Poland towards the German leadership in the European Union

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • „Il Sole-24 Ore”: „Polska powinna być w gronie głównych decydentów UE” 26th September 2009 Polskie Radio.pl http://www.polskieradio. pl/5/115/Artykul/175206Il-Sole24-Ore-Polska-powinna- byc-w-gronie-glownych-decydentow-UE [Poland should be among the main EU decision-makers].

 • A. Aslund A. Kuchins Pressing the “Reset Button” on US-Russia Relations Russia Balance Sheet “Policy Brief ” CSIS Nr PB09-6 March 2009.

 • Ashton poparła bojkot Euro 2012 na Ukrainie „Gazeta.pl Wiadomości” 14.05.2012 (int.) [Ashton supported the bojkot Euro 2012 in Ukraine].

 • L. Aron Th e Russian Pause How Putin Stalled the Reset “Foreign Aff airs” August 15 2013.

 • Ł. Adamski Niemiecka droga. „Deutscher Weg” Gerharda Schrödera - czy niemiecka polityka ulega renacjonalizacji? „Puls Świata” no. 1-2/2005 (11-12) (int.) [Th e German way. “Deutscher Weg” Gerhard Schröder - is the German policy under renationalisationis?].

 • V. Astapkovich Putin Merkel Pay Controversial Visit to Museum „RIA Novisti” 21.06.2013 http://en.rian.ru/politics/20130621/181804435.html.

 • R.D. Asmus Mała wojna która wstrząsnęła światem. Gruzja Rosja i przyszłość Zachodu Warszawa 2010 p. 225-228 [Little war that shook the world. Georgia Russia and the future of the West].

 • R. Bajczuk Gaz przegrywa z węglem na niemieckim rynku energii „BESTOSW” nr 26(269) 28.03.2013 [Gaz lose with coal on the German energy market].

 • R. Bajczuk Ochrona klimatu - specjalność niemieckiego eksportu i dyplomacji „Komentarze OSW” no. 104 03.04.2013 p. 1-7 [Climate protection - a specialty of German exports and diplomacy].

 • W. Bokajło Koncepcja Europy Konrada Adenauera i jej realizacja w praktyce politycznej w latach 1945-1954 Wrocław 1995 p. 213 [Th e concept of the Konrad Adenauer Europe and its implementation in political practice in the years 1945-1954].

 • Bojkot Euro 2012. Apel ukraińskiej opozycji Polskie Radio 4.05.2012 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/597628Bojkot-Euro-2012-Apel-ukrainskiej-opozycji [Th e boycott Euro 2012. Ukrainian opposition appeal].

 • Barroso bojkotuje Euro 2012 na Ukrainie TVP. Parlament 30.04.2012 http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/barrosobojkotuje- euro-2012-na-ukrainie/7223112. (2511.2013) [Barroso boycotting Euro 2012 in Ukraine].

 • S. Bieleń: Trialog niemiecko-polsko-rosyjski czyli o idei „trójkąta kaliningradzkiego” „Polski Przegląd Dyplomatyczny” no. 2/2012 p. 5-27 [German-Polish-Russian Trialogue - the idea of the „Triangle of Kaliningrad”].

 • Biedne kraje bez pieniędzy na klimat TVN24.pl http://www.tvn24. pl/11633113druk.html [Poor countries without money for climate].

 • K. Barysch Th e EU and Russia. Strategic partners or squabbling neighbours? London 2004.

 • M. Banks Russia condemns EU parliament over Pussy Riot nomination “Th e Parliament.com” 27th September 2012 http://www. theparliament.com/latest-news/article/newsarticle/russia-condemns- eu-parliament-over-pussy-riot-nomination/#.Ukd-J3-3vU5

 • A. Bielawska „Nicea albo śmierć” czyli polski dyskurs polityczny na temat Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego wpływ na stosunki polsko-niemieckie „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” vol.2 2012 p. 237-257 [„Nice or death” that Polish political discourse on the Treaty establishing a Constitution for Europe and its impact on Polish-German relations].

 • J. Barcz Wiarygodnie i aktywnie w Unii Europejskiej „SM” nr 1(LXV) 2012 p. 105-109 [Reliably and actively in the European Union].

 • J. Bielecki Prezydent Francji może ustąpić Polsce „Dziennik” 12th November 2008 p. 4 [French President may give way to Poland].

 • J. Bielecki Unia uratowała jedność ale kosztem ekologii „Dziennik” 13th-14th December 2008 p. 9 [Th e Union rescued unity but at the cost of ecology].

 • P. Buras B. Nowak A. Dzieszkowska J. Trojanowski Polska- Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Interesy opinie elit perspektywy Warszawa 2013 [Poland-Germany: Partnership for Europe? Interests opinions elite prospects].

 • P. Buras Republika berlińska i prawdziwy koniec epoki powojennej „Komentarze OSW” no. 67 07.12.2011 p. 1 [Th e Berlin Republic and the real end of the post-war era].

 • Bucharest Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008 Press Release (2008) 049 Issued on 03 Apr. 2008 North Atlantic Treaty Organization http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm?mode=pressrelease.

 • Czy Francja pozostaje najważniejszym partnerem Niemiec? Instytut Spraw Publicznych http://www.isp.org.pl/programyprogrameuropejskiobszary-tematyczneczy-programy-wspominaja-ofrancji966.html [Will France remain the most important partner of Germany?].

 • B. Cichocki P. Świeżak Co Polska może na Wschodzie? Raport „Bezpieczeństwo Narodowe” no. I-II-2008/7-8 BBN p. 65- -68 [What Poland can do in the East? Report].

 • M.A. Cichocki Zmiana niemieckiego paradygmatu w Europie „Analizy Natolińskie” nr 2(54) 2012 p. 4-5 [German paradigm change in Europe].

 • M.A. Cichocki A broken monolith (Germany after election/September 2013) „Komentarze Natolińskie” nr 4(23)/2013.

 • M. Chorośnicki A. Gruszczak (eds.) Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski. Konsekwencje umieszczenia elementów systemu obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Krakow 2008 [Th e impact of the missile defense shield on Polish international position. Th e consequences of placing elements of the missile defense system of the United States on Polish territory].

 • J. Ćwiek-Karpowicz Reset w stosunkach z Rosją „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2011 no. 3(61) p. 73-84 [Reset in relations with Russia].

