Czech Study of Public Policy in the Perspective of Three Dominant Approaches

Vilém Novotný 1
 • 1 Department of Public and Social Policy, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague

Abstract

The Velvet Revolution in 1989 did not represent only a fundamental change of the political regime, but also the beginnings of contemporary Czech study of public policy and policy expertise. This article aims to present its significant institutional aspects on the basis of a systematic analysis drawing on deLeon, Trent and Stein’s models of (sub)discipline development. It assumes that the development of a field of study is driven by the interaction between its inner dynamics and the surrounding environment (society, state and international academic community). The article identifies three dominant approaches in the configuration of the Czech field - Prague public policy, Brno political science and Brno social policy - and it focuses on their supporting infrastructure, frames of reference and contacts with the international academic community. Finally, it outlines the study’s development stages, revealing that Czech study of public has been quickly catching up with its Western counterparts.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anegelovská, O., Frič, P., & Goulli, R. (2010). Revitalizace a konsolidace neziskového sektoru v ČR po roce 1989. Praha: Agnes.

 • Balabán, M., Rašek, A. et al. (2010). Nezápadní aktéři světové bezpečnosti. Praha: Karolinum.

 • Balabán, M., Stejskal, L. et al. (2010). Kapitoly o bezpečnosti. (2nd ed.). Praha: Karolinum.

 • Balík, S. (2014, November 30). Stanislav Balík: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/12180

 • Balík, S., Císař, O., Fiala, P., et al. (2010). Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

 • Balík, S. (2009). Komunální politika: Obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada.

 • CESES. (2014, November 30). Centrum pro ekonomické a sociální strategie UK FSV. Praha: UK FSV. Retrieved from http://www.ceses.cuni.cz/

 • Císař, O. (2014, November 30). Ondřej Císař: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/7594

 • Colebatch, H. (2005). Úvod do policy. Brno: Barrister & Principal.

 • Colebatch, H. (2006). What work makes policy? Policy Sciences, 39, 309-321.

 • ČSPV. (2015, April 12). Česká společnost pro politcké vědy. Praha. Retrieved from http:// www.cspv.cz/index.php/cz/

 • ČSS. (2015, April 12). Česká sociologická společnost. Praha. Retrieved from http://www.ceskasociologicka.org/index.php/home

 • Damohorský, M., Petrášek, F., Potůček, M., Purkrábek, M., & Vavroušek, J. (1996). Veřejná politika: Studijní texty ke stejnojmennému kursu magisterského studia oboru „Veřejná a sociální politika“. Praha: ISS UK FSV.

 • Dančák, B., Fiala, P., & Hloušek, V. (2005). Evropeizace: Nové téma politologického výzkumu. Brno: IIPS.

 • deLeon, P. (1988). Advice and consent: The development of the policy sciences. New York: Russell Sage Foundation.

 • Dittrich, L. O., & Háva, P. (2009). Determinants of health among homeless population in the Czech republic: An empirical study. Central European Journal of Public Health, 17(4), 175-178.

 • Dlouhý, M. (2014). Mental health policy in Eastern Europe: A comparative analysis of seven mental health systems. BMC Health Services Research, 14, art. no. 42.

 • Dočkal, V., Fiala, P., Pitrová, M., & Kaniok, P. (2006). Česká politika v Evropské unii : Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

 • Dvořáková, V., & Heroutová, A. (Eds.). (2003). II. Kongres českých politologů, Praha - Suchdol, 5.-6. 9. 2003. Praha: Česká společnost pro politické vědy.

 • Fiala, P. (1991). Německá politologie: Tradice, vývoj, současnost. Bochum and Brno: Ruhr- Universität Bochum and Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

 • Fiala, P. (1995). Německá politologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

 • Fiala, P. (2014). Petr Fiala: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/588

 • Fiala, P., & Schubert, K. (2000). Moderní analýza politiky: Úvod do teorií a metod policy analysis. Brno: Barrister & Principal.

