Legilingwistyczne Badania Kontrastywne W Polsce Na Przykładzie Pary Języków Koreański – Polski

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bałazy Bernadetta. 2015. Nazewnictwo kar w Kodeksie karnym Republiki Korei w aspekcie tłumaczeniowym koreańskopolskim. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication vol. 22. 43–63.

 • Gémar Jean-Claude. 1982. Langage du droit et traduction. Essai de jurilinguistique. The Language of the Law and Translation. Essays on Jurilinguistics. Québec–Montréal: Linguatech – Conseil de la langue française.

 • Kierzkowska Danuta. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych Prawniczych i Sądowych.

 • Kubacki Artur Dariusz. 2017. Z najnowszych badań legilingwistycznych w Polsce. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 31. s. 167–172.

 • Malinowski Maciej. 2018. Polszczyzna. O większą poprawność językową tekstów prawniczych i nie tylko. Kraków: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c.

 • Matulewska Aleksandra i Kyong-Geun Oh. 2016. Środki wyrażania nakazu w polskim i koreańskim Kodeksie cywilnym. W Język polskiego prawa: nowe wyzwania red. Dorota Kondratczyk-Przybylska Adam Niewiadomski i Ewa Walewska. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego. 165–184.

 • Matulewska Aleksandra Kyong-Geun Oh i Daria Zozula. 2017. Exponents of Deontic Modality in Korean Indonesian English and Polish: A Contrastive Translative Perspective. Rocznik Orientalistyczny t. LXX z. 2. 185–211.

 • Oh Kyong-Geun. 2015. Ewolucja języka urzędowego w Korei. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 22. 65–77.

 • Pieńkos Jerzy. 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku. Kraków: Oficyna Prawnicza Muza SA.

 • Płużyczka Monika. 2009. Dydaktyka translacji – rozważania terminologiczne. Przegląd Glottodydaktyczny 26. 195–200.

 • Vermeer Hans. 1978. Ein Rahmen für eine allgemeine Translationstheorie. Lebende Sprachen 3. 99–102.

 • Wojtasik Emilia 2009. Hanja/Saja/Gosa Seongeo (한자/사자/고사성어) – powiedzenia i zwroty pochodzenia chińskiego w języku koreańskim – uwarunkowania historyczno-kulturowe. W Z zagadnień leksykalnosemantycznych. Wokół słów i znaczeń III. Materiały trzeciej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci prof. Bogusława Krei red. Beata Milewska i Sylwia Rzedzicka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 337–342.

 • Wojtasik Emilia. 2014a. Klauzula dotycząca przedmiotu umowy najmu w języku koreańskim i polskim w aspekcie translacyjnym. Comparative Legilinguistics. International Journal for Legal Communication 17. 145–162.

 • Wojtasik Emilia. 2014b. Przyczynek do historii rozwoju prawa i lingua legis w Korei. Investigationes Linguisticae vol. XXXI. 43–56.

 • Wojtasik Emilia. 2015. Problemy przekładu prawniczego koreańskopolskiego na przykładzie terminów użyczenie i pożyczka. W Język polskiego prawa: perspektywa europejska red. Dorota Kondratczyk-Przybylska Adam Niewiadomski i Ewa Walewska. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego. 253–262.

 • Wojtasik Emilia. 2016a. Polsko-koreańska terminologia ustawowa w zakresie nazewnictwa umów i ich stron. W Język polskiego prawa: nowe wyzwania red. Dorota Kondratczyk-Przybylska Adam Niewiadomski i Ewa Walewska. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego. 263–276.

 • Wojtasik-Dziekan Emilia. 2016b. Wybrana terminologia z zakresu prawa rzeczowego w przekładzie polsko-koreańskim. W Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania red. Marta Czyżewska i Aleksandra Matulewska. Warszawa: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. 245–266.

 • Wojtasik-Dziekan Emilia. 2019. Zarys statusu prawnego kobiet w południowokoreańskim i polskim ustawodawstwie rodzinnym. W Koreańskie światy kobiet między dziedzictwem konfucjanizmu a wyzwaniami współczesności red. Romuald Huszcza Justyna Najbar-Miller i Anna Wojakowska-Kurowska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 201–222.

 • Lista biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku: http://www.gdansk.so.gov.pl/lista-bieglych-sadowych (dostęp 03.12.2019 r.).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 15 15 11
PDF Downloads 23 23 13