The Soviet army in Poland

Jan Parys 1
  • 1 Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Codevill A., Informing Statecraft, New York 1992.

  • Modelski T., Byłem szefem wywiadu Naczelnego Wodza [I was a Chief of Intelligence for the Commander-in-chief], Warszawa 2009.

  • Rogulski M. L., Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1956-1993 [Occupation in the name of Alliance. Te Soviet Army in Poland 1956-1993], Warszawa 2001.

  • Skrzypek A., Mechanizmy uzależnienia w stosunkach polsko-radzieckich 1944-1957 [Te mechanisms of addiction in Polish–Soviet relations 1944-1957], Pułtusk 2002.

  • Zygmuntowicz J., Niechciani goście. Stosunki polsko-rosyjskie podczas wycofywania Północnej Grupy Wojsk [Unwanted guests. Polish–Russian relations during the withdrawal of Northern Group of Forces], Toruń 2007.

  • „Perspektywy”, 1990, no. 21, p. 7.

  • “Rzeczpospolita” 13.09.1989.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search