 • J. Dempsey Chancellor Merkel’s Chance to Push Russia IHT Rendezvous “International Herald Tribune. Th e Global Edition of the New York Times” October 29 2012.

 • J. Dobrowolska-Polak Partykularna polityka państw Unii Europejskiej wobec interwencji w Libii „Przegląd Zachodni” 2011 nr 3 s.111-132 [Particularist policy of the European Union countries against intervention in Libya].

 • S. Dowling Ireland’s budget leak to Germany brings home some harsh realities “Th e Guardian” 18.11.2011.

 • A. Drzewicki Niemiecka koncepcja Europejskiej Polityki Wschodniej doświadczenia i wnioski dla Polski „Przegląd Zachodni” 2011 no. 3 p. 45-66 [Th e German concept of European Eastern Policy - experiences and lessons for Poland].

 • A. Dudek Finlandyzacja po polsku Plus Minus „Rzeczpospolita” 14-16.08.2009 p. P4-5 [Finlandisation in Polish].

 • M. Dunin-Wąsowicz Suwerenność i pieniądz w Europie 1870-2002 Warszawa 2009 [Sovereignty and money in Europe 1870-2002].

 • EU-Russia Summit - Samara18 May 2007 Th e EU’s relations with Russia External relations http://ec.europa.eu/external_relations/russia/summit_05_07/index.htm.

 • D. Eggert Przewartościowania w stosunkach transatlantyckich w dziedzinie bezpieczeństwa w czasie prezydentury George’a W. Busha „Stosunki Międzynarodowe” no. 3-4 (30)/2004 p. 122-123 [Reframing in transatlantic relations in the fi eld of security during the presidency of George W. Bush].

 • E. Fischer M. Menkiszak K. Popławski „Cypryjskie zwycięstwo” Niemiec? „TnW” OSW no. 12(255) 27.03.2013 [„Cypriot victory” of Germany?].

 • European defence meeting - ‘Tervuren’ Meetings of the Heads of State and Government of Germany France Luxemburg and Belgium on European Defence Brussels 29 April 2003 (in:) From Copenhagen to Brussels - European defence: core documents Vol. IV “Chaillot Paper” No67 01 December 2003 ISS EU ed. by A. Missiroli p. 76-80.

 • K. Frymark K. Popławski Bundesrat wstrzymuje ustawę implementującą pakt fiskalny w RFN „BESTOSW” no. 19(262) 13.03.2013 [Th e Bundesrat suspends a law that implements the fi scal pact in Germany].

 • K. Frymark Niemcy mogą ratyfi kować EMS i pakt fi skalny „BESTOSW” no. 29(230) 12th September 2012 [Germany can ratify the EMS and the fi scal pact].

 • R. Formuszewicz Niemcy wobec kryzysu w Afryce Północnej „Biuletyn PISM” nr 26 (775) 15.03.2011 [Germany the crisis in North Africa].

 • R. Formuszewicz Wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w kwestii ratyfi kacji traktatu lizbońskiego „Biuletyn PISM” nr 48 (580) from 12th August 2009 [Judgment of the German Federal Constitutional Court on the issue of ratifi cation of the Lisbon Treaty].

 • R. Grodzki Wojna gruzińsko-rosyjska 2008. Przyczyny-przebieg- skutki Zakrzewo 2009 [Georgian-Russian War of 2008. Causes- course-eff ects].

 • J. Gotkowska Dwutorowa polityka RFN wobec Białorusi „Tydzień na Wschodzie” (further: „TnW”) OSW no. 37(155) 04.11.2010 p. 4-5 [Germany’s two-pronged policy towards Belarus].

 • J. Gotkowska Niemcy wobec Partnerstwa Wschodniego „Komentarze OSW” no. 37 18.06.2010 p. 1-6 [Germany and the Eastern Partnership].

 • T.G. Grosse Dylematy unii bankowej „Analizy Natolińskie” no. 2(60) 2013 p. 5 [Dilemmas of banking union].

 • T.G. Grosse Kryzys europejskiej waluty. Konsekwencje polityczne „Analizy Natolińskie” no. 3(51) 2011 p. 3 [Th e crisis of the European currency. Political consequences].

 • T.G. Grosse Polityka energetyczno-klimatyczna. Pominięte wyzwanie dla polskiej prezydencji w UE „Analizy Natolińskie” no. 2(50) 2011 p. 1-13 [Energy and climate policy. Skipped challenge for the Polish presidency of the EU].

 • P. Graś”PiS w ohydny sposób dzieli Polaków. Gra na antyniemieckich fobiach to pierwszy akcent kampanii” „Polska Th e Times” 3rd April 2011 [PiS hideously divides Poles by playing the anti-German phobias in the beginning of campaign].

 • Hipoteza Kolendy-Zaleskiej: wraca temat szefostwa Komisji Europejskiej dla Donalda Tuska. Możliwe scenariusze 300 Polityka 30th October 2013 http://300polityka.pl/news/2013/10/30/ hipoteza-kolendy-zaleskiej-wraca-temat-szefostwa-komisjieuropejskeij- dla-donalda-tuska-mozliwe-scenariusze/ [Kolenda- Zaleska hypothesis: director position of the European Commission for Donald Tusk. Possible scenarios].

 • http://www.gazetapolska.pl/gazeta-polska/kondominium

 • Human Rights in Russia: Pussy Riot takes part in committee debate DROI Press release - External relations − 29-05-2013 -11:38 European Parliament/News http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130527IPR10553/html/ Human-Rights-in-Russia-Pussy-Riot-takes-part-in-committeedebate.

 • J. Habermas Pakt dla Europy czy przeciw Europie? „Gazeta Wyborcza” 9th-10th April 2011 p. 17 [Pact for Europe or against Europe?].

 • K. Hołdak Amerykański system obrony przeciwrakietowej i jego implikacje dla Polski „Kwartalnik ≪Bezpieczeństwo Narodowe≫” no. 1/2006 p. 111-132 [US missile defense system and its implications for Poland].

 • K. Hołdak Polska w amerykańskim systemie obrony przeciwrakietowej Warszawa 2007 [Poland in the American missile defense system].

 • Z. Hypki G. Hołdanowicz M. Likowski Nie będziemy tarczą? „Raport” no. 10/2009 p. 4-16 [We will not shield?].

