The Role and Importance of Spa and Wellness Tourism in Hungary's Tourism Industry

Open access

Abstract

This paper presents and highlights the role and importance of spa and wellness tourism in Hungary. Ever since tourism has played an important role in the social-economic processes of the country the leading tourism product proved to be health tourism (spa and wellness) thanks to the advantageous physical geographical and social-political background. After the presentation of the country-specific theoretical system of spa and wellness, the paper examines the supply and the demand side together with competitor analysis and recent trends in spa and wellness in Hungary.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ács P. & Laczkó T. (2008b). Spatial Concentration of Hungary's Health Tourism. Modern Geográfia 3(2) 1–22.

 • Ács P. & Laczkó T. (2008a). Területi különbségek a hazai egészségturizmus kínálatában. Területi Statisztika 3 344–356.

 • Aquaprofit Műszaki Tanácsadási és Befektetési Rt. (2007). Országos Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia (National Health Tourism Development Strategy). Budapest: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (Ministry of Local Government and Regional Development). Retrieved May 12 2013 from http://www.kormany.hu/download/b/8e/20000/Egeszsegturizmusstrategia.pdf.

 • Aubert A. & Csapó J. (2004). Egészségturizmus. Pécs Hungary: Bornus Nyomda.

 • Aubert A. & Csapó J. (2006). Planning and Development Aspects of Tourism in the Regional and Rural Development Programs in Hungary. In J. Ježek (ed.) New Members – New Challenges for the European Regional Development Policy (pp. 1–9). Bratislava Slovak Republic: University of Economics in Bratislava.

 • Aubert A. (2003). Tourismus in Ungarn: Struktur-Dynamik-Perspektiven. In C. Becker H. Hopfinger & A. Steinecke (eds.) Geographie der Freizeit und des Tourismus: Bilanz und Ausblick (pp. 582–591). München/Wien: Oldenbourg Verlag.

 • Aubert A. Jónás-Berki M. & Marton G. (2012). Spatial Organisation and Management Characteristics of Health Tourism in Hungary. Central European Regional Policy and Human Geography 2(2) 27–36.

 • Aubert A. Jónás-Berki M. Papp J. & Pálfi A. (2015). Regional processes and spatial disparities of tourism in the period 2004–2014. In J. Maier (ed.) Sozialer und wirschaftlicher Strukturwandel in Mitteleuropa 2004–2014 (pp. 155–168). Bayreuth Germany: Universität Bayreuth.

 • Bakucz M. Köbli Á. & Hajnal K. (2016). A gyógy- és termálturizmus versenyképessége néhány közép-európai régióban. Földrajzi Közlemények 140(4) 376–393.

 • Bender T. Bálint G. Prohászka Z. Géher P. & Tefner I. K. (2014). Evidence-based hydro- and balneotherapy in Hungary—a systematic review and meta-analysis. International Journal of Biometeorology 58(3) 311–323. DOI: 10.1007/s00484–013–0667–6.

 • Buzsik K. Jónás-Berki M. Köbli Á. & Pálfi A. (2015). Actual Trends of Health Tourism In Hungary: The Case of Hévíz. Geographica Timisiensis 24(2) 45–53.

 • Central Statistical Office of Hungary [CSO]. (2015). Turizmus vendéglátás. Retrieved from https://www.ksh.hu/turizmus_vendeglatas.

 • Central Statistical Office of Hungary [CSO]. (2016). Turizmus vendéglátás. Retrieved from https://www.ksh.hu/turizmus_vendeglatas.

 • Central Statistical Office of Hungary [CSO]. (2017). Turizmus vendéglátás. Retrieved from https://www.ksh.hu/turizmus_vendeglatas.

 • Connell J. (2013). Contemporary medical tourism: Conceptualisation culture and commodification. Tourism Management 34(February) 1–13. DOI: 10.1016/j.tourman.2012.05.009.

 • Csapó J. Aubert A. & Marton G. (2011). The Role of Health Tourism in the Hungarian Small and Medium Sized Towns. In J. Ježek & L. Kaňka (eds.) Competitiveness and Sustainable Development of the small Towns and Rural Regions in Europe (pp. 29–40). Plzen Czech Republic: University of West Bohemia.

 • Gonda T. (2016). A turisztikai termékfejlesztés elméleti alapjai. Szekszárd Hungary: PTE Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar.

 • Hall C. M. (2011). Health and medical tourism: a kill or cure for global public health?. Tourism Review 66(1/2) 4–15. DOI: 10.1108/16605371111127198.

 • Horowitz M. D. Rosensweig J. A. & Jones C. A. (2007). Medical Tourism: Globalization of the Healthcare Marketplace. Medscape General Medicine 9(4) 33.

