Imagini Culturale Istorice În Lirica Lui Blaga

Mihaela-Oana Gogoşeanu 1
 • 1 Universitatea de Vest din Timișoara,

Abstract

The aim of this paper is to identify, in Lucian Blaga’s poetry, historical images of several foreign cultures, such as African, Indian and Ancient Greek. Starting from his outline from the Trilogy of Values, we will select poems where few dimensions of these three cultures are depicted. Even though they appear to be far from the Romanian stylistic matrix, key aspects of the historical cultural images compose a unique vision that imprint the structure of Blaga’s imaginary.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Al-George, Sergiu. 1981. Arhaic și universal. India în conștiința culturală românească. București: Editura Eminescu.

 • Blaga, Lucian. 1924. Filozofia stilului. [s.l.]: Cultura Națională.

 • Blaga, Lucian. 1943. Mahatma Gandhi, așa cum l-am cunoscut, în „Saeculum”, 1, nr. 3, mai-iunie, 1943, p. 3-14, disponibil online la: http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/54231/1/BCUCLUJ_FP_451499_1943_001_003.pdf, accesat ultima dată la 20.10.2019.

 • Blaga, Lucian. 2018. Opera poetică, prefață de George Gană, ediție îngrijită de George Gană și Dorli Blaga. București: Humanitas.

 • Blaga, Lucian. 2018. Trilogia culturii. București: Humanitas.

 • Blaga, Lucian. 2014. Trilogia Valorilor. București: Humanitas.

 • Braga, Corin. 1998. Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare, prefață de Nicolae Balotă. Iași: Institutul European.

 • Eco, Umberto. 2010. Numele trandafirului, Traducere de Florin Chirițescu. București: Adevărul Holding.

 • Frobenius, Leo. 1982. Cultura Africii. Prolegomena la o teorie a configurării istorice, volumul I, Traducere de Ion Roman, studiu introductiv de Ion Frunzetti. București: Editura Meridiane.

 • Frobenius, Leo. 1985. Paideuma. Schiță a unei filosofii a culturii (Aspecte ale culturii și civilizației africane), Traducere de Ion Roman, studiu introductiv de Ion Frunzetti. București: Editura Meridiane.

 • Gană, George. 1976. Opera literară a lui Lucian Blaga. București: Editura Minerva.

 • Petrescu, Alexandru. 2003. Lucian Blaga: o nouă paradigmă în filosofia științei. Timișoara: Editura Eurobit.

 • Pop, Ion. 1999. Lucian Blaga – universul liric. Pitești: Paralela 45.

 • Todoran, Eugen. 1981. Lucian Blaga. Mitul poetic, volumul I. Timișoara: Editura Facla.

 • Todoran, Eugen. 1983. Lucian Blaga. Mitul poetic, volumul II. Timișoara: Editura Facla.

 • Tohăneanu, G.I. 1976. Dincolo de cuvînt. Studii de stilistică și versificație. București: Editura Științifică și Enciclopedică.

 • Uscătescu, George. 1987. Ontologia culturii. București: Editura Științifică și Enciclopedică.

 • Xenofon. 1964. Anabasis. Traducere, studiu introductiv, rezumate și note de Maria Marinescu-Himu. București: Editura Științifică.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search