 • T. Iwański A. Wierzbowska-Miazga Rosja przeciwdziała zbliżeniu Ukrainy z Unią Europejską „TnW” OSW 26(269) 28.08.2013; D. Trenin Whither New Eastern Europe? Strategic Europe July 12 2013 Carnegie Europe http://carnegieeurope.eu/2013/07/12/whither-new-eastern-europe/gfc8 [Russia prevents the rapprochement of Ukraine with the European Union].

 • Integracja europejska i nowy ład gospodarczy M. Dunin-Wąsowicz (ed.)Warszawa 2012 [European integration and the new economic order].

 • Interesy Paryża. Wieści z UE „GP” 2.02.2011 p. 17 [Th e interests of Paris. News from the EU].

 • Interview with Polish Prime Minister Donald Tusk: ‘I’m Incapable of Getting Angry with Angela Merkel’ „Spiegel Online International” 8.04.2011 (int.).

 • T. Iwański A. Wierzbowska-Miazga Rosja przeciwdziała zbliżeniu Ukrainy z Unią Europejską „TnW” OSW 26(269) 28.08.2013; D. Trenin Whither New Eastern Europe? Strategic Europe July 12 2013 Carnegie Europe http://carnegieeurope.eu/2013/07/12/whither-new-eastern-europe/gfc8.

 • I. Janicka Niemieckie komentarze prasowe o przewodnictwie Polski w Radzie Unii Europejskiej „Przegląd Zachodni” 2012 nr 2 p. 107-110 [Th e German press comments about the Polish presidency of the Council of the European Union].

 • K. Jaeger M. Matzke Nowa partia w RFN - Alternatywa dla Niemiec „Deutsche Welle” 13.03.2013 (int.) [Th e new party in Germany - alternative for Germany].

 • M. Jankowski Niemcy wobec kryzysu w Afryce Północnej „Biuletyn Opinie” No. 8/2011 4.04.2011 p. 2-13 [Germany and the crisis in North Africa].

 • P. Jendrodszczyk Sarkozy liczy na Merkel „Rzeczpospolita” 7th February 2012 p. A1 [Sarkozy is counting on Merkel].

 • P. Jendroszczyk „Mein Kampf ” w niemieckich kioskach „Rzeczpospolita” 16th Jan. 2012 p. A11 [„Mein Kampf ” in Germany shops]

 • P. Jendroszczyk Adolf Hitler superstar „Rzeczpospolita” 27th Jan. 2012 p. A11.

 • P. Jendroszczyk Merkozy to nie fi kcja „Rzeczpospolita” 7th February 2012 p. A7 [Merkozy is not a fi ction].

 • P. Jendroszczyk Ratyfi kacja ESM niemal pewna „Rzeczpospolita” 7th September 2012 p. A13 [Th e ratifi cation of the ESM almost certain].

 • P. Jendroszczyk Świat w skrócie Europa „Rzeczpospolita” 26th Jan. 2012 p. A8 [Th e world in a nutshell - Europe].

 • P. Jędroszczyk Pół rządu Niemiec w Warszawie „Rzeczpospolita” 9th December 2008 p. A11 [Half of the German government in Warsaw].

 • A. Kwiatkowska-Drożdż M Zawilska-Florczuk Trudne negocjacje koalicyjne po wyborach w RFN „BESTOSW” nr 30(273) 25th September 2013 [Diffi cult coalition negotiations after the elections in Germany].

 • B. Koszel Francja i Niemcy w procesie integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską (1989-2000) Poznań 2003 [France and Germany are in the process of Polish integration with the European Community / European Union (1989-2000)].

 • B. Koszel Niemiecko-francuskie przywództwo w Unii Europejskiej w okresie rządów kanclerz Angeli Merkel „Przegląd Zachodni” 2012 no. 2 p. 21-44 [Franco-German leadership of the European Union during the reign of Chancellor Angela Merkel].

 • J. Kaczyński in „Polska Wielki Projekt” Warszawa 11.05.2012: http://www.youtube.com/watch?v=SicFSRnTlOQ.

 • J. Kaczyński Nie odtwarzajmy Cesarstwa Niemieckiego „Rzeczpospolita” 8.12.2011 [Do not recreate the German Empire].

 • J. Kiwerska Fiasko „resetu” w stosunkach amerykańsko-rosyjskich? „Biuletyn Instytutu Zachodniego” no. 138/213 13’09’13 [Th e fi asco of the „reset” in US-Russian relations].

 • J. Kiwerska Nowe elementy w stosunkach amerykańsko-niemieckich i ich wpływ na politykę Polski (in:) Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska Stany Zjednoczone sąsiedzi J. Czaputowicz (ed.) Warszawa 2008 p. 253-260 [New elements in the US German relations and their impact on Polish politics (in:) Polish foreign policy. Th e European Union United States neighbors].

 • J. Kiwerska Stosunki niemiecko-amerykańskie (1992-2002) „Zeszyty Instytutu Zachodniego” no. 32/2003 p. 36-43 [German- American Relations (1992-2002)].

 • J. Kiwerska Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia-konfl ikty-procesy Poznań 2009 [World in 1989-2009. Events-confl icts-processes].

 • J. Kranz Podejmowanie decyzji większością kwalifi kowaną w Radzie (in:) Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej J. Barcz (ed.) Warszawa 2008 p. 159 [Decision-making by qualifi ed majority in the Council (in:) Treaty of Lisbon. Major reforms of the European Union].

 • Z. Krasnodębski Zwycięzca po przejściach. Zebrane eseje i szkice V Krakow 2012 [Th e winner of the crossing. Th e collected essays and sketches V].

 • Komorowski jedzie na bojkotowany szczyt do Jałty Interia.pl Fakty 4.05.2012 http://fakty.interia.pl/polska/news-komorowskijedzie-na-bojkotowany-szczyt-do-jaltynId915954 [Komorowski goes on to boycotted Yalta summit].

 • Koniec negocjacji polskie postulaty spełnione PAP WP. pl Wiadomości 14.12.2002 (int.) [Th e end of negotiations Polish demands met].

 • M. Kaczmarski Obrona przeciwrakietowa Stanów Zjednoczonych i jej implikacje międzynarodowe Toruń 2004 [Missile defense of the United States and its international implications].

 • M. Landler S.L. Myers Obama Sees ’67 Borders as Starting Point for Peace Deal “New York Times” 19.05.2011.

 • M. Leonard N. Popescu Rachunek sił w stosunkach Unia Europejska- Rosja Londyn-Warszawa 2008 p. 64-66 [Th e bill power relations EU-Russia].

