Is it time for baclofen to be included in the official recommendations concerning the treatment of alcoholism?

Sebastian Masternak 1 , Nikodem Skoczeń 1 , Ewelina Dziwota 1  and Marcin Olajossy 1
 • 1 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin Poland

Abstract

Alcohol dependence and its treatment is not an exactly resolved problem. Based on the EZOP [Epidemiology of Mental Disorders and Accessibility of Mental Health Care] survey, which included a regular analysis of the incidence of mental disorders in the population of adult Polish citizens, we were able to estimate that the problem of alcohol abuse in any period of life affects even 10.9% of the population aged 18-64 years, and those addicted represent 2.2% of the country’s population. The typical symptoms of alcohol dependence according to ICD-10, include alcohol craving, impaired ability to control alcohol consumption, withdrawal symptoms which appear when a heavy drinker stops drinking, alternating alcohol tolerance, growing neglect of other areas of life, and persistent alcohol intake despite clear evidence of its destructive effect on life. At the moment, the primary method of alcoholism treatment is psychotherapy. It aims to change the patient’s habits, behaviours, relationships, or the way of thinking. It seems that psychotherapy is irreplaceable in the treatment of alcoholism, but for many years now attempts have been made to increase the effectiveness of alcoholism treatment with pharmacological agents. In this article we will try to provide a description of medications which help patients sustain abstinence in alcoholism therapy with particular emphasis on baclofen.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1.

  Kiejna A, Piotrowski P., Adamowski T., Moskalewicz J., Wciórka J., Stokwiszewski J., Kessler R. Rozpowszechnienie wybranych zaburzeń psychicznych w populacji dorosłych Polaków z odniesieniem do płci I struktury wieku – badanie EZOP Polska. Psychiatr. Pol. 2015; 49(1): 15-27.

 • 2.

  Rolland B., Paille F., Gillet C., Rigaud A., Moirand R., Dano C., Dematteis M., Mann K., Aubin H. Pharmacotherapy for Alcohol Dependence: The 2015 Recommendations of the French Alcohol Society, Issued in Partnership with the European Federation of Addiction Societies. CNS Neurosci. Ther. 2016; 22(1): 25-37.

 • 3.

  VA/DoD Clinical practice guideline for management of substance use disorders (SUD). Department of Veterans Affairs, Department of Defense. Version 2. Washington, DC: Department of Veterans Affairs; 2009: 67.

 • 4.

  De Witte P., Littleton J., Parot P., Koob G. Neuroprotective and abstinence-promoting effects of acamprosate: elucidating the mechanism of action. CNS Drugs 2005;19: 517–537.

 • 5.

  Habrat B., Akamprozat w zapobieganiu nawrotom picia i zmniejszaniu ilości wypijanego alkoholu przez osoby uzależnione Przegląd badań klinicznych. Alkohol. Narkom. 1998; 31(2): 147-159

 • 6.

  Mann K., Kiefer F., Spanagel R., Littleton J. Acamprosate: recent findings and future research directions. Alcohol. Clin. Exp. Res. 2008; 32: 1105-10.

 • 7.

  Srisurapanont M., Jarusuraisin N. Naltrexone for the treatment of alcoholism: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int. J. Neuropsychopharmacol. 2005; 8: 267-80.

 • 8.

  Australian Government Department of Health and Ageing. Guidelines for the treatment of alcohol problems. Canberra: Commonwealth of Australia; 2009.

 • 9.

  Maisel N.C., Blodgett J.C., Wilbourne P.L., Humphreys K., Finney J.W. Meta-analysis of naltrexone and acamprosate for treating alcohol use disorders: When are these medications most helpful?. Addiction. 2013; 108(2): 275–293.

 • 10.

  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku; Wydanie I Warszawa 2015

 • 11.

  Agabio R., Colombo G. Receptor GABAB jako cel terapeutyczny w uzależnieniu od substancji psychoaktywnych – od baklofenu do pozytywnych modulatorów allosterycznych. Psychiatr. Pol. 2015; 49(2): 215–22.

 • 12.

  Beaurepaire R.; Suppression of Alcohol Dependence Using Baclofen: A 2-Year Observational Study of 100 Patients. Front. Psychiatry. 2012; 3: 103. http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyt.2012.00103/full (dostęp 11.08.2016)

 • 13.

  Shukla L., Shukla T., Bokka S., Kandasamy A., Benegal V., Murthy P., Chand P. Correlates of Baclofen Effectiveness in Alcohol Dependence. Indian J. Psychol. Med. 2015; 37(3): 370–373.

 • 14.

  Lesch O.M., Riegler A., Gutierrez K., Hertling I., Ramskogler K., Semler B., et al. The European acamprosate trials: Conclusions for research and therapy. J. Biomed. Sci. 2001; 8: 89–95.

