Oral health in female patients with eating disorders

Open access

Abstract

The study aimed to evaluate oral health in women with eating disorders. The clinical study covered 30 patients aged 14-36 years suffering from diagnosed eating disorders and treated in closed psychiatric institutions. The control group comprised 30 healthy women at the mean age corresponding to that of the patient group. No relationships were confirmed between eating disorders and the intensity of dental caries. Eating disorders contribute to increased loss of dental hard tissues. In women suffering from eating disorders non-specific lesions in oral cavity are more common than in healthy women.

1.

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 2013, Arlington, VA. American Psychiatric Association, 329-354.

2.

Helström I. Oral complications in anorexia nervosa. Scand J Dent Res 1977; 85: 71-86.

3.

Hurst PS, Lacey JH, Crisp AH. Teeth, vomiting and diet: study of the dental characteristics of seventeen anorexia nervosa patients. Postgrad Med J 1977; 53: 298-305.

4.

Rusyan E, Słowińska SM, Dubielecka M, Jakubczyk A. Stan zdrowia jamy ustnej pacjentów z anoreksją. Mag Stom 2005; 166: 32-34.

5.

Buczkowska-Radlińska J, Kaczmarek W, Tyszler Ł, Mikołajczyk E, Frączak B. Stan zębów u pacjentek z zaburzeniami odżywiania się. Annales Academiae Medicae Stetinensis 2007; 53: 90-93.

6.

Daszkowska M., Rybarczyk-Townsend E., Wochna-Sobańska M.: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentek z zaburzeniami odżywiania. Czas Stomatol 2008; 61: 88-96.

7.

Paszyńska E, Słopień A, Węglarz M, Linden R. Parametry śliny przyusznej u pacjentów z żarłocznością psychiczną (bulimia nervosa) – kontrolowane badanie kliniczne. Psychiatr Pol 2015; 49: 709-720.

8.

Paszyńska E. Indeks starcia tkanek zębów u chorych z zaburzeniami odżywiania typu bulimia nervosa. Czas Stomatol 2006; 59: 19-25.

9.

Paszyńska E, Słopień A, Ślebioda Z, Dyszkiewicz-Konwińska M, Węglarz M, Rajewski A. Ocena makroskopowa błony śluzowej jamy ustnej i analiza pH śliny u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym. Psychiatr Pol 2014; 48: 453-464.

10.

Paszyńska E, Słopień A, Osińska A, Dmitrzak-Węglarz M, Rajewski A, Surdacka A. Zmiany w jamie ustnej w przebiegu intensywnych wymiotów u pacjentki z zaburzeniem wegetatywnym występującym pod postacią somatyczną – opis przypadku. Psychiatr Pol 2016; 50: 521-531.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 263 231 15
PDF Downloads 171 164 6