Czech Study of Public Policy in the Perspective of Three Dominant Approaches

Open access

Abstract

The Velvet Revolution in 1989 did not represent only a fundamental change of the political regime, but also the beginnings of contemporary Czech study of public policy and policy expertise. This article aims to present its significant institutional aspects on the basis of a systematic analysis drawing on deLeon, Trent and Stein’s models of (sub)discipline development. It assumes that the development of a field of study is driven by the interaction between its inner dynamics and the surrounding environment (society, state and international academic community). The article identifies three dominant approaches in the configuration of the Czech field - Prague public policy, Brno political science and Brno social policy - and it focuses on their supporting infrastructure, frames of reference and contacts with the international academic community. Finally, it outlines the study’s development stages, revealing that Czech study of public has been quickly catching up with its Western counterparts.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anegelovská O. Frič P. & Goulli R. (2010). Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru v ČR po roce 1989. Praha: Agnes.

 • Balabán M. Rašek A. et al. (2010). Nezápadní aktéři světové bezpečnosti. Praha: Karolinum.

 • Balabán M. Stejskal L. et al. (2010). Kapitoly o bezpečnosti. (2nd ed.). Praha: Karolinum.

 • Balík S. (2014 November 30). Stanislav Balík: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/12180

 • Balík S. Císař O. Fiala P. et al. (2010). Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

 • Balík S. (2009). Komunální politika: Obce aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada.

 • CESES. (2014 November 30). Centrum pro ekonomické a sociální strategie UK FSV. Praha: UK FSV. Retrieved from http://www.ceses.cuni.cz/

 • Císař O. (2014 November 30). Ondřej Císař: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/7594

 • Colebatch H. (2005). Úvod do policy. Brno: Barrister & Principal.

 • Colebatch H. (2006). What work makes policy? Policy Sciences 39 309-321.

 • ČSPV. (2015 April 12). Česká společnost pro politcké vědy. Praha. Retrieved from http:// www.cspv.cz/index.php/cz/

 • ČSS. (2015 April 12). Česká sociologická společnost. Praha. Retrieved from http://www.ceskasociologicka.org/index.php/home

 • Damohorský M. Petrášek F. Potůček M. Purkrábek M. & Vavroušek J. (1996). Veřejná politika: Studijní texty ke stejnojmennému kursu magisterského studia oboru „Veřejná a sociální politika“. Praha: ISS UK FSV.

 • Dančák B. Fiala P. & Hloušek V. (2005). Evropeizace: Nové téma politologického výzkumu. Brno: IIPS.

 • deLeon P. (1988). Advice and consent: The development of the policy sciences. New York: Russell Sage Foundation.

 • Dittrich L. O. & Háva P. (2009). Determinants of health among homeless population in the Czech republic: An empirical study. Central European Journal of Public Health 17(4) 175-178.

 • Dlouhý M. (2014). Mental health policy in Eastern Europe: A comparative analysis of seven mental health systems. BMC Health Services Research 14 art. no. 42.

 • Dočkal V. Fiala P. Pitrová M. & Kaniok P. (2006). Česká politika v Evropské unii : Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

 • Dvořáková V. & Heroutová A. (Eds.). (2003). II. Kongres českých politologů Praha - Suchdol 5.-6. 9. 2003. Praha: Česká společnost pro politické vědy.

 • Fiala P. (1991). Německá politologie: Tradice vývoj současnost. Bochum and Brno: Ruhr- Universität Bochum and Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

 • Fiala P. (1995). Německá politologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

 • Fiala P. (2014). Petr Fiala: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/588

 • Fiala P. & Schubert K. (2000). Moderní analýza politiky: Úvod do teorií a metod policy analysis. Brno: Barrister & Principal.

 • Fiala P. & Strmiska M. (Eds.). (2005). Víceúrovňové vládnutí: Teorie přístupy metody. Brno: ISPO a CDK.

 • Fiala P. et al. 2009. Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita.

 • Flora P. & Alber J. (1981). Modernization democratization and the development of welfare states in Western Europe. In P. Flora & A. Heidenheimer (Eds.) The Development of welfare states in Europe and America (pp. 37-80). New Brunswick NJ and London: Transaction Books.