 • A. Lachmann Die AfD will zurück zu Bismarcks Außenpolitik Positionspapier „Die Welt“ 10.09.2013 (int.) [AFD wants to return to Bismarck’s foreign policy].

 • D. Lynch Russia Faces Europe „Chaillot Papers” ISS no 60 May 2003 p. 7-13.

 • J. Lepiarz Niemcy.Eurosceptycy z AfD liczą na wejście do Bundestagu „Gazeta Wyborcza” 20.09.2013 [Germany. Eurosceptics of AFD are counting on entry to the Bundestag].

 • T. Mazowiecki A. Ajnenkiel M. Przeciszewski Po szczycie kopenhaskim Unii Europejskiej - perspektywy i problemy. Zapis dyskusji „Polska w Europie” no. 1(43) 2003 p. 37-59 [After the Copenhagen summit of the European Union - prospects and problems. Record discussion].

 • A. Marszałek Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór o istotę suwerenności i integracji Łodź 2000 [Sovereignty and European integration in historical perspective. Th e dispute about the nature of sovereignty and integration].

 • K. Malinowski Konsekwencje kryzysu irackiego. Niemcy wobec nowego kształtu stosunków transatlantyckich „Zeszyty Instytutu Zachodniego” no. 34/2004p. 38 [Th e consequences of the Iraqi crisis. Germany to new shape transatlantic relations].

 • K. Malinowski Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990- -2005 Poznań 2009 [Transformation of German security policy 1990-2005].

 • K. Miszczak Niemcy i Polska wobec europejskiej polityki bezpieczeństwa „Sprawy Międzynarodowe” nr 1 (LVIII) 2005 p. 99-101 [Germany and Poland and European Security Policy].

 • K. Miszczak Polityka zagraniczna bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD-Sojusz 90/Zieloni w okresie 1998-2005 Warszawa 2012 [Foreign policy security and defense of the government coalition SPD-Alliance 90 / Th e Greens in the period 1998-2005].

 • M. Magierowski Trzecie samobójstwo Europy „ Rzeczpospolita” 29.11.2011 p. A14 [A third suicide of Europe].

 • Mandat konferencji międzyrządowej Rada Europejska Bruksela 26.06.2007 (OR. en) 11218/07 POLGEN 74 p. 5 [Th e IGC mandate].

 • Merkel persona non grata „Rzeczpospolita” 7.11.2012.

 • Merkel: EU Russia need to talk to about east ties “Miami Herald World Wires” Saturday 23.11.2013 (int.).

 • Mikołaj Dowgielewicz elected Vice-Governor of the Council of Europe Development Bank Ministry of Foreign Aff airs Republic of Poland News 30th March 2012 http://www.mfa.gov.pl/en/news/mikolaj_dowgielewicz_elected_vice_governor_of_the_council_of_europe_development?printMode=true.

 • Minister złożył hołd berliński Polskie Radio.pl 30.11.2011 http:// www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/489515Minister-zlozylhold-berlinski [Th e Minister paid tribute to Berlin].

 • P. Malewicz Polska polityka wschodnia w latach 1989-1991 Toruń 2008 [Poland’s Eastern Policy in 1989-1991].

 • Na szczycie UE nowe kraje chcą wywrzeć presję ws. klimatu „Gazeta. pl” 29th October 2009 (int.) [At the EU summit new countries want to put pressure on climate].

 • Negocjacje klimatyczne w UE: Polska nie przekonała partnerów „Gazeta.pl” 21st October 2009 (int.) [Climate negotiations in the EU: Poland did not convince partners].

 • Niemcy pod presją Rosji w sprawie wiz „TnW” OSW nr 38(156) 17th November 2010 p. 14 [Germany under pressure from Russia regarding visas].

 • Niemiecka odpowiedzialność Przemówienie Kanclerza Federalnego RFN Gerharda Schroedera wygłoszone na otwarciu 41. Monachijskiej Konferencji o Polityce Bezpieczeństwa Monachium 12 lutego 2005 r. „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” no. 2(12)/2005 p. 95 [German responsibility Address of Federal Chancellor of Germany Gerhard Schroeder delivered at the opening of 41. Munich Conference on Security Policy Munich February 12 2005].

 • Niemiecki europoseł: UE i Rosja dalej od złagodzenia wymogów wizowych Onet PAP 3.10.2013http://wiadomosci.onet.pl/swiat/niemiecki- europosel-ue-i-rosja-dalej-od-zlagodzenia-wymogowwizowych/ 7ybek [German MEP: EU and Russia further away from the easing of visa requirements].

 • Nowak: Prezes PiS stale dzieli ludzi na prawych i nieprawych 4th April.2011 Prezydent.pl http://prezydentwww.ires.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art25nowak-prezes-pis-stale-dzieliludzi-na-prawych-i-nieprawych.html [Nowak: PiS President constantly divide people on the righteous and the unrighteous].

 • K. Niklewicz B.T. Wieliński Kampania w (niemieckim) amoku „Gazeta Wyborcza” 27.05.2009 [Th e campaign in the (German) run amok].

 • J.M. Nowak Od hegemonii do Agonii. Upadek Układu Warszawskiego. Polska perspektywa Warszawa 2011 [From the hegemony to the agony. Th e collapse of the Warsaw Pact. Polish view].

 • K. Obłodecki Zmiany w sektorze energetycznym czołowych państw Unii Europejskiej jako wyzwanie dla polityki polskiej „Arcana” no. 97(1/2011) p. 38-48 [Changes in the energy sector leading countries of the European Union as a challenge for Polish policy].

 • J. Onyszkiewicz Izolacjonizm po polsku „Rzeczpospolita” 14.11.2013 [Polish isolationism].

 • E. Olczyk D. Kołakowska Bitwa o przyjęcie traktatu z Lizbony „Rzeczpospolita” 12.08.2008 [Battle of the ratifi cation of the Treaty of Lisbon].

 • M. Ostrowski Co dziś znaczy suwerenność. Pytania o suwerenność „Polityka.pl” 9.04.2012 (int.)[ What sovereignty means today. Questions of sovereignty].

 • J. Pawlicki M. Wojciechowski Sikorski: Polityka to nie poezja czy publicystyka „Gazeta Wyborcza” 17.03.2011. [Sikorski: Politics is not poetry or journalism].

