Sounds of the Opposition - Music and Politics in Poland 1970-1989

Krzysztof Garczewski 1  and Anna Garczewska 2
 • 1 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • 2 Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • LEGAL SOURCES

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn.zm. [the Act of 6 April 1990 on the Police, uniform text of 2011, No. 287, item 1687 as amended].

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii, Dz. U. Nr 11, poz. 57 [the Act of 27 April 1956 on amnesty, J. L. No. 11, item 57].

 • Dekret PKWN z dnia 7 października 1944 r. o Milicji Obywatelskiej, Dz. U. KRN z 1944 r., Nr 7, poz. 33 [decree of PKWN of 7 October 1944 on Civic Militia, J. L. of 1944, No. 7, item 33].

 • Dekret z 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, Dz. U. Nr 34, poz. 210 [decree of 5 July 1946 on creation of the Main Ofce for the Control of the Press, Publications and Public Spectacles J. L. No. 34, item 210].

 • LITERATURE

 • Brzeziński P., Ballada o Janku Wiśniewskim, Biuletyn IPN No. 12/2010, p. 75-80.

 • IPN, Rewolta grudniowa 1970, http://grudzien70.ipn.gov.pl

 • IPN, Materiały prasowe [Press release on Grzegorz Przemyk], http://ipn.gov.pl/wydzial-prasowy/komunikaty/w-zwiazku-z-podwazaniem-w-debacie-parlamentarnej-roli-pzpr-instytut-pamieci-narodowej-przedstawia-najwazniejsze-ustalenia-z-postepowania-prowadzonego-w-okszpnp-w-warszawie

 • Łobodziński F., Rosną czy runą, „Newsweek” No. 34, 2005, p. 87-88. S.f.: Pieśni Niepokornych, „Polskie Radio”, http:// piesniniepokornych.polskieradio.pl/, [11.07.2014].

 • Mniej niż zero [Less than a zero], „Biblioteka Polskiej Piosenki”, http://www.bibliotekapiosenki.pl/Mniej_niz_zero

 • Na pełnej olewce [Blowing it all of], „Machina” 66/2011, p. 18.

 • Pieśni Niepokornych [Songs of the disobedient], „Polskie Radio”, http://piesniniepokornych.polskieradio.pl/Prawda w żartach zawarta. Z Janem Pietrzakiem rozmawia Patrycja Gruszyńska-Ruman, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 7/2008, http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/biuletyn-instytutu-pam/10155, nr-72008.html

 • Subbotko D., Wszystkie Kryzysy Brylewskiego, „Gazeta Wyborcza” 26.06.2012, http://wyborcza.pl/1, 76842, 12011174, Wszystkie_ Kryzysy_Brylewskiego.html

 • “Świat Młodych” 15.01.1983 (nr 6) [“Youth's World”, 15.01.1983, no. 6].

 • http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title= Krzysztof_Dowgia%C5%82%C5%82o

 • http://www.wajda.pl/pl/flmy/flm24.html

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search