 • Frič P. (2008). Bright and dark sides of informal networks in post-communist society [Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti]. Sociologický časopis 44(2) 295-319.

 • Frič P. et al. (2003). Češi na cestě za svojí budoucností. Praha: G plus G.

 • Frič P. et al. (2010). Czech elites and general public: Leadership cohesion and democracy. Praha: Karolinum.

 • Frič P. et al. 2004. Česká soda v Evropské unii: Scénáře strategického chování ČR v EU. Praha: G plus G.

 • Frič P. & Potůček M. (2004). A model of Czech society’s development and its modernisation in a global context [Model vývoje České společnosti a její modernizace v globálním kontextu]. Sociologický časopis 40(4) 415-431.

 • Frič P. & Veselý A. (Eds.). (2010). Riziková budoucnost: Devět scénářů vývoje české společnosti. Praha: Matfyzpress.

 • FSS. (2014 November 30). Fakulta sociálních studií MU. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.fss.muni.cz/cz/site/index.html

 • Gál F. & Frič P. (1987). Problem-oriented participative forecasting: Theory and practice. Futures 19(6) 678-685.

 • Háva P. (2014 November 30). Petr Háva: životopis. Retrieved from http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-191.html

 • Háva P. & Čabanová B. (Eds.). (2008). Spravedlnost a solidarita v oblasti sociálně zdravotních služeb. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

 • Hejzlarová E. M. (2010). Policy analysis in the Czech Republic: Positivist or postpositivist? Central European Journal of Public Policy 4(2) 88-107. Retrieved from http://www.cejpp.eu/index.php/ojs/article/viewFile/52/60.

 • Hendrych D. (2003). Správní věda: Teorie veřejné správy. Praha: ASPI.

 • Hlaváček P. & Holzer J. (2009). Opposition in non-democratic regimes: Notes on possibilities and limits of current theory. World Political Science Review 5(1) 1-16.

 • Hloušek V. & Kopeček L. (2008). Cleavages in the contemporary Czech and Slovak politics between persistence and change. East European Politics and Societies 22(3) 518-552.

 • Hnilicová H. Dobiášová K. & Tulupova E. (2012). Primary care and health promotion in the Czech Republic [Primární péče a podpora zdraví v ČR]. Praktický Lékař 92(10-12) 565-572.

 • Hogwood B. & Gunn L. (1984). Policy analysis for the real world. New York: Oxford University Press.

 • Holzer J. (2010). Quality in the transitional process of establishing political science as a new discipline in Czech higher education (post 1989). In Ch. S. Nair L. Webster & P. Mertová (Eds.). Leadership and Management of Quality in Higher Education (pp. 137-146). Oxford: Elsevier.

 • Holzer J. (2014 November 30). Jan Holzer: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/2329

 • Holzer J. Chytilek R. Pšeja P. & Šindelář M. (2009b). Kým a kde se produkuje česká politická věda: Personálně-institucionální analýza publikací v českých recenzovaných politologických časopisech. Středoevropské politické studie 11(2-3) 107-132.

 • Holzer J. Pšeja P. Šindelář M. & Chytilek R. (2009a). Jak se produkuje politická věda? Tematická analýza publikací v českých recenzovaných politologických časopisech. Politologický časopis 16(2) 91-115.

 • Hora O. Suchanec M. & Žižlavský M. (2014). Evaluační výzkum. Brno: Masarykova univerzita.

 • ISPO. (2011 March 19). Institut pro srovnávací politologický výzkum (ISPO) MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://ispo.fss.muni.cz

 • ISS. (2014 November 30). Institut sociologických studií UK FSV. Praha: UK FSV. Retrieved from http://iss.fsv.cuni.cz/

 • IVRIS. (2011 March 19). Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS) MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://ivris.fss.muni.cz

 • IZPE (2002). Analytická hodnotová a koncepční východiska zdravotní politiky I. Zdravotní ekonomika a politika series (Vol. 1 No. 1). Kostelec nad Černými Lesy: IZPE.

 • IZPE (2003). Analytická hodnotová a koncepční východiska zdravotní politiky II. Zdravotní ekonomika a politika series (Vol. 2 No. 1). Kostelec nad Černými Lesy: IZPE.