 • J. Pawlicki Ukraina i Gruzja poczekają przed drzwiami NATO „Gazeta Wyborcza” [Ukraine and Georgia will wait outside the door of NATO] 06.03.2008.

 • B. Płonka Polityka Unii Europejskiej wobec Europy Środkowej Krakow 2003 [European Union policy towards Central Europe]

 • G. Povolockij Rossijsko francuzskoje vojennoje sotrudniczestvo: “Mistral” napolnil parusa doverija „Meżdunarodnaja żizn’” 5.01.2011 (int.) [Russian-French war aff air].

 • D. Pszczołkowska Sarkozy Śródziemnomorski „Gazeta.pl” 14.07.2008 (int.) [Sarkozy Mediterranean].

 • K. Piątkowski Tarcza antyrakietowa - opcje strategicznego wyboru (in:) Polityka zagraniczna Polski… J. Czaputowicz (ed.) p. 141 [Missile defense shield - a strategic choice options (in:) Polish foreign policy].

 • K. Popławski Niemcy nie zgadzają się na projekt unii bankowej „BESTOSW” no. 24(267) 24.07.2013 [Germany do not agree to the draft banking union].

 • K. Popławski Niemieckie nadwyżki wciąż problemem dla strefy euro i dla świata „BESTOSW” no. 37(280) 20.11.2013 [Th e German surplus is still a problem for the euro area and the world].

 • Poland-Libya. Tusk criticizes Europe for its “hypocrisy” and low protection of civilians “EuropaRussia.com” 12.04.2011 http://www.europarussia.com/posts/2393.

 • Polish PM chides Europe over Libya “hypocrisy” Reuters Sat. April 9 2011 http://www.reuters.com/article/2011/04/09/poland-eulibya- idAFLDE73806T20110409.

 • Polityka zagraniczna Bismarcka wzorem dla niemieckiej partii „AfD” „Pch24.pl. Polonia Christiana” 17.09.2013 http://www.pch24. pl/polityka-zagraniczna-bismarcka-wzorem-dla-niemieckiejpartii- afd-17734i.html [Bismarck’s foreign policy model for the German party „AFD”].

 • Polityka. Polskiejutro.com http://www.polskiejutro.com/art/a.php? p=43polityka&m=r [Politics].

 • Polska a przyszłość Unii Europejskiej. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego Berlin 28 listopada 2011 r. „SM” no. 1(LXV) 2012 p. 93-104 [Poland and the future of the European Union. Speech by Foreign Minister Radoslaw Sikorski in Berlin November 28 2011].

 • Polska i Niemcy opowiadają się za zniesieniem wiz z Rosją „Głos Rosji” 10.05.2013 (int.) [Poland and Germany are in favor of abolishing visas with Russia].

 • Polska nie wyklucza weta na czwartkowo-piątkowym szczycie UE „EurActiv” 29.10.2009 http://www.euractiv.pl/eurowybory/ artykul/polska-nie-wyklucza-weta-na-czwartkowo-piatkowymszczycie- ue-001361 [Poland does not exclude the veto on EU summit].

 • Premier Tusk dla pięciu wielkich gazet: Europa na ciężkie czasy Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami „Gazety Wyborczej” Th e Guardiana” „Le Monde” „El Pais” i „Der Spiegela” „Gazeta Wyborcza” 08.04.2011 [Prime Minister Tusk for fi ve major newspapers: Europe on hard times Donald Tusk in an interview with reporters of „Gazeta Wyborcza” Th e Guardian” „Le Monde” „El Pais” i „Der Spiegel”].

 • Presidency Conclusions European Council Maastricht 9 and 10 December 1991 “Bulletin” 16.12.1991 PE 157.540 p. 2.

 • Prezes PiS: Rząd zbyt uległy wobec Niemiec „Dziennik Gazeta Prawna”. 04.03.2009.

 • Prezydent Niemiec odwołał wizytę na Ukrainie. „W czasie Euro 2012 nie jedźcie na Ukrainę” „Gazeta.pl Wiadomości” 26.04.2012 (int.) [German president canceled his visit to Ukraine. “During Euro 2012 do not go to Ukraine”].

 • Prezydent o przyszłotygodniowym szczycie w Jałcie Prezydent.pl 5.05.2012 http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/ art173prezydent-o-przyszlotygodniowym-szczyciew- jalcie.html [Th e president on next week’s summit in Yalta].

 • Protesty Portugalczyków podczas wizyty Merkel „Rzeczpospolita” 12.11.2012 [Portuguese protests during Merkel’s visit].

 • Przedsiębiorczość w Polsce Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2013 [Entrepreneurship in Poland].

 • Przemówienie Radosława Sikorskiego Wiceprzewodniczącego i Koordynatora Programowego PO wygłoszone w Gdańsku podczas Konwencji z okazji X-lecia działalności Platformy Obywatelskiej Konwencja z okazji X-lecia Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski Ofi cjalna strona posła na sejm RP http://www.radeksikorski. pl/aktualnosci/konwencja-z-okazji-x-lecia-platformyobywatelskiej/ [Radoslaw Sikorski’s speech the Vice-President and Coordinator of the Program PO delivered in Gdansk during the Convention on the occasion of the 10th anniversary of the Civic Platform].

 • S. Parzymies Przyjaźń z rozsądku - Francja i Niemcy w nowej Europie Warszawa 1994 [Friendship of convenience - France and Germany in the new Europe].

 • A. Robert France says EU-Russia-Ukraine relations are no ‘zero sum game’ “EurActiv.com” 21/22 November 2013 http://www. euractiv.com/europes-east/france-supports-association-agrenews-531726.

 • W. Radziwinowicz Rosja tropi agentów w organizacjach pozarządowych. Świat protestuje nagonka trwa „Gazeta Wyborcza” 28.03.2013 [Russia tracking agents in the NGOs. World protests witch-hunt continues].

 • W. Rodkiewicz Dyplomatyczny konfl ikt między Hagą a Moskwą: interesy i wartości „TnW” OSW nr 33(276) 16th October 2013 [Diplomatic confl ict between Hague and Moscow: the interests and values].

 • Raport na temat rezultatow negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Rada Ministrow Warszawa grudzień 2002 [Report on the results of the negotiations for membership of the Republic of Poland in the European Union].

 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013 GUS Warszawa 2013 p. 43 117 [Foreign Trade Statistical Yearbook 2013].

