Strategy of Czech Medium-Sized Royal Towns with Regard to Tourism Development

Dana Fialová 1  and Nikol Jiroutová 1
 • 1 Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Prague

Abstract

The medium-sized historical towns in Czechia have at their disposal a preserved cultural heritage which constitutes important potential for tourism. Apart from some exceptions, these towns are rarely a destination of tourists, but rather of the visitors who come to visit them in connection with a targeted stay destination. They also choose them as an alternative to optional excursions, just from the destination of their stay (also from the place of their permanent residence). Based on the intensification indicators calculated from publicly accessible data, this study answers the question of what the position of tourism in the selected towns (Czech royal towns with the population size between 10,000 and 30,000 inhabitants) is. Based on the strategic documents, it analyses what strategies were chosen by the selected royal towns for their development. It also analyses whether the topic of tourism that can undoubtedly without doubts rely on its historical potential, declared by legislative protection of cultural heritage, is represented and what its importance is.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Albrechts, L., & Balducci, A. (2013). Practicing strategic planning: in search of critical features to explain the strategic character of plans. The Planning Review, 49(3), 16–27. DOI: 10.1080/02513625.2013.859001.

 • Albrechts, L., Haley, P., & Kunzmann, K. R. (2003). Strategic spatial planning and regional governance in Europe. Journal of the American Planning Association, 69(2), 113–129.

 • Bohemian Royal Towns. (2013). ABCD - VIDEO, spol. s r.o., (documentary film), [cit. 23. 1. 2016].

 • CZSO. (2016a). Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2016 (Population in the municipalities of the Czech Republic). [online]. Prague: Czech Statistical Office. Retrieved from March 3, 2016 https://www.czso.cz/documents/10180/32853387/1300721603.xlsx/808f4866–35e6–4d-4f-95ec-962c5e5f1588?version=1.0.

 • CZSO. (2016b). Obce České republiky 2016 (Municipalities of the Czech Republic). [online]. Prague: Czech Statistical Office. Retrieved April 6, 2017 from https://www.czso.cz/documents/10180/50418271/32019916102.pdf/ae43eec8–0fd6–46ba-acad-6d6cebf40320?version=1.1

 • Dumbrovská, V., & Fialová, D. (2014). Tourist Intensity in Capital Cities in Central Europe: Comparative Analysis of Tourism in Prague, Vienna and Budapest. Czech Journal of Tourism, 3(1), 5–26.

 • Dumbrovská, T., & Fialová, D. (2016). Turistické okrsky a turistifikace v Praze: případová studie Královské cesty (Tourist precincts and touristification in Prague: The Royal Route case study). Studia Turistica, 7(1), 6–17.

 • Fialová, D., & Nekolný, L. (2015). Rub a líc turistické přitažlivosti (Two Sides of Tourist Attractiveness.). Geografické rozhledy, 24(4), 8–9.

 • Fialová, D., & Nekolný, L. (2017). Řečí čísel cestovního ruchu (Tourism by the Numbers). Geografické rozhledy, 26(3), 22–23.

 • Healey, P. (2000). The treatment of space and place in the new strategic spatial planning in Europe. In G. Bridge & H. Watson (Eds.), A Companion to the City (pp 517–530). Oxford: Blackwell. In L. Albrechts & A. Balducci (2013), Practicing strategic planning: in search of critical features to explain the strategic character of plans (p. 18). The Planning Review, 49(3), 16–27. DOI: 10.1080/02513625.2013.859001.

 • Hirschman, A. O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge, USA/London, UK: Harvard University Press.

 • Ježek, J. (2013). Strategické plánování obcí a měst: Nové přístupy a cesty k jeho zefektivnění (Strategic urban planning: New approaches and the ways how to streamline it). In V. Žítek & V. Klímová (Eds.), XVI. International Colloquium on Regional Sciences (pp. 372376). Brno: Masaryk University.

 • Jiroutová, N. (2017). Hodnocení strategických dokumentů českých královských měst střední velikosti z hlediska cestovního ruchu (Evaluation of Strategic Planning in Terms of Tourism in Czech Royal Middle-Sized Cities). Diploma thesis. Prague: Charles University.

 • Kašková, M., & Chromý, P. (2015). Přitažlivost “značkových” míst (The Attractiveness of “Branded” Places). Geografické rozhledy, 24(4), 10–11.

 • Legner, O. (2017). Výstup z veřejné databáze ČSÚ (Output from the public database CZSO). Retrieved March 16, 2017 from https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=UD-1489574919264&z=T&f=TABULKA&udIdent=-102044&str=v10002&.

 • Machová, P. (2016). Vliv turismu na památky UNESCO Český Krumlov a Telč (The influence of tourism on the UNESCO sights Cesky Krumlov and Telc). Diploma thesis. Prague: Charles University.

 • Matlovičová, K. (2015). Značka územia (Place brand). Prešov, SK: Prešov University.

 • McCourt, W. (2013). Models of Public Service Reform: A Problem-Solving Approach. The World Bank, No. 6428.

 • McCourt, W., & Minogue, M. (2001). The Internationalization of Public Management: Reinventing the Third World State. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

 • Ministry of Culture. (2016). Dotační programy Ministerstva kultury a jejich vyhodnocení (Subsidy Programmes of the Ministry of Culture and Their Evaluation). [online]. Retrieved May 16, 2016 from http://www.mkcr.cz/dotacni-programy-ministerstva-kultury-a-jejich-vyhodnoceni-267.html.

 • Ministry of Culture. (2012). Opatření MK ČR (Measures of the Ministry of Culture of the Czech Republic) č. j. 63.382/2012 OPP.

 • National Heritage Institute. (2016). Central List of Cultural Monuments of the Czech Republic. [online]. Retrieved September 21, 2016 from http://monumnet.npu.cz/chruzemi/hledani.php.

 • Pásková, M., & Zelenka, J. (2002). Výkladový slovník cestovního ruchu (Tourism – explanatory dictionary). Prague: Ministry for Regional Development.

 • Perlín, R. (2001). Strategický plán mikroregionu: Metodická příručka pro zájemce o strategické plánování ve venkovských mikroregionech a obcích (Microregional strategic plan: A methodic guide for strategic prospects planning in rural micro-regions and municipalities). Prague: Charles University.

 • Řehoř, P. (2010). Strategický plán rozvoje obcí (Strategic development plan for municipalities). Auspicia, 7(1), 34–37.

 • Tittelbachová, Š. (2008). Politika cestovního ruchu (Tourism Policy). In R. Wokoun, J. Malinovský, M. Damborský, & J. Blažek (Eds.), Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování (Regional development: (bases regional development, regional policy, theory, strategy and programming) (pp. 205–215). Prague: Linde.

 • UNESCO. (2016). The Czech heritage UNESCO. [online]. Retrieved November 1, 2016 from http://www.unesco-czech.cz/.

 • Vystoupil, J., Holešinská, A., Kunc, J., Maryáš, J., Seidenglanz, D., Šauer, M., & Viturka, M. (2006). Atlas cestovního ruchu České republiky (Atlas of Tourism of the Czech Republic). Prague: Ministry for Regional Development.

 • Vystoupil, J., Šauer, M., Holešinská, A., Kunc, J., Tonev, P., & Seidenglanz, D. (2011). Geografie cestovního ruchu České republiky (Geography of Tourism in the Czech Republic). Plzeň: Aleš Čeněk.

 • Word cloud [online]. Better Evaluation. Retrieved September 15, 2016 from http://betterevaluation.org/evaluation-options/wordcloud.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search