Why Have Labour Markets Reacted to the Global Crisis in Different Ways?

Open access

Abstract

This paper aims to identify the effects of the global crisis on employment and unemployment in the EU countries and indicate factors which may explain the differentiated response of labour markets to this crisis.

Analyses show that the global economic crisis affected the labour markets of EU countries, causing declines in employment and increases in unemployment. The greatest declines in employment were observed in Greece, Estonia, Ireland, Spain, Iceland, and Portugal, and the lowest in Austria, Belgium, the Netherlands, and Poland. The greatest increase in unemployment occurred in the Baltic countries, Greece, Spain, and Portugal.

The analyses indicate that the scale of changes in employment and unemployment during the global crisis depends on such factors as: the depth of the demand shock and scale of GDP adjustments; the degree of openness of the economy; the scope of alternative labour market adjustments and some labour market institutions, especially employment protection legislation and the share of fixed-term employment contracts. The analyses indicate that the smallest declines in employment (and correspondingly the smallest increases in unemployment) during the crisis can be expected in countries where the EPL indexes and share of those employed on fixed-term employment contracts in total employment are moderate.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bednarski M. (2012) Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców [in:] M. Bednarski K.W. Frieske (ed.) Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warsaw.

 • Blanchard O. Summers L. (1986) Hysteresis and the European Unemployment Problem NBER Macroeconomics Annual No. 1 MIT Press Cambridge MA.

 • Boeri T. van Ours J. (2011) Ekonomia niedoskonałych rynków pracy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warsaw.

 • Cahuc P. Zylberberg A. (2004) Labour Economics The MIT Press Cambridge Massachusetts London.

 • Eurostat: epp.eurostat.ec.europa.eu

 • Greenwald B.C. Stiglitz J.E. (1995) Labour Market Adjustments and the Persistence of Unemployment AEA Papers and Proceedings.

 • Kwiatkowski E. Włodarczyk P. (2012) Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego ‘Gospodarka Narodowa’ Vol. LXXX/XXI No. 11–12.

 • Kwiatkowski E. Włodarczyk P. (2015) Instytucje rynku pracy i polityka makroekonomiczna a zatrudnienie w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu [in:] E. Kwiatkowski B. Liberda (ed.) Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia PTE Warsaw.

 • Lazear E.P. (1990) Job security provisions and unemployment ‘Quarterly Journal of Economics’ No. 3.

 • OECD strona internetowa OECD: http://www.oecd.org

 • Ostoj I. (2012) Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice.

 • Smith S. (2003) Labour Economics Routledge London–New York.

 • Strzelecki P. Wyszyński R. Saczuk K. (2009) Zjawisko chomikowania pracy w polskich przedsiębiorstwach po okresie transformacji ‘Bank i Kredyt’ 40(6).

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.46

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.241
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.366

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 126 58 3
PDF Downloads 71 50 4