 • KMVES. (2014 November 30). Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/231700

 • Kohoutek J. (2014). Analysing instrument mixes in quality assurance: The Czech and Slovak Accreditation Commissions in the era of mass higher education. Quality in Higher Education 20(1) 83-102.

 • Kohoutek J. Nekola M. & Novotný V. (2013). Conceptualizing policy work as activity and field of research. Central European Journal of Public Policy 7(1) 28-58.

 • Kopeček L. (2009). The Slovak Greens: A complex story of a small party. Communist and Post-Communist Studies 42(1) 115-140.

 • Kopeček L. (2010). Dealing with the communist past: Its role in the disintegration of the Czech Civic Forum and in the emergence of the Civic Democratic Party. Communist and Post-Communist Studies 43(2) 199-208.

 • Kopeček L. (2014 November 30). Lubomír Kopeček: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/22928

 • Kopeček L. & Pšeja P. (2008). Czech Social Democracy and its “cohabitation” with the Communist Party: The story of a neglected affair. Communist and Post-Communist Studies 41(3) 317-338.

 • KP. (2014 November 30). Katedra politologie FSS MU. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/231300

 • Kráľová Ľ. (2006). Aktéri a politické siete v procese tvorby verejnej politiky. Politologická revue 12(2) 69-85.

 • Kráľová Ľ. (2008). Substancia a genéza verejnej politiky (príklady zo Slovenska). Politologická revue 14(1) 58-86.

 • Kráľová Ľ. (2010). Verejno-politický cyklus z hľadiska politicko-administratívnej dichotómie. Politologická revue 16(1) pp. 3-28.

 • KSPSP. (2014 November 30). Katedra sociální politiky a sociální práce MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/231400

 • Laryš M. & Mareš M. (2011). Right-wing extremist violence in the Russian Federation. Europe - Asia Studies 63(1) 129-154.

 • Lasswell H. (1971). Pre-view of the policy sciences. New York: American Elsevier.

 • Machonin P. Tuček M. & Nekola M. (2006). The Czech economic elite after fifteen years of post-socialist transformation. Sociologický časopis 42(3) 537-556.

 • Malý I. & Pavlík M. (2004). Tvorba a implementace veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita.

 • Mareš M. (2010). Violence and ideology: Rightwing extremism in the Czech Republic [Gewalt und ideologie: Rechtsextremismus in Tschechien]. Osteuropa 60(10) 33-50.

 • Mareš M. (2011). Czech extreme right parties an unsuccessful story. Communist and Post- Communist Studies 44(4) 283-298.

 • Mareš M. (2012). Czech militant democracy in action dissolution of the workers’ party and the wider context of this act. East European Politics and Societies 26(1) 33-55.

 • Mareš M. (2014 November 30). Miroslav Mareš: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/922

 • Mareš M. & Laryš M. (2012). Oil and natural gas in Russia’s eastern energy strategy: Dream or reality? Energy Policy 50 436-448.

 • Mouralová M. Hejzlarová E. M. Jeřábková A. Holík R. & Hubáček M. (2015). What do diploma theses unveil about academic public policy in the Czech Republic? Central European Journal of Public Policy 9(1) forthcoming.

 • Munck G. & Snyder R. (2007). Passion craft and method in comparative politics. Baltimore MAR: The Johns Hopkins University Press.

 • MZV (2004). Lidsky důstojně a efektivně fungující zdravotnictví: Návrh Koncepce péče o zdraví v ČR v letech 2004-2009 určený pro celospolečenskou diskuzi. Exekutivní souhrn. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 • Nekola M. & Ochrana F. (2009). Economic Evaluation of Public Programs. Ekonomický časopis 57(5) 458-474.

 • Nekola M. Geissler H. & Mouralová M. (Eds.). (2011). Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum.

 • Němec J. & Šůstková M. (Eds.). (2006). III. Kongres českých politologů Olomouc 8.-10. 9. 2006. Praha Olomouc: Česká společnost pro politické vědy.

 • Nemec J. Meričková B. & Ochrana F. (2008). Introducing benchmarking in the Czech Republic and Slovakia: Processes problems and lessons. Public Management Review 10(5) 673-684.

 • Nemec J. Ochrana F. & Šumpíková M. (2008). Czech and Slovak lessons for public administration performance evaluation management and finance. Ekonomický časopis 56(4) 353-369.