 • Rząd nie zgłosi kandydatury Sikorskiego na szefa NATO RMF24 3rd April 2009 http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-rzadnie- zglosi-kandydatury-sikorskiego-na-szefa-natonId166013 [Th e government will not apply Sikorski’s candidacy for the head of NATO].

 • Rząd oddaje Świnoujście Niemcom Prawo i Sprawiedliwość 05.09.2013 http://www.pis.org.pl/article.php?id=22075 [Th e government gives Swinoujscie to Germany].

 • P. Rebizant Tarcza antyrakietowa i stosunki amerykańsko-rosyjskoeuropejskie „Arcana” nr 60(6/2004) p. 94-114 [Missile shield and the US-Russian-European relations].

 • P. Rożyński Długi zabierają suwerenność „PlusMinus” „Rzeczpospolita” 27-28.10.2012 p. P6 [Debts take sovereignty].

 • A Sołojewska W. Lorenz Unia ustępuje Polsce „Rzeczpospolita” 17.10.2008 p. A1 [Union gives way to Poland].

 • A. Sołojewska Niepokorne kraje nowej Europy „Rzeczpospolita” 16.10.2008 s. A11 [Unruly countries of the new Europe].

 • A. Sołojewska W. Lorenz Weto czeka na grudzień „Rzeczpospolita” 17.10.2008 p. A12-A13 [Th e veto is waiting for December].

 • A. Szeptycki Nowa odsłona polskiego mesjanizmu na Wschodzie (in:) Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji S. Bieleń (ed.) Warszawa 2010 p. 295-296 [Th e new edition of Polish messianism in the East (in:) Polish Foreign Policy after the accession to NATO and the European Union. Identity problems and adaptation].

 • A. Szeptycki Polityka Polski wobec Ukrainy „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2009” p. 162-163 [Polish policy towards Ukraine].

 • Sikorski: Polska może dołączyć do grupy decydentów z której Wielka Brytania właśnie wyszła Wiadomości „Gazeta.pl” 24th January 2013 (int.) [Sikorski: Poland can join the group of decision makers the United Kingdom just got out].

 • Sikorski: ws. Kosowa premier spotka się z prezydentem „Gazeta.pl” 10th Feb. 2008 (int.) [Sikorski: on Kosovo Prime Minister will meet the President].

 • Smolar: Absurdalne słowa PiS „Gazeta Wyborcza” 12.12.2011 [Smolar: Absurd words of PiS].

 • Spotkanie Putin-Merkel „Wiadomości” OSW no. 120 24.06.2013 [Putin-Merkel meeting].

 • Stosunki Rosja-Niemcy w latach 1998-2005 „Raport OSW i CSM” Warszawa 2006 [Relations between Russia-Germany 1998- -2005].

 • Syria może pomóc Sikorskiemu w zdobyciu międzynarodowego stanowiska RFM24 13th September 2013 http://www.rmf24.pl/raportkonfliktwsyrii/ fakty/news-syria-moze-pomoc-sikorskiemuw- zdobyciu-miedzynarodowego-stanId1026806?utm_ source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox [Syria can help in gaining international position for Sikorski].

 • Szczerski: Niemcy chcą zdominować prawnie Unię „Stefczyk Info” 27.08.2012 http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/szczerski- niemcy-chca-zdominowac-prawnie-unie5223503972. [Szczerski: Germany wants to legally dominate Union].

 • Szczerski: polityka Tuska jest polityką antypolską „Stefczyk Info” 2.03.2013 http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/szczerski- w-polsce-panuje-wysoki-poziom-klientelizmu-wobeceuropy 6839724858 [Szczerski: Tusk’s policy is anti-Polish policy].

 • J. Sielski Polska wobec procesu stowarzyszenia z Unią Europejską. Kształtowanie się relacji preferencji (in:) Proces integracji Polski z Unią Europejską P. Dobrowolski M. Stolarczyk O. Szura (eds.) Katowice 2001 p. 276-292 [Poland and the process of association with the European Union. Development of the relationship preferences (in:) Th e process of Polish integration with the European Union].

 • J. Strzelczyk Ucieczka ze Wschodu. Rosja w polskiej polityce 1989- -1993 Warszawa 2002 [Escape from the East. Russia in Polish politics 1989-1993].

 • Jarosław Kaczyński: PiS opowiada się za bojkotem Euro 2012 na Ukrainie Prawo i Sprawiedliwość Aktualności Partia 03.05.2012 http://www.pis.org.pl/article.php?id=20197 [Jarosław Kaczyński: PiS advocates to boycott Euro 2012 in Ukraine].

 • W. Słomczyński K. Życzkowski Kompromis Jagielloński - system głosowania dla Rady UE „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” no. 2(18)/2007 p. 15-32 [Jagiellonian Compromise - a voting system for the EU Council].

 • W. Szacki Cimoszewicz na Sekretarza Generalnego Rady Europy „Gazeta Wyborcza” 06th March 2009 [Cimoszewicz for the Secretary General of the Council of Europe].

 • W. Szymański Czy Jarosław Kaczyński pod Chrobrym pokocha Niemców? „Gazeta.pl Wrocław” 28.06.2010 (int.) [Will Jaroslaw Kaczynski love the Germans?].

 • V. Socor Arms Transfers to Russia: An Internal Challenge to NATO „Eurasia Daily Monitor” vol.8 no. 125 (june 2011) (int.).

 • Seminar materials OSW Warszawa 1-2.07.2010.: Doświadczenia wspołpracy w ramach Procesu Barcelońskiego - Unii dla Środziemnomorza (EUROMED) - inspiracje dla Polski i Niemiec jako głownych orędownikow projektu Partnerstwa Wschodniego http://www.osw.waw.pl/pl/wydarzenia/unia-dla-srodziemnomorza- a-partnerstwo-wschodnie [The experience of cooperation in the framework of the Barcelona Process - Union for the Mediterranean (EUROMED) - inspiration for Poland and Germany as the main champions of the Eastern Partnership project].

 • Sikorski złożył swoisty hołd berliński „Wiadomości24.pl” 30.11.2011 http://www.wiadomosci24.pl/artykul/andrzej_dera_ sikorski_zlozyl_swoisty_hold_berlinski_219049.html [Sikorski paid a tribute in Berlin].

 • T. Sozański Nowa analiza systemów głosowania w Radzie UE „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” no. 2(18)/2007 p. 34-52 [A new analysis of voting systems in the EU Council].

