Film as a form of social communication – the example of Polish film ‘Róża’

Anna Garczewska 1
 • 1 Kazimierz Wielki University, , Bydgoszcz, Poland

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Achremczyk Stanisław, Historia Warmii i Mazur. vol. 2, 1772– –2010, Olsztyn 2011

 • Adamczak Marcin, Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, Gdańsk 2010

 • Davis Norman, Boże igrzysko. Historia Polski, Warszawa 2006

 • Ferro Marc, Kino i historia, Warszawa 2011

 • Garczewska Anna, Krzysztof Garczewski, Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki, Pułtusk 2015

 • Gawryszewski Andrzej, Ludność Polski w XX wieku, Warszawa 2005

 • Górski Grzegorz, Polonia Restituta. Ustrój Państwa Polskiego w XX wieku, Toruń 2007, http://kj.edu.pl/publikacje-kj-tsw/ [10.12.2018].

 • Haltof Marek, Polish cinema: history, Berghahn Books 2018

 • Hendrykowski Marek, Film jako źródło historyczne, Poznań 2000

 • Hickethier Knut, Historia filmu, audiowizji czy multimediów? [in:]

 • Wspólczesna niemiecka myśl fillmowa. Od projektora do komputera, Antologia, A. Gwóźdź (ed.), Katowice 1999

 • Jałowski Filip. Róża. Doskonały film Smarzowskiego, 5.10.2016, https://film.org.pl/roza-smarzowski-recenzja [11.09.2018].

 • Kacprzak Paweł, Weryfikacja narodowościowa ludności rodzimej i re habilitacja tzw. „volksdeutschów” w latach 1945–1949, „Czaso pismo Prawno-Historyczne”, 2011, vol. 2, p. 149–165

 • Mazury zapamiętane. Relacje i wspomnienia mieszkańców Ziemi Piskiej, Waldemar Brenda, Bogusław J. Trupacz (ed.), Orzysz 2014

 • Mindykowski Marcin, Wojciech Smarzowski: Wywalam moje filmy z trzewi, “Dziennik Bałtycki”, 15.08.2012, https://dziennikbaltycki.pl/wojciech-smarzowski-wywalam-moje-filmy-ztrzewi/ar/634755 [10.10.2018].

 • Mroz Matilda, Displacement, suffering and mourning: post-war landscapes in contemporary Polish cinema [in:] Contested Interpretations of the Past in Polish, Russian, and Ukrainian Film, Sander Bouver (ed.), Leiden / Boston 2015

 • Pietrasik Zdzisław, Recenzja filmu: „Róża”, reż. Wojciech, Smarzowski, Miłość w czasach nieludzkich

 • Sakson Andrzej, Mazurzy. Społeczność pogranicza, Poznań 1990

 • Sakson Andrzej, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945–1997, Poznań 1998

 • Sobolewski Tadeusz, Wybitny film “Róża”. Pole minowe historii,2.02.0212 “Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75410,11073235,Wybitny_film__Roza___Pole_minowe_historii.html [11.09.2018];

 • Szpulak Andrzej, Róża, Poznań 2016

 • Trimborn Jürgen, Riefenstahl: niemiecka kariera, Warszawa 2008

 • Turner Graeme, Film as a social practice, New York 2006

 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1946 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. z 1946 r. Nr 15, poz. 106)

 • Anonyma – Eine Frau in Berlin (2008), dir. Max Färberböck.

 • Der Sieg des Glaubens (1933), dir. Leni Riefenstahl

 • Generał Nil (2009) dir. Ryzard Bugajski.

 • Kochaj albo rzuć (1977), dir. Sylwester Chęciński

 • Mein Leben – Marcel Reich-Ranicki (2009), dir. Dror Zahavi

 • Miasto 44 (2014), dir. Jan Komasa.

 • Nie ma mocnych (1974), dir. Sylwester Chęciński

 • Olympia (1938), dir. Leni Riefenstahl

 • Pianista (2002), dir. Roman Polański.

 • Róża (2011), dir. Wojciech Smarzowski.

 • Sami swoi (1967), dir. Sylwester Chęciński

 • Tag der Freiheit – unsere Wehrmacht (1935), dir. Leni Riefenstahl

 • Triumph des Willens (1935), dir. Leni Riefenstahl

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search