 • Novotný V. (2006). Francouzská tradice studia veřejných politik: Možné inspirace. In J. Němec & M. Šůstková (Eds.) III. Kongres českých politologů Olomouc 8.-10. 9. 2006 (pp. 896-906). Praha Olomouc: Česká společnost pro politické vědy.

 • Novotný V. (2008a). Studium veřejných politik v komparativní perspektivě. Člověk: časopis pro humanitní a společenské vědy 10. Retrieved from http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2008032504.

 • Novotný V. (2008b). Public Policy Studies in Europe: Toward a Comparative Framework for Public Policy Studies (the Case sof the USA France Germany and the Czech Republic. In M. Mejstřík et al. Socio-Economic Models and Policies to Support Active Citizens: Czech Republic and Europe (pp. 13-26). Praha: Matfyzpress.

 • Novotný V. (2012). Vývoj českého studia veřejných politik v evropském kontextu. Praha: Karolinum.

 • Ochrana F. (2009). Metodologie věd: Úvod do problému. Praha: Karolinum.

 • Ochrana F. et al. 2010. Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: Matfyzpress.

 • Ochrana F. & Maaytová A. (2012). Starting points for creating a transparent and noncorruption public procurement system [Východiska pro vytváření transparentního a nekorupčního systému zadávání veřejných zakázek]. Ekonomický časopis 60(7) 732-745.

 • Pabian P. Šima K. & Kynčilová L. (2011). Humboldt goes to the labour market: How academic higher education fuels labour market success in the Czech Republic. Journal of Education and Work 24(1) 95-118.

 • Peková J. (2008). Veřejné finance: Úvod do problematiky (4th ed.). Praha: ASPI.

 • Potůček M. (2000). The Uneasy birth of Czech civil society. Voluntas 11(2) 107-121.

 • Potůček M. (2004). Accession and social policy: The case of the Czech Republic. Journal of European Social Policy 14(3) 253-266.

 • Potůček M. (2005). Trh stát a občanský sektor jako regulátory života společnosti. In M. Potůček et al. Veřejná politika (pp. 85-120). Praha: Slon.

 • Potůček M. (2007). Czech Public Policy as a Scientific Discipline and Object of Research. Central European Journal of Public Policy 1(1) 102-121. Retrieved from http://www.cejpp.eu/index.php/ojs/article/view/12/8.

 • Potůček M. (2014 November 30). Martin Potůček: životopis. Retrieved from http://www.martinpotucek.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=299&Itemid=69&lang=cs

 • Potůček M. (Ed.). (2002). Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha: Gutenberg.

 • Potůček M. (Ed.). (2008). Capacities of governance in the Czech Republic. Praha: Matfyzpress.

 • Potůček M. et al. (2001). Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha: Gutenberg.

 • Potůček M. et al. (2003). Putování českou budoucností. Praha: Gutenberg.

 • Potůček M. et al. (2004). Rozvojové cíle tisíciletí: Česká republika. Bratislava: UNDP.

 • Potůček M. et al. (2005a). Veřejná politika. Praha: Slon.

 • Potůček M. et al. (2005b). Jak jsme na tom. A co dál?: Strategický audit České republiky. Praha: Slon.

 • Potůček M. et al. (2009). Strategic governance and the Czech Republic. Praha: Karolinum.

 • Potůček M. & LeLoup L. (2005). Přístupy k veřejné politice. In M. Potůček et al. Veřejná politika (pp. 9-31). Praha: Slon.

 • Potůček M. & Radičová I. (1997). Spliting the welfare state: The Czech and Slovak cases. Social Research 64(4) 1548-1587.

 • Potůček M. LeLoup L. Jenei G. & Váradi L. (Eds.). (2003). Public policy in Central and Eastern Europe: Theories methods practices. Bratislava: NISPAcee.

 • Potůček M. Mašková M. et al. (2009). Česká republika - trendy ohrožení příležitosti. Praha: Karolinum.

 • Potůček M. Musil J. & Mašková M. (Eds.). (2008). Strategické volby pro Českou republiku: Teoretická východiska. Praha: Slon.

 • Potůček M. Purkrábek M. Vavroušek J. et al. (1994). Zrod teorie věřené politiky v České republice. Řada Veřejná a sociální politika 1/1994. Praha: ISS UK FSV a Vesmír.

 • Potůček M. Vass L. & Kotlas P. (2005). Veřejná politika jako proces. In M. Potůček et al. Veřejná politika (pp. 33-60). Praha: Slon.

 • Prorok V. (1996). Tvorba rozhodování a analýza v politice. Praha: VŠE.

 • Prudký L. et al. (2009). Inventura hodnot. Praha: Academia.

 • Prudký L. et al. (2010). Studie o hodnotách. Dobrá Voda: Aleš Čeněk.

 • Půček M. & Ochrana F. (2014). Theory and practice of the public sector savings: Case of Czech regions. Transylvanian Review of Administrative Sceinces 42(E) 203-224.

 • Purkrábek M. (1996). Veřejné zájmy a veřejná politika. In M. Damohorský F. Petrášek M. Potůček M. Purkrábek & J. Vavroušek Josef. Veřejná politika: Studijní texty ke stejnojmennému kursu magisterského studia oboru „Veřejná a sociální politika“(pp. 74-118). Praha: ISS UK FSV.

 • Radin B. (2000). Byond Machiavelli: Policy analysis comes of age. Washington DC.: Georgetown University Press.

 • Rašek A. et al. (2004). Polistopadový vývoj armády a bezpečnostní politiky ve vztahu k Evropské unii. Praha: Agentura VPK.

 • Sabatier P. (1992). Political science and public policy: An assessment. In W. Dunn & R. Kelly (Eds.) Advances in policy studies since 1950: Policy Studies Review Annual (pp. 27-54). Piscataway NJ: Transition Publisher.

 • Saxonberg S. (2000). Women in East European parliaments. Journal of Democracy 11(2) 156-158.

 • Saxonberg S. (2014). Gendering family policies in Post-communist Europe. Basingstoke: Palgrave.

 • Saxonberg S. (2014 November 30). Steven Saxonberg: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/101786

 • Saxonberg S. & Sirovátka T. (2009). Neo-liberalism by decay? The evolution of the Czech welfare state. Social Policy and Administration 43(2) 186-203.

 • Saxonberg S. & Szelewa D. (2007). The continuing legacy of the communist legacy? The development of family policies in Poland and the Czech Republic. Social Politics 14(3) 351-379.

 • Saxonberg S. & Waligorska M. (2006). Klezmer in Krakow: Kitsch or catharsis for Poles? Ethnomusicology 50(3) 433-451.

 • Saxonberg S. Hašková H. & Mudrák J. (2012). The Development of Czech childcare policies. Praha: Slon. Saxonberg S. Kamplichler M. & Janoušková M. (2013). Mothers - Grandmothers - Daughters? Reconciling labour market integration with care responsibilities in Brno. Brno: Masarykova univerzita.

 • Schubert K. (1991). Politikfeldanalyse. Opladen: Leske + Budrick.

 • Schubert K. (1995). Struktur- Akter- und Inovationslogik: Netzwerkkonzeptionen und die Analyse von Politikfelder. In D. Jansen & K. Schubert (Eds.) Netzwerke und Politikproduktion: Konzepte Methoden Perspektiven (pp. 222-240). Marburg: Schüren.

 • Schubert K. & Blank F. (2005). Výzkum politického pole ve Spolkové republice Německo: přijetí a stav výzkumu. Politologický časopis 12(3) 284-293.

 • Sirovátka T. (2014 November 30). Tomáš Sirovátka: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/1444

 • Sirovátka T. et al. (2006). The Challenge of social inclusion: Minorities and marginalised groups in Czech society. Brno: Barrister & Principal.

 • Sirovátka T. & Hora O. (2008). Rodina děti a zaměstnání v české společnosti. Brno and Boskovice: František Šalé - Albert.

 • Sirovátka T. & Mareš P. (2006a). Poverty deprivation and social exlusion: The unemployed and the working poor [Chudoba deprivace sociální vyloučení: Nezaměstnaí a pracující chudí]. Sociologický časopis 42(4) 627-655.

 • Sirovátka T. & Mareš P. (2006b). Poverty social exclusion and social policy in the Czech Republic. Social Policy and Administration 40(3) 288-303.

