Instrumente Ale Poeticii Cognitive: O Aplicaţie Pe Lirica Lui Blaga

 • 1 Anul al II-lea, Universitatea de Vest din Timișoara,

Abstract

The aim of this paper is to offer a representation on how cognitive poetics can be used to analyse Lucian Blaga’s poetry. With the help of digital instruments designed for corpus linguistics, concordances of the term ‘fire’ are identified and classified, giving this cognitive process a material form, together with a hermeneutical perspective. Furthermore, an example of how the similarity in minds’ activity of a group, community, or culture regarding metaphors are englobed in a pattern, can also be remarked in this paper.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bachelard, Gaston, Pământul și reveriile odihnei: eseu asupra imaginilor intimității, Traducere, note, postfață de Irina Mavrodin, București, Editura Univers, 1999.

 • Blaga, Lucian, Geneza metaforei și sensul culturii, București, Humanitas, 1994.

 • Blaga, Lucian, Opera poetică, Prefață de George Gană, Ediție îngrijită de George Gană și Dorli Blaga, Editura Humanitas, București, 2018.

 • Borcilă, Mircea, Lingvistica integrală și fundamentele metaforologiei, în Dacoromania, serie nouă, VII – VIII, Cluj-Napoca, 2002 – 2003, p. 47-77.

 • Brandt, Line & Per, Aage, Cognitive poetics and imagery, in European Journal of English Studies, vol. 9, nr. 2, August 2005, p. 127-128, disponibil online la: https://www.academia.edu/925986/Cognitive_Poetics_and_Imagery, accesat ultima dată la 18.01.2020.

 • Camina, Eduardo, Güell, Francisco, The Neuroanatomical, Neurophysiological and Psychological Basis of Memory: Current Models and Their Origins, in Front Pharmacology, 8: 438, 2017, disponibil online la www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5491610/#__ffn_sectitle, accesat ultima dată la 30.10.2019.

 • Crisp, Peter, Conceptual Metaphor and its Expressions, în vol. Gavins, Joanna & Steen, Gerard (Eds.), Cognitive Poetics in Practice, London, Routledge, 2003, p. 99-113.

 • Freeman, Margaret H., Minding: feeling, form, and meaning in the creation of poetic iconicity, în vol. Brône, Geert & Vandaele, Jeroen (Eds.), Applications of Cognitive Linguistics, Lemförde, Dörlemann Satz GmbH & Co. KG, 2009, p. 169-196.

 • Gavins, Joanna & Steen, Gerard, Contextualising cognitive poetic, în vol. Gavins, Joanna & Steen, Gerard (Eds.), Cognitive Poetics in Practice, London, Routledge, 2003, p. 1-12.

 • Lakoff, Georg, The contemporary theory of metaphor, în vol. Ortony, Andrew (Ed.), Metaphor and Thought, New York, Cambridge University Press, 1993, p. 202-251.

 • Solomon, Lăcrămioara, Poetica elementelor în lirica lui Lucian Blaga, Iași, Institutul European, 2008.

 • Stockwell, Peter, Cognitive poetics, London, Routledge, 2002.

 • Vasilescu, Emil, Lucian Blaga. Studiu, antologie, tabel cronologic și bibliografie, București, Editura Eminescu, 1981.

 • Vianu, Tudor, Problemele metaforei și alte studii de stilistică, București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.

 • http://www.sketchengine.eu, accesat ultima dată la 30.10.2019.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search