EASE: Examination of Anomalous Self-Experience

Josef Parnas 1 , 2 , 3 , Paul Møller 4 , Tilo Kircher 5 , Jørgen Thalbitzer 1 , Lennart Jansson 1 , 2 , Peter Handest 6 , Dan Zahavi 3 , 7 , Hanna Karakuła-Juchnowicz 8 , 9 , Justyna Morylowska-Topolska 9 ,  und Dariusz Juchnowicz 10
 • 1 Mental Health Center Glostrup, University Hospital, Copenhagen, Denmark
 • 2 Institute of Clinical Medicine, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
 • 3 Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
 • 4 Department of Mental Health Research and Development, Division of Mental Health and Addiction, Drammen, Norway
 • 5 Department of Psychiatry and Psychotherapy, University of Marburg, Marburg, Germany
 • 6 Mental Health Center Nordsjaelland, , Hilleroed, Denmark
 • 7 Department of Media, Communication and Cognition, Faculty of Humanities, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
 • 8 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
 • 9 Department of Clinical Neuroscience, Medical University of Lublin, Poland
 • 10 Department of Psychiatric Nursing, Medical University of Lublin, Poland

Streszczenie

Skala EASE jest listą objawów do częściowo ustrukturalizowanego fenomenologicznego badania subiektywnych lub empirycznych nieprawidłowości (anomalii), które można uznać za zaburzenia podstawowej, „minimalnej” samoświadomości. EASE opracowana została na podstawie samoopisów otrzymanych od pacjentów chorujących na zaburzenia ze spektrum schizofrenii. Skala ma duże znaczenie dla opisu, diagnozy oraz diagnozy różnicowej zaburzeń ze spektrum schizofrenii. Prezentowana wersja zawiera istotne szczegółowe kwestie dotyczące zbierania wywiadu oraz opisy objawów psychopatologicznych (Podręcznik), arkusz wyników (Aneks A), listę pozostałych pozycji Skali stosowanych w czasie wywiadu (Aneks B) oraz porównawczą listę pozycji EASE/BSABS (Bonner Skala für die Beurteilung von Basissymptomen, Bońska Skala do Oceny Objawów Podstawowych) (Aneks C).

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • 1. Gross G, Huber G, Klosterkötter J, Linz M. Bonner Skala für die Beurteilung von Basissymptomen. Berlin; Springer: 1987 (Danish transl P Handest, M Handest, Copenhagen; Synthélabo: 1995).

 • 2. Parnas J, Bovet P. Autism in schizophrenia revisited. Compr Psychiatry. 1991; 32: 1-15.

 • 3. Parnas J, Jansson L, Sass LA, Handest P. Self-experience in the prodromal phases of schizophrenia: a pilot study of first admissions. Neurol Psychiatry Brain Res. 1998; 6: 107-116.

 • 4. Møller P, Husby R. The initial prodrome in schizophrenia: searching for naturalistic core dimensions of experience and behavior. Schizophr Bull. 2000; 26: 217-232.

 • 5. Parnas J, Handest P. Phenomenology of anomalous self-experience in early schizophrenia. Compr Psychiatry. 2003; 44: 121-134.

 • 6. Handest P, Parnas J. Clinical characteristics of 50 first-admitted ICD-10 schizotypal patients. Br J Psychiatry. 2005; 187(suppl): 49-54.

 • 7. Parnas J, Handest P, Sæbye D, Jansson L. Anomalies of subjective experience in schizophrenia and psychotic bipolar illness. Acta Psychiatr Scand. 2003; 108: 126-133.

 • 8. Raballo A, Parnas J. The silent side of the spectrum: schizotypy and the schizotaxic self. Schizophr Bull. 2011; 37: 1017-1026.

 • 9. Parnas J, Zahavi D. The role of phenomenology in psychiatric classification and diagnosis. W: Maj M, Gaebel W, Lopez-Ibor JJ, Sartorius N. red., Psychiatric Diagnosis and Classification. World Psychiatric Association’s Series on Evidence and Experience in Psychiatry. Chichester; Wiley: 2002, s. 137-162.

 • 10. Sass LA, Parnas J. Self, consciousness, and schizophrenia. Schizophr Bull. 2003; 29: 427-444.

 • 11. Parnas J. Self and schizophrenia: a phenomenological perspective; W: Kircher T, David A. red., The Self in Neuroscience and Psychiatry. Cambridge; Cambridge University Press: 2003, s. 127-141.

 • 12. Parnas J, Cannon T, Jacobsen B, Schulsinger H, Schulsinger F, Mednick SA. Life-time DSM-IIIR diagnostic outcomes in offspring of schizophrenic mothers: the results from the Copenhagen High Risk Study. Arch Gen Psychiatry. 1993; 50: 707-714.

 • 13. Matthysse S, Holzman PS, Gusella JF, Levy DL, Harte CB, Jørgensen Å, et al. Linkage of eye movement dysfunction to chromosome 6p in schizophrenia: additional evidence. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2004; 128: 30-36.

 • 14. Møller P, Haug E, Raballo A, Parnas J, Melle I. Examination of anomalous self-experience in first-episode psychosis: interrater reliability. Psychopathology. 2011; 44: 386-390.

 • 15. Parnas J, Henriksen MG. Disordered self in the schizophrenia spectrum: a clinical and research perspective. Harv Rev Psychiatry. 2014; 22(5): 251-265.

 • 16. Parnas J, Handest P, Jansson L, Saebye D. Anomalous subjective experience among first-admitted schizophrenia spectrum patients: empirical investigation. Psychopathology. 2005; 38: 259-267.

 • 17. Nordgaard J, Parnas J. Self-disorders and schizophrenia-spectrum: a study of 100 first hospital admissions. Schizophr Bull. 2014; 40(6): 1300-1307.

 • 18. Raballo A, Parnas J. Examination of anomalous self-experience: initial study of the structure of self-disorders in schizophrenia spectrum. J Nerv Ment Dis. 2012; 200: 577-583.

 • 19. Haug E, Lien L, Raballo A, Bratlien U, Oie M, Andreassen OA. Selective aggregation of self-disorders in first-treatment DSM-IV schizophrenia spectrum disorders. J Nerv Ment Dis. 2012; 200: 632-636.

 • 20. Nelson B, Thompson A, Yung AR. Not all first-episode psychosis is the same: preliminary evidence of greater basic self-disturbance in schizo-phrenia spectrum cases. Early Interv Psychiatry. 2013; 7(2): 200-204.

 • 21. Škodlar B, Parnas J. Self-disorder and subjective dimensions of suicidality in schizophrenia. Compr Psychiatry. 2010; 51: 363-366.

 • 22. Haug E, Melle I, Andreassen OA, Raballo A, Bratlien U, Øie M, et al. The association between anomalous self-experience and suicidality in first-episode schizophrenia seems mediated by depression. Compr Psychiatry. 2012; 53: 456-460.

 • 23. Haug E, Øie MG, Andreassen OA, Bratlien U, Romm KL, Møller P, et al. The association between anomalous self-experiences, self-esteem and depressive symptoms in first episode schizophrenia. Front Hum Neurosci. 2016; 10: 557.

 • 24. Haug E, Øie M, Melle I, Andreassen OA, Raballo A, Bratlien U, et al. The association between self-disorders and neurocognitive dys-function in schizophrenia. Schizophr Res. 2012; 135: 79-83.

 • 25. Haug E, Øie M, Andreassen OA, Bratlien U, Raballo A, Nelson B, et al. Anomalous self-experiences contribute independently to social dysfunction in the early phases of schizophrenia and psychotic bipolar disorder. Compr Psychiatry. 2014; 55(3): 475-482.

 • 26. Haug E, Øie M, Andreassen OA, Bratlien U Nelson B, Aas M, et al. Anomalous self-experience and childhood trauma in first-episode schizophrenia. Compr Psychiatry. 2015; 56: 35-41.

 • 27. Haug E, Øie M, Andreassen OA, Bratlien U, Nelson B, Melle I, et al. High levels of anomalous self-experience are associated with longer duration of untreated psychosis. Early Interv Psychiatry. 2017; 11(2): 133-138.

 • 28. Koren D, Reznik N, Adres M, Scheyer, R, Apter, A, Steinberg, T, et al. Disturbances of basic self and prodromal symptoms among nonpsychotic helpseeking adolescents. Psychol Med. 2013; 43: 1365-1376.

 • 29. Nelson B, Thompson A, Yung AR. Basic self-disturbance predicts psychosis onset in the ultra high risk for psychosis ‘prodromal’ population. Schizophr Bull. 2012; 38: 1277-1287.

 • 30. Merleau-Ponty M. Phenomenology of Perception. London; Routledge and Kegan: 1962, s. 430.

 • 31. Matussek P. Untersuchungen über die Wahnwahrnemung. Arch Psychiatr Z Neurol. 1952; 189: 279-318. [English translation: Cutting J, Shepherd M. red., The clinical roots of the schizophrenia concept. Cambridge; Cambridge University Press: 1987, s. 89-103].

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche