty three years, starting from 1924, he was the president of the Polish Psychiatric Association. The Mazurkiewicz's Psychopathological Theory provides a natural model of development of the highest psychic functions. Damage to a higher evolutionary level of the nervous system leads to the activation of the previously suppressed lower levels, transformed by the pathogen into psychopathological symptoms. Mazurkiewicz's scientific thought was adopted and developed by his student andthen, collaborator, Professor Mieczysław Kaczyński, who was later to become the head of the Department of Psychiatry in Lublin. This work discusses the research conducted at Lublin's Department of Psychiatry which expands on Mazurkiewicz's theory

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Kaczyński M. Prof. Jan Mazurkiewicz. Pol. Tyg. Lek.1947.2.171-176.

 • 2. Nasierowski T. Jan Mazurkiewicz (1871-1947). Postępy Psychiatrii i Neurologii,1994,3,119-130.

 • 3. Nasierowski T. Listy do przyjaciela. Psychiatria polska początku XX wieku w listach Jana Mazurkiewicza do Witolda Chodźki. Postępy Psychiatrii i Neurologii,2002, 11,391-405.

 • 4. Mazurkiewicz J. Wstęp do psychofizjologii normalnej. Ewolucja aktywności korowo-psychicznej. Warszawa. PZWL. Tom I.1950.

 • 5. Mazurkiewicz J. Wstęp do psychofizjologii normalnej. Dyssolucja aktywności korowo-psychicznej. Warszawa. PZWL. Tom II.1958.

 • 6. Kaczyński M. Wykłady dla lekarzy na kursie dot. diagnozy wczesnej schizofrenii. Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie.1968.

 • 7. Dobosz A., Pankalla A. Jana Mazurkiewicza mitocentryczna koncepcja osobowości, SensusHistoriae. Vol.XVIII (2015/1), 111-127.

 • 8. Kaczyński M. O zmianach charakterologicznych we wczesnej schizofrenii. Neurol. Neurochir. Pol. 1962.XII.4.545-549.

 • 9. Masiak M. Badania kliniczne i eksperymentalne nad odrębnością obrazu klinicznego i podłoża biologicznego niektórych typów schizofrenii. Praca habilitacyjna. Akademia Medyczna. Lublin, 1976.

 • 10. Perzyński J. Skrzyżowanie dyssolucyjne jako psychofizjologiczny model przebiegu schizofrenii paranoidalnej. Badania nad schizofrenią, Lublin,2005,VI,6,33-39.

 • 11. Perzyński J. Typy i kierunki dysolucji. Badania nad schizofrenią. Lublin, 2007,VIII,8,13-20.

 • 12. Perzyński J. Mapa dyssolucyjna. Badania nad schizofrenią, Lublin, 2008,IX,9,18-20.

 • 13. Kaczyński M. Prof. Jan Mazurkiewicz, Polski Tygodnik Lekarski, 1947,1,171-176.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search