Providing Public Sport Facilities in Post-Socialist Times: The Case of the Czech Republic

 • 1 Department of Kinanthropology and Humanities, Faculty of Physical Education and Sport

Abstract

The paper aims to investigate current approaches to the management of public sport facilities by local governments. In the Czech Republic, local clubs traditionally played a key role in providing sport to the public. With decreasing participation in organized sport, a significant number of clubs have been forced to transfer their facilities to local governments and the sport position of local authorities has strengthened considerably in recent years. In consequence, there have been alterations in the management of public sport facilities. The findings of statistical analysis emphasize an increasing role of specialized organizations at the expense of in-house management or external provision (facilities hired out to sport clubs). Moreover, local population and type of facility were found to be the possible reasons for different approaches. In-house management is associated with smaller municipalities whereas most of their facilities have the character of public goods. In contrast, publicly funded organizations and municipal enterprises appear in municipalities with larger populations providing sport facilities of regional importance in the form of mixed goods. Finally, clubs, as representatives of external provision, mostly provide sport facilities primarily intended for their own purposes - club goods. In the context of recent works and contemporary trends in sport participation, the research findings indicate that different forms of management may have significant effects not only on efficiency of public budgets but also on conditions for sport at local level - especially on targeting those who would participate in sport if they had access to new opportunities or leisure programs.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • Boyne, G. (2004). Explaining Public Service Performance: Does Management Matter? Public Policy Administration, 19(4), 100-117.

 • Bureš, R. (2010). Transparentnost a financování sportovní politiky na místní úrovni. In I. Slepičková & P. Slepička. (Eds.), Sport a politika (pp. 78-90). Praha: UK FTVS.

 • Coalter, F. (2007). A wider social role for sport: Who’s keeping the score? London: Routledge.

 • Collins, M. (2004). Sport, physical activity and social exclusion. Journal of Sports Sciences, 22(8), 727-740.

 • Downward, P., Dawson, A. & Dejonghe, T. (2009). Sports economics: Theory, evidence and policy. London: Routledge.

 • European Commission. (2008). EU Physical Activity Guidelines Recommended Policy Actions in Support of Health-Enhancing Physical Activity. Retrieved from http://ec.europa.eu/sport/library/policy_documents/euphysical-activity-guidelines-2008_en.pdf.

 • European Commission (2010). Eurobarometer 72.3. Sport and physical activity. Retrieved from http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_en.pdf.

 • Flemr, L. (2009). Prostorové a materiální podmínky pro pohybové aktivity mladších adolescentů ve Středočeském kraji. Praha. Dissertation thesis. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Univerzita Karlova v Praze.

 • Gratton, C., & Taylor, P. (2000). Economics of sport and recreation. London: E & FN Spon.

 • Hamřík, Z. (2014). Podpora pohybové aktivity a komunální politika v České republice. Unpublished doctoral dissertation, Palacký University Olomouc, Olomouc, Czech Republic. Retrieved from http://theses.cz/id/jds7ya/Disertacni_prace_Hamrik_Hamrik. pdf.

 • Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.

 • Hendrych, D. (2007). Správní věda: Teorie veřejné správy. Praha: ASPI.

 • Hobza, V., & Novotný, J. (2008). Vybrané aspekty dotační politiky a její vliv na institucionální vývoj a tendence v české tělovýchově a sportu. Ekonomika a management, 2(1), 42-63.

 • Hobza, V., Dohnal, T., & Mitáš, J. Ekonomicko-manažerské souvislosti tvorby koncepce sportovní infrastruktury municipalit. In L. Flemr (Ed.), Prostorové podmínky pro podporu aktivního životního stylu (pp. 138-163). Praha: Karolinum.

 • Hobza, V., Skoumal, J., & Schwartzhoffová, E. (2013). Úvahy k normativní ekonomické základně institucionální podpory sportu na municipalitách. Ekonomika a management, 7(4). Retrieved from http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/clanek-uvahy-knormativni-ekonomicke-zakladne-institucionalni-podpory-sportu-na-municipalitach. html.

 • Hoós, J., Jenei, G., Potůček, M., Pomahač, R., & Vass, K. (2005). Veřejná správa a řízení ve veřejné správě. In M. Potůček et al. Veřejná politika (pp. 133-151). Praha: Sociologické nakladatelství.

 • Kung, S. P., & Taylor, P. (2010). The effect of management types on the performance of English public sports centres. International Journal of Sport Policy and Politics, 2(3), 303-326.

 • Kössl, J., Štumbauer, J., & Waic, M. (2008). Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum.

