A draft for the theory of affiliation with Middle Europe as an example

Krzysztof Szczerski 1
  • 1 Uniwersytet Jagielloński

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • G. Friedman, Następna dekada [Next decade], Kraków 2012.

  • Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii [Democracy of peripheries], Gdańsk 2003.

  • A. Szczerski, Modernizacje [Modernisation], Łódź 2010.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search