A rare case of retained fourth molar teeth in maxilla and mandible. Case report

Open access

Abstract

The study presents a case of the rarely occurring totally retained fourth molar teeth simultaneously in maxilla and mandible. The appearance of supernumerary teeth is a relatively uncommon dental anomaly and it is rare for patients to have impacted fourth molars in two quadrant. The aim of this work is to describe the presence of unilateral (right) fourth molars in the maxilla and the mandible in a young female patient aged 24 years. Orthopantomogram revealed impacted lower third molars but also unerupted unilateral (right) upper and lower fourth molars. Before orthodontic treatment, the patient was subsequently admitted for removal of third and fourth impacted upper and lower molars under local anesthesia.

References

 • 1. Białkowska-Głowacka J. et al.: Rzadkie przypadki występowania zębów trzonowych czwartych w szczęce. Mag. Stomatol., 12, 3, 34-35, 2002.

 • 2. Clementini M. et al.: Four impacted fourth molars in a young patient: a case report. Oral Implantol. (Rome), 5, 4, 100-103, 2013.

 • 3. Dojs M., Roicka A.: Przydatność zdjęć pantomograficznych do oceny położenia zębów przytrzonowych i zatrzonowych. Opis przypadków. Ann. Acad. Med. Stetin., 53, 1, 83-85, 2007.

 • 4. Harel-Raviv M. et al.: Fourth molars: a clinical study. Dent. Update, 23, 9, 379-382, 1996.

 • 5. Janas A.: Całkowicie zatrzymany czwarty ząb trzonowy u 21-letniej pacjentki. Dent. Forum, 37, 2, 89-91, 2009.

 • 6. Kokten G., Balcioglu H., Buyukertan M.: Supernumerary fourth and fifth molars: a report of two cases. J. Contemp. Dent. Pract., 4, 4, 67-76, 2003.

 • 7. Koo S. et al.: Bilateral maxillary fourth molars and a supernumerary tooth in maxillary canine region - a case report. SADJ., 57, 10, 404-406, 2002.

 • 8. Lewandowski B., Lech M.: Zatrzonowcowe zęby zatrzymane przyczyną zębopochodnych okołowierzchołkowych stanów zapalnych. Stomatol. Współcz., 13, 2, 26-30, 2006.

 • 9. Rosak P. et al.: Dziewiątki - atawizm zębowy? Twój Prz. Stomatol., 3, 60-63, 2008.

 • 10. Shultsman M., Taicher S.: Fourth molars in the maxilla and mandible - a rare phenomenon. Refuat. Hapeh. Vehashinayim., 20, 2, 35-37, 2003.

 • 11. Zadurska M. et al.: Nadliczbowość zębów - na podstawie piśmiennictwa. Czas. Stomat., 58, 4, 265-272, 2005.

 • 12. Zappa J., Cieślik T.: Zatrzymane czwarte zęby trzonowe w żuchwie i szczęce - opis przypadku. Dent. Forum, 34, 1, 91-94, 2006.

Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences

Formerly Annales UMCS Sectio DDD Pharmacia

Journal Information


CiteScore 2016: 0.19

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.132
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.119

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 22 22 17
PDF Downloads 4 4 3