 • 15.

  Imbert B., Alvarez J., Simon N. Anticraving Effect of Baclofen in Alcohol-Dependent Patients. Alcohol. Clin. and Exp. Res. 2015; 39(9): 1602-1608.

 • 16.

  Garbutt J.C., Kampov-Polevoy A.B., Gallop R., Kalka-Juhl L., Flannery B.A. Efficacy and safety of baclofen for alcohol dependence: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Alcohol Clin. Exp. Res. 2010; 34(11): 1849-1857.

 • 17.

  Leo R.J., Baer D. Delirium Associated With Baclofen Withdrawal: A Review of Common Presentations and Management Strategies. Psychosomatics 2005, 46, 503-507.

 • 18.

  Richter E., Baldovini A., Blasco V., Leone M., Albanese J. About baclofen withdrawal syndrome. La Presse Médicale 2016; 45(5): 547-548 .

  • Crossref
  • Export Citation
 • 19.

  Sein Anand J., Habrat B., Sut M., Korolkiewicz R. Nadużywanie substancji teoretycznie bez znanego potencjału uzależniającego przegląd przypadków. Przegl. Lek. 2009; 66 (6): 290-292.

 • 20.

  Rush J.M., Gilbert F.D. Baclofen-induced epilepsy. J. R. Soc. Med. 1990; 83: 118-119.

 • 21.

  Rolland B., Deheul S., Danel T., Bordet R., Cottencin O. A Case of De novo Seizures Following a Probable Interaction of High-Dose Baclofen With Alcohol; Alcohol Alcohol. 2012; 47(5): 577-580.

 • 22.

  Terrence CF, Fromm GH, Roussan MS. Baclofen; Its Effect on Seizure Frequency; Arch Neurol. 1983; 40(1): 28-29.

 • 23.

  Rigal L., Alexandre-Dubroeucq C., de Beaurepaire R., Le Jeunne C., Jaury P. Abstinence and ‘low-risk’ consumption 1 year after the initiation of high-dose baclofen: a retrospective study among ‘high-risk’ drinkers. Alcohol Alcohol. 2012; 47(4): 439-442.

 • 24.

  24 Rigal L., Legay Hoang L., Alexandre-Dubroeucq C., Pinot J., Le Jeunne C., Jaury P. Tolerability of High-dose Baclofen in the Treatment of Patients with Alcohol Disorders: A Retrospective Study. Alcohol Alcohol. 2015; 50(5): 551-557.

 • 25.

  Grzybowski A. Alkoholizm - Stale aktualny problem zdrowotny społeczeństwa polskiego. Aktywność samorządu w zakresie profilaktyki alkoholowej. Nowiny Lek. 2005, 74, 2, 244–250.

 • 26.

  World Health Organization (WHO). The ICD -10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. Geneva 1992: World Health Organization

 • 27.

  Puzyński S., Wciórka J. (polish eds.). ICD – 10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Vesalius oraz IpiN, Kraków – Warszawa 2000: 69-79.

 • 28.

  Habrat B., Steinbarth-Chmielewska K., Baran-Furaga H. Zaburzenia psychjiczne I zaburzenia zachowania związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. W: Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (eds.): Psychiatria. Psychiatria kliniczna. Wydanie II. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2011, tom 2,3: 158-194.

 • 29.

  American Psychiatric Association. Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorder. 5Th edition (DSM-5). Substance related and addictive disorders. American Psychiatric Association, Washington 2013.

 • 30.

  Samochowiec J., Habrat B., Cierpiałkowska L., Wojnar M., Bieńkowski P. leczenie zaburzeń związanych z używaniem alkoholu I innych substancji psychoaktywnych. W: Jarema M. (ed.) Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. Viamedica, Gdańsk 2015; 6: 250-286.

 • 31.

  Bieńkowski P., Habrat B., Jarema M., Mierzejewski P, Samochowiec J., Wojnar M., Rybakowski J. Długoterminowa farmakoterapia wspierająca utrzymywanie abstynencji lub zmniejszająca spożycie alkoholu u osób uzależnionych od alkoholu. Zalecenia Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP). Farmakoter. Psych. Neurol. 2013; 3-4: 133-139.

 • 32.

  Fudała J. Leczenie osób uzależnionych od alkoholu w Polsce. W: Miller P. (red) Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. supp. 1. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013: 441-461

 • 33.

  Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z. Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria I praktyka. Wydanie II (Wydanie I: 2006). Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011.

 • 34.

  Haass-Koffler C.L., Leggio L., Kenna G.A. Pharmacological Approaches to Reducing Craving in Patients with Alcohol Use Disorders. CNS Drugs 2014; 28 (4): 343-360.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search