 • P. Semka Brutalni subtelni skuteczni „Rzeczpospolita” Plus-Minus 25th-26th February 2012 p. P3 [Brutal subtle eff ective].

 • P. Świeboda Polska wizyjna „SM” no. 1(LXV) 2012 p. 116-119 [Poland’s visas].

 • P. Tokarski A. Turkowski Problem pomocy fi nansowej dla Cypru w relacjach UE-Rosja „Biuletyn PISM” no. 32(1008) 27.03.2013 p. 1-2 [Th e problem of fi nancial aid for Cyprus in EU-Russia relations].

 • M. Tomczak Elity niemieckie wobec „wojny z terroryzmem” „Zeszyty Instytutu Zachodniego” no. 35/2004 p. 14-15.

 • R. Trzaskowski Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej Warszawa 2005 p. 245-370 [Th e dynamics of reform decision-making in the European Union].

 • S. Trzeciak Gra o Europę. Negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską Warszawa 2010 [Game of Europe. Polish accession negotiations with the European Union].

 • M. Tujdowski Alternatywne ruchy prawicowe w wyborach do Bundestagu - Statystyki - Kalendarium od 28 sierpnia do 16 września 2013 roku „Biuletyn Niemiecki” no. 40 20.09.2013 p. 3-4 [Alternative right-wing movements in the elections to the Bundestag - Statistics - Calendar from 28 August to 16 September 2013].

 • The independent ECB is dead „Presseurop” 7 September 2012 „Die Welt” „Suddeutsche Zeitung” (int.).

 • Trójkąt Weimarski poparł Obamę TVP. Info 20.05.2011 http:// tvp. info/informacje/polska/trojkat-weimarski-poparl-obame/ 4539737 [Weimar Triangle supported Obama].

 • Tusk na szefa Komisji Europejskiej? „Jest zdecydowanym faworytem” http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju3/tusk-na-szefakomisji- europejskiej-jest-zdecydowanym-faworytem316252. html [Tusk at the head of the European Commission? “He is a big favorite”].

 • Tusk spokojny o ratyfi kację traktatu z Lizbony „Rzeczpospolita” 13.08.2008 [Tusk assured of ratifi cation of the Treaty of Lisbon].

 • Tusk zastąpi Barroso w Komisji Europejskiej? Jest decyzja premiera „Dziennik Gazeta Prawna” 11th June 2013 [Will Tusk replace Barroso at the European Commission? Th e decision of the Prime Minister].

 • Unia bez Polski byłaby słabsza (T. Bielecki - the talk with Gunter Verheugen) „Gazeta Wyborcza” 25th May 2009 p. 13 [Union would be weaker without Poland].

 • W. Waszczykowski Obyśmy dostali kolejną szansę „Rzeczpospolita” 6.06.2009 p. A13 [May we got another chance].

 • W. Waszczykowski Polska-USA-tarcza (in:) Racja stanu. Janowi Olszewskiemu Poznań 2011 s. 296-307 [Poland-USA-shield (in:) National interest. For Jan Olszewski].

 • W. Waszczykowski Polski reset z Rosją „Gazeta Polska” (further: „GP”) 21.03. 2012 p. 24 [Polish reset with Russia].

 • W. Waszczykowski Trypolis - Warszawa wspólna sprawa „GP” 30.03.2011 p. 25 [Tripoli - Warsaw a common cause].

 • W. Waszczykowski Zgrane chwyty Sikorskiego. Rozmowa z Witoldem Waszczykowskim „Nasz Dziennik” 24.05.2011 p. 5 [Ripped grips of Sikorski. An interview with Witold Waszczykowski].

 • A. Wierzbowska-Miazga Rosyjska ofensywa przed wileńskim szczytem Partnerstwa Wschodniego „Komentarze OSW” no. 115 30.09.2013 [Th e Russian off ensive against the Vilnius summit of the Eastern Partnership].

 • A. Wilk P. Żochowski Francja i Niemcy zacieśniają współpracę wojskową z Rosją „TnW” OSW 2011 no. 22 (182) p. 3-4 [France and Germany strengthen military cooperation with Russia].

 • A. Wolff -Powęska Pamięć-brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010) Warszawa 2011 [Memory - burden and release. Germany and the Nazi past (1945-2010)].

 • Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych RP w Królewcu Wiadomości 20.05.2011 MSZ RP http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ aktualnosci/wiadomosci/wizyta_ministra_spraw_zagranicznych_ rp_w_krolewcu [Visit of Minister of Foreign Aff airs in Królewiec].

 • Wspólna deklaracja szefów MSZ Polski i Niemiec ws. Ukrainy 26.11.2013 MSZ RP http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/ wiadomosci/wspolna_deklaracja_szefow_msz_polski_i_niemiec_ ws__ukrainy [Joint declaration of the heads of the Polish and German Foreign Minister on Ukraine].

 • Wściekły Grek. Grecja budzi Europę do nowego życia - z muzykiem Milo Kurtisem rozmawia Grzegorz Soczyński „Gazeta Wyborcza. Magazyn Świąteczny” 19-20.11.2011 p. 14-15 [Furious Greeks. Greece raised Europe to a new life - Grzegorz Soczyński talks with a musician Milo Kurtis].

 • H. Wereszczycki Koniec sojusz trzech cesarzy Warszawa 2010 p. 356-387 [End of an alliance of three emperors].

 • H. Wereszczycki Sojusz trzech cesarzy. Geneza 1866-1872 Warszawa 2010 [Alliance of three emperors].

 • H. Wereszczycki Sojusz trzech cesarzy. Walka o pokój europejski 1872-1878 Warszawa 2010 [Alliance of three emperors. Th e struggle for European peace 1872-1878].

 • P. Wroński Komorowski z Hollande’em jak Tusk z Merkel „Gazeta Wyborcza” 7th May 2013 [Komorowski and Hollande like Tusk and Merkel].

 • K. Woycicki Niemcy i stosunki z Polska w dobie europejskiego kryzysu „SM” no. 3(LXV) 2012 p. 27 [Germany and relations with Poland in the era of the European crisis];

 • Zachód krytykuje kontrole w rosyjskich NGO „Wiadomości” OSW no. 61 27.03.2013 [West criticizes Russia’s checks of NGO].