 • Fiala, P., & Strmiska, M. (Eds.). (2005). Víceúrovňové vládnutí: Teorie, přístupy, metody. Brno: ISPO a CDK.

 • Fiala, P. et al. 2009. Evropeizace zájmů: Politické strany a zájmové skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita.

 • Flora, P., & Alber, J. (1981). Modernization, democratization, and the development of welfare states in Western Europe. In P. Flora & A. Heidenheimer (Eds.), The Development of welfare states in Europe and America (pp. 37-80). New Brunswick, NJ, and London: Transaction Books.

 • Frič, P. (2008). Bright and dark sides of informal networks in post-communist society [Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti]. Sociologický časopis, 44(2), 295-319.

 • Frič, P. et al. (2003). Češi na cestě za svojí budoucností. Praha: G plus G.

 • Frič, P. et al. (2010). Czech elites and general public: Leadership, cohesion and democracy. Praha: Karolinum.

 • Frič, P. et al. 2004. Česká soda v Evropské unii: Scénáře strategického chování ČR v EU. Praha: G plus G.

 • Frič, P., & Potůček, M. (2004). A model of Czech society’s development and its modernisation in a global context [Model vývoje České společnosti a její modernizace v globálním kontextu]. Sociologický časopis, 40(4), 415-431.

 • Frič, P., & Veselý, A. (Eds.). (2010). Riziková budoucnost: Devět scénářů vývoje české společnosti. Praha: Matfyzpress.

 • FSS. (2014, November 30). Fakulta sociálních studií MU. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.fss.muni.cz/cz/site/index.html

 • Gál, F., & Frič, P. (1987). Problem-oriented participative forecasting: Theory and practice. Futures, 19(6), 678-685.

 • Háva, P. (2014, November 30). Petr Háva: životopis. Retrieved from http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-191.html

 • Háva, P., & Čabanová, B. (Eds.). (2008). Spravedlnost a solidarita v oblasti sociálně zdravotních služeb. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

 • Hejzlarová, E. M. (2010). Policy analysis in the Czech Republic: Positivist or postpositivist? Central European Journal of Public Policy, 4(2), 88-107. Retrieved from http://www.cejpp.eu/index.php/ojs/article/viewFile/52/60.

 • Hendrych, D. (2003). Správní věda: Teorie veřejné správy. Praha: ASPI.

 • Hlaváček, P., & Holzer, J. (2009). Opposition in non-democratic regimes: Notes on possibilities and limits of current theory. World Political Science Review, 5(1), 1-16.

 • Hloušek, V., & Kopeček, L. (2008). Cleavages in the contemporary Czech and Slovak politics between persistence and change. East European Politics and Societies, 22(3), 518-552.

 • Hnilicová, H., Dobiášová, K., & Tulupova, E. (2012). Primary care and health promotion in the Czech Republic [Primární péče a podpora zdraví v ČR]. Praktický Lékař, 92(10-12), 565-572.

 • Hogwood, B., & Gunn, L. (1984). Policy analysis for the real world. New York: Oxford University Press.

 • Holzer, J. (2010). Quality in the transitional process of establishing political science as a new discipline in Czech higher education (post 1989). In Ch. S. Nair, L. Webster & P. Mertová (Eds.). Leadership and Management of Quality in Higher Education (pp. 137-146). Oxford: Elsevier.

 • Holzer, J. (2014, November 30). Jan Holzer: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/2329

 • Holzer, J., Chytilek, R., Pšeja, P., & Šindelář, M. (2009b). Kým a kde se produkuje česká politická věda: Personálně-institucionální analýza publikací v českých recenzovaných politologických časopisech. Středoevropské politické studie, 11(2-3), 107-132.

 • Holzer, J., Pšeja, P., Šindelář, M., & Chytilek, R. (2009a). Jak se produkuje politická věda? Tematická analýza publikací v českých recenzovaných politologických časopisech. Politologický časopis, 16(2), 91-115.

