Film as a form of social communication – the example of Polish film ‘Róża’

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Achremczyk Stanisław Historia Warmii i Mazur. vol. 2 1772– –2010 Olsztyn 2011

 • Adamczak Marcin Globalne Hollywood filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku Gdańsk 2010

 • Davis Norman Boże igrzysko. Historia Polski Warszawa 2006

 • Ferro Marc Kino i historia Warszawa 2011

 • Garczewska Anna Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki Pułtusk 2015

 • Gawryszewski Andrzej Ludność Polski w XX wieku Warszawa 2005

 • Górski Grzegorz Polonia Restituta. Ustrój Państwa Polskiego w XX wieku Toruń 2007 http://kj.edu.pl/publikacje-kj-tsw/ [10.12.2018].

 • Haltof Marek Polish cinema: history Berghahn Books 2018

 • Hendrykowski Marek Film jako źródło historyczne Poznań 2000

 • Hickethier Knut Historia filmu audiowizji czy multimediów? [in:]

 • Wspólczesna niemiecka myśl fillmowa. Od projektora do komputera Antologia A. Gwóźdź (ed.) Katowice 1999

 • http://leni-riefenstahl.de/ [11.07.2015]

 • https://www.pisf.pl/rynek-filmowy/rynek-filmowy/widzowie [11.11.2018]

 • https://forum.film.org.pl/archive/index.php?thread-1941-1.html [11.09.2018]

 • https://www.filmweb.pl/film/R%C3%B3%C5%BCa-2011-564694/discussion/Uwaga+spoilery,1849971 [11.09.2018].

 • Jałowski Filip. Róża. Doskonały film Smarzowskiego 5.10.2016 https://film.org.pl/roza-smarzowski-recenzja [11.09.2018].

 • Kacprzak Paweł Weryfikacja narodowościowa ludności rodzimej i re habilitacja tzw. „volksdeutschów” w latach 1945–1949 „Czaso pismo Prawno-Historyczne” 2011 vol. 2 p. 149–165

 • Mazury zapamiętane. Relacje i wspomnienia mieszkańców Ziemi Piskiej Waldemar Brenda Bogusław J. Trupacz (ed.) Orzysz 2014

 • Mindykowski Marcin Wojciech Smarzowski: Wywalam moje filmy z trzewi “Dziennik Bałtycki” 15.08.2012 https://dziennikbaltycki.pl/wojciech-smarzowski-wywalam-moje-filmy-ztrzewi/ar/634755 [10.10.2018].

 • Mroz Matilda Displacement suffering and mourning: post-war landscapes in contemporary Polish cinema [in:] Contested Interpretations of the Past in Polish Russian and Ukrainian Film Sander Bouver (ed.) Leiden / Boston 2015

 • Pietrasik Zdzisław Recenzja filmu: „Róża” reż. Wojciech Smarzowski Miłość w czasach nieludzkich

 • 7.02.2012”Polityka”https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/film/1523751,1,recenzja-filmu-roza-rez-wojciechsmarzowski.read [11.09.2018];

 • Sakson Andrzej Mazurzy. Społeczność pogranicza Poznań 1990

 • Sakson Andrzej Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945–1997 Poznań 1998

 • Sobolewski Tadeusz Wybitny film “Róża”. Pole minowe historii2.02.0212 “Gazeta Wyborcza” http://wyborcza.pl/1,75410,11073235,Wybitny_film__Roza___Pole_minowe_historii.html [11.09.2018];

 • Szpulak Andrzej Róża Poznań 2016

 • Trimborn Jürgen Riefenstahl: niemiecka kariera Warszawa 2008

 • Turner Graeme Film as a social practice New York 2006

 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. z 1946 r. Nr 15 poz. 106)

 • Anonyma – Eine Frau in Berlin (2008) dir. Max Färberböck.

 • Der Sieg des Glaubens (1933) dir. Leni Riefenstahl

 • Generał Nil (2009) dir. Ryzard Bugajski.

 • Kochaj albo rzuć (1977) dir. Sylwester Chęciński

 • Mein Leben – Marcel Reich-Ranicki (2009) dir. Dror Zahavi

 • Miasto 44 (2014) dir. Jan Komasa.

 • Nie ma mocnych (1974) dir. Sylwester Chęciński

 • Olympia (1938) dir. Leni Riefenstahl

 • Pianista (2002) dir. Roman Polański.

 • Róża (2011) dir. Wojciech Smarzowski.

 • Sami swoi (1967) dir. Sylwester Chęciński

 • Tag der Freiheit – unsere Wehrmacht (1935) dir. Leni Riefenstahl

 • Triumph des Willens (1935) dir. Leni Riefenstahl

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 105 105 11
PDF Downloads 90 90 7