Aforismele lui Lucian Blaga – relația cu proverbele românești

Simona Gridan 1
 • 1 Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu,

Abstract

The paper proposes a comparative analysis at a formal and compositional level of a series of aphorisms and similar or complementary proverbs. Of the volumes of aphorisms: Discobolus, Stones for my Temple, The Ardor of the Island, Hourglass of the Sand, From the Spirit of the Heresy, the first two are the object of study of this work

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Blaga, Lucian, Discobolul, în Aforisme, Editura Humanitas, București, 2008.

 • Blaga, Lucian, Pietre pentru templul meu, în Opere, vol. 7, Editura Minerva, București, 1980.

 • Blaga, Lucian, Gândire magică și religie, în Opere, vol. 10, Editura Minerva, București, 1986.

 • Pasachia, Gheorghe, Buna-cuviință oglindită în proverbe și maxime din toată lumea, Editura Albatros, București, 1970.

 • Rahmil, Monica, Ghicitori și proverbe, Editura de stat pentru literatură și artă, București, 1957.

 • Academia Română, Dicționarul literaturii române, vol. I, Editura Univers Enciclopedic, București, 2012.

 • Crohmălniceanu, Ovid S., Literatura română și expresionismul, Editura Minerva, București, 1978.

 • Gană, George, Opera literară a lui Lucian Blaga, Editura Minerva, București,1976.

 • Lovinescu, Eugen, Istoria literaturii române contemporane (1900-1937), Editura “Socec&Co”, București, 1937.

 • Pavelescu, Gheorghe, Studii și cercetări de folclor, București, Editura Minerva, 1971.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search