 • Microsoft. (2010). Microsoft Excel [computer software]. Redmond, Washington: Microsoft.

 • Le Grand. J. (1991). The Theory of Government Failure. British Journal of Political Science, 21(4), 423-442.

 • Liu, Y.-D., Taylor, P., & Shibli, S. (2009). Sport Equity: Benchmarking the Performance of English Public Sport Facilities. European Sport Management Quarterly, 9(1), 3-21.

 • Neuls, F., Kudláček, M., Vašíčková, J., & Hamřík, Z. (2013). Současný stav a možnosti zlepšování lokálních infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu z hlediska národní politiky, plánování, výstavby, financování a řízení - Projekt Impala, část II. Tělesná kultura, 36(1), 93-113.

 • Novotný, J. (2000). Ekonomika sportu. Praha: ISV nakladatelství.

 • Novotný, J. et al. (2011). Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer.

 • Numerato, D. (2009). The institutionalisation of regional public sport policy in the Czech Republic. International Journal of Sport Policy and Politics, 1(1), 13-30.

 • Ochrana, F., & Fantová Šumpíková, M. (2007). Under what conditions are provided services in Czech municipalities? Central European Journal of Public Policy, 1(1), 30-47.

 • Ochrana, F., Fantová Šumpíková, M., Pavel, J., Nemec, J., et al. (2007). Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni obcí. Retrieved from http://kvf.vse. cz/storage/1212656291_sb_kniha_ochrana.pdf.

 • Osborne, S. P. (2006. The New Public Governance? Public Management Review, 8(3), 377-387.

 • Pavel, J. (2006). Efektivnost a transparentnost obecních obchodních společností. Praha: Transparency International. Retrieved from http://www.transparency.cz/doc/vz_obecni_firmy_pavel.pdf.

 • Popelka, J. (2014). Sport jako veřejná služba: Poskytování sportovních zařízení v obcích. Česká kinantropologie, 18(4), 63-74.

 • Pospíšil, P. (2012). Územní samosprávné celky jako zřizovatelé, zakladatelé a společníci právnických osob. Unpublished doctoral dissertation, Masaryk University, Brno, Czech Republic. Retrieved from http://is.muni.cz/th/18728/pravf_d/DISERTACNI_PRACE_PhD_FINAL.pdf.

 • Potůček, M. (2005). Trh, stát a občanský sektor jako regulátory života společnosti. In Potůček et al. Veřejná politika (pp. 85-120). Praha: Sociologické nakladatelství.

 • Rafoss, K., & Troelsen, J. (2010). Sports facilities for all? The financing, distribution and use of sports facilities in Scandinavian countries. Sport in Society, 13(4), 643-656.

 • Riordan, J. & Krüger, A. (2007). The international politics of sport in the 20th century. London, UK: Routledge.

 • Robinson, L. (2004). Managing public sport and leisure services. London: Routledge.

 • Rousek, P. (2011). Analýza vybraných veřejných služeb na municipální úrovni. Praha. Retrieved from http://www.vse.cz/vskp/show_evskp.php?evskp_id=29134.

 • Rütten, A. (2000). Health promotion policy in Europe: Rationality, impact, and evaluation.

 • Munchen: Oldenbourg. Seefeldt, V., Malina, R. M., & Clark, M. A. (2002). Factors affecting levels of physical activity in adults. Sports Medicine, 32(3), 143-168.

 • Sekot, A. (2010). Sport and Physical Activities in Czech Republic. Sport Science Review, 19(1-2), 159-176.

 • Slepičková I. (2009). Obce s rozšířenou působností jako přirozená regionální centra péče o sport. Česká kinantropologie, 13(3), 146-155.

 • Sport England. (2008). Sport England strategy 2008-2011. London: Sport England.

 • SPSS Inc. (2008). Released 2008. SPSS Statistics for Windows, Version 17.0. Chicago: SPSS Inc.

 • Špaček, O. (2011). Sport pro všechny? Sociální nerovnosti a sportovní aktivity. Sociální Studia, 8(1), 53-78.

 • Veal, A. J. (2010). Leisure, sport and tourism, politics, policy and planning. Wallingford, Oxfordshire, UK: CABI.

 • Veselý, A. (2012). Institucionalizace neodpovědnosti, efektivity, nebo konformity? Reformy organizací veřejných služeb v teorii akontability. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 48(4), 757-784.

 • Wicker, P., Breuer, C. & Pawlowski, T. (2009). Promoting Sport for All to Age-specific Target Groups: the Impact of Sport Infrastructure. European Sport Management Quarterly, 9(2), 103-118.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche