Dental anxiety – causes, characteristics and occurrence in the Polish population

Abstract

The present paper discusses the problem of dental anxiety. Based on the scientific review of Polish literature of the past 10 years, there are discussed causes of dental anxiety in different age groups and the methods of assessing the level of anxiety – physiological, behavioral, projection and psychological. Dental anxiety affects the patients’ attitude towards their own health, confidence in dentist, the frequency of reporting to the dental prophylaxis and treatment, which translates into oral health. It is also a major impediment to everyday clinical practice of a dentist.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bruzda-Zwiech A, Wochna-Sobańska M, Szydłowska-Walendowska B. Ocena poziomu lęku stomatologicznego, jego źródeł i wpływu na stan uzębienia młodzieży 18-letniej z województwa łódzkiego. Dent Med Probl. 2007; 44: 343-50.

 • 2. Kaczmarek U, Grzesiak I, Kowalczyk-Zając M, Bader-Orłowska D. Poziom lęku przed leczeniem stomatologicznym a stan uzębienia u młodzieży 18-letniej. Czas Stomatol. 2008; 61: 81-7.

 • 3. Mers K, Jaworska-Zaremba M, Tibor KF, Mierzwińska-Nastalska E. Analiza poziomu lęku przed leczeniem stomatologicznym w populacji polskiej mniejszości narodowej żyjącej na Węgrzech. Protet Stomatol. 2010; 60 :102-11.

 • 4. Sobczak-Zagalska H, Peplińska M, Emerich K. Obiektywne metody oceny lęku związanego z wizytą dzieci i młodzieży u stomatologa. Ann Acad Med Gedan. 2014; 44: 117-24.

 • 5. Kaczmarek U, Wilk-Sieczak B. Metody oceny lęku stomatologicznego u dzieci i młodzieży. Dent Med Probl. 2006; 43: 596-601.

 • 6. Sobczak-Zagalska H, Peplińska M, Emerich K. Lęk związany z wizytą dzieci i młodzieży u stomatologa – subiektywne metody oceny. Post Psychiatr Neurol. 2014; 23: 47-52.

 • 7. Stróżyńska AJ, Kopacz NM, Pham Thi Mai Linh A, Turska-Szybka A. Postawy rodziców różnego pochodzenia etnicznego wobec zdrowia jamy ustnej i ich wpływ na postawę prezentowaną przez dziecko. Dent Med Probl. 2014; 51: 93-9.

 • 8. Rodak-Mandalian K. Kilka słów o dentofobii czyli czy można polubić dentystę. Nowa Stomatol 2005; 2: 110-12.

 • 9. Kowalczyk-Kustra O, Jarzębowska A, Zakrzewski J. Wpływ doświadczeń i emocji stomatologicznych rodzica na sposób kształtowania postawy stomatologicznej dziecka. Nowa Stomatol. 2015; 2: 47-52.

 • 10. Moś D, Ogłodek E, Araszkiewicz A. Ocena poziomu lęku oraz określenie przyczyny stresu u młodych pacjentów w gabinecie stomatologicznym. Nowa Stomatol. 2006; 2: 73-7.

 • 11. Kaczmarek U, Kanaffa-Kilijańska U, Frydecka D. Metody oceny lęku stomatologicznego u dorosłych. Dent Med Probl. 2010; 47: 97-100.

 • 12. Tylewicz A, Woynarowska-Sołdan M. Wykorzystanie techniki “Narysuj I napisz” w praktyce lekarza dentysty sprawującego opiekę nad dziećmi. Nowa Stomatol. 2013; 1: 3-11.

 • 13. Wilk-Sieczak B, Zakrzewski M, Chmielewska-Łuczak D. Lęk matek przed leczeniem stomatologicznym i przyczyna pierwszej wizyty dziecka a czynniki prognozowania negatywnej postawy dziecka w wieku przedszkolnym podczas leczenia stomatologicznego. Dent Med Probl. 2005; 42: 77-82.

 • 14. Wilk-Sieczak B, Gmyrek-Marciniak A. Zachowania dzieci podczas wizyty adaptacyjnej a stosunek rodziny do leczenia stomatologicznego. Dent Med Probl. 2005; 42: 573-580.

 • 15. Miernik M, Paszkiewicz A. Ankietowa ocena wiedzy nastolatków o podstawach stomatologii. Dent Med Probl. 2009;46:83-7.

 • 16. Janikowska K, Rychlewska P. Strach przed lekarzem – wynik akcji „Szpital Pluszowego Misia”. Curr Probl Psychiatry 2010; 11: 248-59.

 • 17. Kurlej W, Nelke K, Korjat J, Stachura-Pużyńska A, Mandios N, Staszak K. Lęk przed wizytą stomatologiczną, stan uzębienia i zachowania prozdrowotne wybranych grupy studentów. W: Turowski K. red., Dobrostan a stan zdrowia. Lublin; Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum; 2016, s.75-86.

 • 18. Kaczmarek U, Mysiak-Dębska M, Dębska K, Grzebieluch W. Lęk stomatologiczny u studentów pierwszych lat studiów stomatologicznych i lekarskich. Dent Med Probl. 2010; 47: 343-49.

 • 19. Dobroś K, Hajto-Bryk J, Wnęk A, Zarzecka J, Rzepka D. The level of dental anxiety and dental status in adult patients. J Int Oral Health 2014; 6: 11-4.

 • 20. Gruz E, Jaczewski M, Juzala P. Analiza poziomu lęku i czynników go modulujących oraz stereotypu stomatologa u pacjentów przed stomatologicznym leczeniem chirurgicznym. Dent Med Probl. 2006; 43: 415-20.

 • 21. Olszewska-Czyż I, Chomyszyn-Gajewska M. Lęk ogólny i stomatologiczny – związek i występowanie na podstawie piśmiennictwa. Czas Stomatol. 2013; 66: 256-69.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search