 • Sirovátka T. & Mareš P. (2008). Social exclusion and forms of social capital: Czech evidence on mutual links. Sociologický časopis 44(3) 531-555

 • Sirovátka T. Horák P. Horáková M. Hora O. Suchanec M. & Rákoczyová M. (2014). Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno: Masarykova univerzita.

 • Sirovátka T. Winkler J. & Žižlavský M. (2009). Nejistoty na trhu práce. Brno and Boskovice: František Šalé - Albert.

 • Stein M. (1998). Major factors in the emergence of political science as a discipline in Western democracies: A comparative analysis of the United States Britain France and Germany. In D. Easton J. Gunnell & M. Stein (Eds.) Regime and discipline: Democracy and the development of political science (pp. 169-195). Ann Arbor MI: The University of Michigan Press.

 • Stejskal L. (Ed.). 2007. Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Praha: Úřad vlády České republiky.

 • Strecková Y. Malý I. et al. (1998). Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press.

 • Study Catalogue. (2014 November 30). Studijní katalog 2014/2015. Brno: MU FSS. Retrieved from http://is.muni.cz/do/fss/SO/40177623/Studijni_katalog_2014_2015.pdf

 • Trent J. (1987). Factors influencing the development of political science in Canada: A case and a model. International Political Science Review 8(1) 9-24.

 • Trent J. & Stein M. (2002). The interaction of the state and political science in Canada: A preliminary mapping. In D. Easton J. Gunnell & L. Graziano (Eds.) The Development of political science: A comparative survey (pp. 59-92). London and New York: Routledge. (1st ed. 1991)

 • Veselý A. (2004). The knowledge society as a theoretical concept [Společnost vědění jako teoretický koncept]. Sociologický časopis 40(4) 433-446.

 • Veselý A. (2007). Veřejná politika. In A. Veselý & M. Nekola (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy metody a praxe (pp. 13-41). Praha: Slon.

 • Veselý A. (2009). Vymezení a strukturace problému. Praha: Karolinum.

 • Veselý A. (2013a). Conducting large-N surveys on policy work in bureaucracies: Some methodological challenges and implications from the Czech Republic. Central European Journal of Public Policy 7(2) 88-113.

 • Veselý A. (2013b). Externalization of policy advice: Theory methodology and evidence. Policy and Society 32(3) 199-209.

 • Veselý A. (2013c). Accountability in Central and Eastern Europe: Concept and reality. International Review of Administrative Sciences 79(2) 310-330.

 • Veselý A. (2014 November 30). Arnošt Veselý: životopis. Retrieved from http://www.ceses.cuni.cz/CESES-59.html

 • Veselý A. & Nekola M. (Eds.). (2007). Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy metody a praxe. Praha: Slon.

 • Veselý A. Drhová Z. & Nachtmannová M. (2007). „Vědění o politice“: teoretické poznatky o tvorbě veřejných politik. A. Veselý & M. Nekola (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy metody a praxe (pp. 43-66). Praha: Slon.

 • Veselý A. Nekola M. & Hejzlarová E. M. (Eds.). (forthcoming). Policy Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy Press.

 • Veselý A. Paterová H. & Nekola M. (2007). „Vědění pro politiku“: praktické přístupy k analýze a tvorbě politik. In A. Veselý & M. Nekola (Eds.) Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy metody a praxe (pp. 67-85). Praha: Slon.

 • Veselý A. Wellstead A. Evans B. (2014). Comparing sub-national policy workers in Canada and the Czech Republic: Who are they what they do and why it matters? Policy and Society 33(2) 103-115.

 • Winkler J. (2002). Implementace: Institucionální hledisko analýzy. Brno: Masarykova univerzita.

 • Winkler J. (2007). Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. Brno: Masarykova univerzita.

 • Winkler J. (2014 November 30). Jiří Winkler: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/1110

 • Winkler J. (Ed.). (2008). Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal.

 • Winkler J. & Žižlavský M. (2011). Institucionální změna a veřejná politika: Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita.

 • Winkler J. Klimplová L. & Žižlavský M. (2005). Účelové programy na lokálních trzích práce: Jejich význam potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.50

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.156
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.430

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 407 248 19
PDF Downloads 173 102 5