Liniştea Sau Cufundarea În Sine

Eduard-Titus Ciortea 1
  • 1 Universitatea de Medicină, și Farmacie, Științe și Tehnologie, Târgu-Mureș

Abstract

This paper is intended as a hermeneutical approach of Lucian Blaga’s Stalactita (The Stalactite) poem. In order to achieve our main goal, that of discovering newer and newer semantic horizons, we will use close reading as a default working tool.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Blaga, Lucian, Poezii, Ed. Fundația Regală pt. Literatură și Artă, București, 1942, p.60.

  • Cârlugea, Zenovie, Poezia lui Lucian Blaga, Ed. ,,Alexandru Ștefulescu’’, Târgu-Jiu, 1995.

  • Indrieş, Alexandra, „Sporind a lumii taină”- Verbul în poezia lui Lucian Blaga, Ed. Minerva, Bucureşti, 1981.

  • Todoran, Eugen, Lucian Blaga - Mit, poezie, mit poetic, Ed. Grai şi Suflet - Cultura Naţională, Bucureşti, 1997.

  • Vianu, Tudor, Studii de stilistică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968.

  • ***Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2009.

  • Popa, Marian, Dicţionar de literatură română contemporană, Ed. Albatros, Bucureşti, 1977.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search