 • M. Zatyka Portugalia. Chaos komunikacyjny i protesty podczas wizyty Merkel „Gazeta Wyborcza” 12.11.2012 [Portugal. Traffi c chaos and protests during the Merkel’s visit].

 • Законопроект № 44554-6 О внесении изменений в статью 5 Фе- дерального закона «О защите детей от информации причиняю- щей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информа- ции пропагандирующей отрицание традиционных семейных цен- ностей Автоматизированная система обеспечения законо- дательной деятельности Федеральное Собрание Россий- ской Федерации Государственная Дума официальный сайт 29.06.2013 2356-6 ГД http://asozd2.duma.gov.ru/main. nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=44554-6&02. [Th e bill № 44554-6 On Amendments to Article 5 of the Federal Law “On protection of children from information harmful to their health and development” and some legislative acts of the Russian Federation in order to protect children from information that promotes the negation of traditional family values].

 • M. Żurek Niemieckie prezydencje w Radzie Unii Europejskiej „Przegląd Zachodni” 2011 no. 3 p. 21-44 [German Presidencies of the Council of the European Union].

 • P. Żurawski vel Grajewski Czy Unia Europejska może/powinna mieć spójną politykę wobec USA? (in:) Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne J. Kloczkowski (ed.) Krakow 2010 p. 112 [Can the European Union / should have a coherent policy towards the United States? (in:) Poland in the international game. Geopolitics and home aff airs].

 • P. Żurawski vel Grajewski Ewolucja Unii Europejskiej w warunkach kryzysu fi nansów strefy euro - agonia czy przesilenie? (in:) Kryzys Unii Europejskiej. Polska i czeska perspektywa J. Kloczkowski O. Krutilk A. Wołek (eds.) Krakow 2013 p. 91-96 [Th e evolution of the European Union in crisis conditions Eurozone fi nance - the agony or crisis? (in:) crisis in the European Union. Poland and the Czech perspective].

 • P. Żurawski vel Grajewski Geopolityka - siła - wola. Rzeczypospolitej zmagania z losem OMP: Krakow 2010 p. 368 [Geopolitics - force - will. Republic struggles with fate].

 • P. Żurawski vel Grajewski Konsekwencje katastrofy smoleńskiej dla pozycji międzynarodowej Polski (in:) „Katastrofa. Bilans dwóch lat” J.F. Staniłko (ed.) Warszawa 2012 p. 131-132 [Th e consequences of the Smolensk catastrophe for the Polish international position (in:) “Disaster. Balance of two years”].

 • P. Żurawski vel Grajewski Nicejska równowaga „Polska w Europie” no. 1(45) 2004 p. 23-41 [Nice balance].

 • P. Żurawski vel Grajewski Okręt fl agowy czy statek widmo? „Nowa Europa Wschodnia” no. 2 (XVI) 2011 p. 209-216 [Th e fl ag- -ship or the ghost ship?].

 • P. Żurawski vel Grajewski Partnerstwo wschodnie Unii Europejskiej - główne czy pomocnicze narzędzie polskiej polityki wschodniej? (in:) Partnerstwo Wschodnie w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i agendy Grupy Wyszehradzkiej I. Albrycht (ed.) Instytut Kościuszki Krakow 2010 p. 37-51/37-50 [Th e Eastern Partnership of the EU - main or supporting tool of Polish Eastern Policy? (in:) Th e Eastern Partnership in the Context of the European Neighbourhood Policy and V4 Agenda].

 • P. Żurawski vel Grajewski Polityka polska na forum Unii Europejskiej 2005-2007 a cele polityczne Rzeczypospolitej - próba oceny (in:) Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej J. Kloczkowski T. Żukowski (eds.) Warszawa-Krakow 2010 s. 182-193 [Polish Policy in the European Union 2005-2007 and the political objectives of the Polish Republic - an attempt to assess (in:) Polish Republic in the international arena. Th e ideas and practical dilemmas of foreign policy].

 • P. Żurawski vel Grajewski Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004 Krakow 2008 p. 424-427 [Politics of the European Union on Russia and the interests of Poland 1991-2004].

 • P. Żurawski vel Grajewski Pozycja Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej w świetle odrzucenia przez Zjednoczone Królestwo paktu fi skalnego „Nowa Politologia” 3.01.2013 http://www.nowapolitologia. pl/politologia/europeistyka/pozycja-wielkiej-brytaniiw- unii-europejskiej-w-swietle-odrzucenia-przez-zjednoczonekrolestwo- [Britain’s position in the European Union in the light of the rejection by the United Kingdom of the fi scal pact].

 • P. Żurawski vel Grajewski Stosunki UE-Ukraina - studium niepowodzenia wysiłków Kijowa na rzecz uzyskania obietnicy stowarzyszenia z Unią Europejską (in:) Proces akcesji do Unii Europejskiej P. Żurawski vel Grajewski (ed.) Łodź 2001 p. 190-191 [EU-Ukraine relations - a study of the failure of Kiev’s eff orts to obtain the promise of association with the European Union (in:) Th e process of accession to the European Union].

 • P. Żurawski vel Grajewski Tak z zastrzeżeniami „Gazeta Polska Codziennie” 15th-16th September 2012 p. 10 [Yes with reservations].

 • P. Żurawski vel Grajewski Upokorzona Europa. Unia Europejska wobec konfl iktów bałkańskich w latach 1991-1999 (in:) Świat po Kosowie A. Magdziak-Miszewska (ed.) Warszawa 2000 p. 70-72 [Humiliated Europe. Th e European Union and the Balkan confl icts in the years 1991-1999 (in:) World on Kosovo].

 • P. Żurawski vel Grajewski Wpływ kryzysu w strefi e euro na Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa oraz Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Ocena przydatności instrumentarium unijnego z punktu widzenia jego użyteczności jako narzędzia polskiej polityki zagranicznej „Analizy Natolińskie” 5(57) 2012 p. 44-46 [Th e impact of the crisis in the euro zone Common Foreign and Security Policy and the Common Security and Defence Policy of the European Union. Evaluate the usefulness of the EU instruments in terms of its usefulness as a tool of Polish foreign policy].

 • P. Żurawski vel Grajewski XXX szczyt UE-Rosja. Zderzenie z rzeczywistością „Komentarze Natolińskie” no. 1(11)/2007 p. 1-4 [30th EU-Russia summit. Th e clash with reality].

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 210 112 7
PDF Downloads 104 82 0