 • Hora, O., Suchanec, M., & Žižlavský, M. (2014). Evaluační výzkum. Brno: Masarykova univerzita.

 • ISPO. (2011, March 19). Institut pro srovnávací politologický výzkum (ISPO) MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://ispo.fss.muni.cz

 • ISS. (2014, November 30). Institut sociologických studií UK FSV. Praha: UK FSV. Retrieved from http://iss.fsv.cuni.cz/

 • IVRIS. (2011, March 19). Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS) MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://ivris.fss.muni.cz

 • IZPE (2002). Analytická, hodnotová a koncepční východiska zdravotní politiky I. Zdravotní ekonomika a politika series (Vol. 1, No. 1). Kostelec nad Černými Lesy: IZPE.

 • IZPE (2003). Analytická, hodnotová a koncepční východiska zdravotní politiky II. Zdravotní ekonomika a politika series (Vol. 2, No. 1). Kostelec nad Černými Lesy: IZPE.

 • KMVES. (2014, November 30). Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/231700

 • Kohoutek, J. (2014). Analysing instrument mixes in quality assurance: The Czech and Slovak Accreditation Commissions in the era of mass higher education. Quality in Higher Education, 20(1), 83-102.

 • Kohoutek, J., Nekola, M., & Novotný, V. (2013). Conceptualizing policy work as activity and field of research. Central European Journal of Public Policy, 7(1), 28-58.

 • Kopeček, L. (2009). The Slovak Greens: A complex story of a small party. Communist and Post-Communist Studies, 42(1), 115-140.

 • Kopeček, L. (2010). Dealing with the communist past: Its role in the disintegration of the Czech Civic Forum and in the emergence of the Civic Democratic Party. Communist and Post-Communist Studies, 43(2), 199-208.

 • Kopeček, L. (2014, November 30). Lubomír Kopeček: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/22928

 • Kopeček, L., & Pšeja, P. (2008). Czech Social Democracy and its “cohabitation” with the Communist Party: The story of a neglected affair. Communist and Post-Communist Studies, 41(3), 317-338.

 • KP. (2014, November 30). Katedra politologie FSS MU. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/231300

 • Kráľová, Ľ. (2006). Aktéri a politické siete v procese tvorby verejnej politiky. Politologická revue, 12(2), 69-85.

 • Kráľová, Ľ. (2008). Substancia a genéza verejnej politiky (príklady zo Slovenska). Politologická revue, 14(1), 58-86.

 • Kráľová, Ľ. (2010). Verejno-politický cyklus z hľadiska politicko-administratívnej dichotómie. Politologická revue, 16(1), pp. 3-28.

 • KSPSP. (2014, November 30). Katedra sociální politiky a sociální práce MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/231400

 • Laryš, M., & Mareš, M. (2011). Right-wing extremist violence in the Russian Federation. Europe - Asia Studies, 63(1), 129-154.

 • Lasswell, H. (1971). Pre-view of the policy sciences. New York: American Elsevier.

 • Machonin, P., Tuček, M., & Nekola, M. (2006). The Czech economic elite after fifteen years of post-socialist transformation. Sociologický časopis, 42(3), 537-556.

 • Malý, I., & Pavlík, M. (2004). Tvorba a implementace veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita.

 • Mareš, M. (2010). Violence and ideology: Rightwing extremism in the Czech Republic [Gewalt und ideologie: Rechtsextremismus in Tschechien]. Osteuropa, 60(10), 33-50.

 • Mareš, M. (2011). Czech extreme right parties an unsuccessful story. Communist and Post- Communist Studies, 44(4), 283-298.

 • Mareš, M. (2012). Czech militant democracy in action, dissolution of the workers’ party and the wider context of this act. East European Politics and Societies, 26(1), 33-55.

 • Mareš, M. (2014, November 30). Miroslav Mareš: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/922

 • Mareš, M., & Laryš, M. (2012). Oil and natural gas in Russia’s eastern energy strategy: Dream or reality? Energy Policy, 50, 436-448.