 • Hungarian Spa Association. (2010). A Magyar Fürdőszövetség helyzetértékelése és javaslatai a magyar egészségturizmus versenyképességének javítása érdekében. Budapest Hungary: Magyar Fürdőszövetség. Retrieved from http://www.aktivpihenes.hu/fooldal/a_magyar_fuerdoeszoevetseg_helyzetertekeles_az_egeszsegturizmus.

 • Hungarian Tourism Agency. (2016). Database. Retrieved from www.itthon.hu.

 • Hungarian Tourism Agency. (2017). Magyarország turizmusának alakulása 2016-ban az előzetes adatok szerint. Budapest Hungary: Magyar Turisztikai Ügynökség. Retrieved from http://szakmai.itthon.hu/documents/28123/4083489/Magyarorszag_turizmusa_2016_elozetes_adatokkal.pdf/e5a00164-bba2–40a7-a698–6847ea84d5de.

 • Hungarian Tourism Agency. (2017). National Tourism Development Strategy 2030 (Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030). Budapest Hungary: Magyar Turisztikai Ügynökség. Retrieved from http://szakmai.itthon.hu/documents/28123/44398839/mtu_strategia_2030.pdf/7050387a-5c65–4738–86f8-f898a752fdb0.

 • Jónás-Berki M. Csapó J. Pálfi A. & Aubert A. (2015). A Market and Spatial Perspective of Health Tourism Destinations: The Hungarian Experience. International Journal of Tourism Research 17(6) 602–612. DOI: 10.1002/jtr.2027.

 • Kiss K. & Török P. (2001). Az egészségturizmus nemzetközi keresleti és kínálati trendjei. Turizmus Bulletin 5(3) 7–14.

 • Lengyel M. (2004). A turizmus általános elmélete. Budapest Hungary: KIT-HFF.

 • Lew A. A. (2011). Tourism's Role in the Global Economy. Tourism Geographies an International Journal of Tourism Space Place and Environment 13(1) 148–151.

 • Lew A. Hall C. M. & Timothy D. J. (2008). World geography of travel and tourism: a regional approach. Oxford UK: Elsevier.

 • Lunt N. & Carrera P. (2010). Medical tourism: Assessing the evidence on treatment abroad. Maturitas 66(1) 27–32. DOI: 10.1016/j.maturitas.2010.01.017.

 • Michalkó G. & Rátz T. (2010). Hungarian Spa Destinations in the Tourism-oriented Property Market Hungarian Geographical Bulletin 59(2) 131–146.

 • Michalkó G. & Rátz T. (2011). Egészségturizmus és életminőség Magyarországon: Fejezetek az egészség az utazás és a jól(l)ét magyarországi összefüggéseiről. Budapest Hungary: MTA FKI.

 • Michalkó G. Rátz T. & Hinek M. (2012). Spatial Differences in Hungarian Medical Tourism Supply Based on Service Providers' Online Presence. Hungarian Geographical Bulletin 61(1) 31–47.

 • Michalkó G. Rátz T. Tóth G. & Kincses Á. (2009). A gyógyfürdővel rendelkező magyarországi települesek életminőségének vizsgálata. Területi Statisztika 2 170–186.

 • Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság (OGYFI) (National Medical Site and Medical Spa Directorate). Retrieved from http://efrira1.antsz.hu/portal/page?_pageid=24047301&_dad=portal&_schema=PORTAL.

 • Ramírez de Arellano A. B. (2007). Patients Without Borders: The Emergence of Medical Tourism. International Journal of Health Services 37(1) 193–198.

 • Rátz T. & Michalkó G. (2011). The contribution of tourism to well-being and welfare: the case of Hungary. International Journal of Sustainable Development 14(3/4) 332–346. DOI: 10.1504/IJSD.2011.041968.

 • Smith M. & Puczkó L. (2009). Health and wellness tourism. Oxford UK/Burlington/MA: Butterworth-Heinemann.

 • Turner L. (2010). “Medical Tourism” and the Global Marketplace in Health Services: U.S. Patients International Hospitals and the Search for Affordable Health Care. International Journal of Health Services 40(3) 443–467. DOI: 10.2190/HS.40.3.d.

 • VITUKI. (2005). A fürdőfejlesztésekkel kapcsolatban a hazai termálvízkészlet fenntartható hasznosításáról és a használt víz kezeléséről szóló hidrogeológiai kutatás (The hydrogeological research on the sustainable utilization of the domestic thermal water pool and the management of the water used for bath developments) (No. 721/1/6418–01). Budapest Hungary: Author. Retrieved from http://www.vituki.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=96.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 563 261 14
PDF Downloads 444 316 8