 • Mouralová, M., Hejzlarová, E. M., Jeřábková, A., Holík, R., & Hubáček, M. (2015). What do diploma theses unveil about academic public policy in the Czech Republic? Central European Journal of Public Policy, 9(1), forthcoming.

 • Munck, G., & Snyder, R. (2007). Passion, craft, and method in comparative politics. Baltimore, MAR: The Johns Hopkins University Press.

 • MZV (2004). Lidsky důstojně a efektivně fungující zdravotnictví: Návrh Koncepce péče o zdraví v ČR v letech 2004-2009 určený pro celospolečenskou diskuzi. Exekutivní souhrn. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 • Nekola, M., & Ochrana, F. (2009). Economic Evaluation of Public Programs. Ekonomický časopis, 57(5), 458-474.

 • Nekola, M., Geissler, H., & Mouralová, M. (Eds.). (2011). Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum.

 • Němec, J. & Šůstková, M. (Eds.). (2006). III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10. 9. 2006. Praha, Olomouc: Česká společnost pro politické vědy.

 • Nemec, J., Meričková, B., & Ochrana, F. (2008). Introducing benchmarking in the Czech Republic and Slovakia: Processes, problems and lessons. Public Management Review, 10(5), 673-684.

 • Nemec, J., Ochrana, F., & Šumpíková, M. (2008). Czech and Slovak lessons for public administration performance evaluation, management and finance. Ekonomický časopis, 56(4), 353-369.

 • Novotný, V. (2006). Francouzská tradice studia veřejných politik: Možné inspirace. In J. Němec & M. Šůstková (Eds.), III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10. 9. 2006 (pp. 896-906). Praha, Olomouc: Česká společnost pro politické vědy.

 • Novotný, V. (2008a). Studium veřejných politik v komparativní perspektivě. Člověk: časopis pro humanitní a společenské vědy, 10. Retrieved from http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2008032504.

 • Novotný, V. (2008b). Public Policy Studies in Europe: Toward a Comparative Framework for Public Policy Studies (the Case sof the USA, France, Germany, and the Czech Republic. In M. Mejstřík et al., Socio-Economic Models and Policies to Support Active Citizens: Czech Republic and Europe (pp. 13-26). Praha: Matfyzpress.

 • Novotný, V. (2012). Vývoj českého studia veřejných politik v evropském kontextu. Praha: Karolinum.

 • Ochrana, F. (2009). Metodologie věd: Úvod do problému. Praha: Karolinum.

 • Ochrana, F. et al. 2010. Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: Matfyzpress.

 • Ochrana, F., & Maaytová, A. (2012). Starting points for creating a transparent and noncorruption public procurement system [Východiska pro vytváření transparentního a nekorupčního systému zadávání veřejných zakázek]. Ekonomický časopis, 60(7), 732-745.

 • Pabian, P., Šima, K., & Kynčilová, L. (2011). Humboldt goes to the labour market: How academic higher education fuels labour market success in the Czech Republic. Journal of Education and Work, 24(1), 95-118.

 • Peková, J. (2008). Veřejné finance: Úvod do problematiky (4th ed.). Praha: ASPI.

 • Potůček, M. (2000). The Uneasy birth of Czech civil society. Voluntas, 11(2), 107-121.

 • Potůček, M. (2004). Accession and social policy: The case of the Czech Republic. Journal of European Social Policy, 14(3), 253-266.

 • Potůček, M. (2005). Trh, stát a občanský sektor jako regulátory života společnosti. In M. Potůček et al., Veřejná politika (pp. 85-120). Praha: Slon.

 • Potůček, M. (2007). Czech Public Policy as a Scientific Discipline and Object of Research. Central European Journal of Public Policy, 1(1), 102-121. Retrieved from http://www.cejpp.eu/index.php/ojs/article/view/12/8.

 • Potůček, M. (2014, November 30). Martin Potůček: životopis. Retrieved from http://www.martinpotucek.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=299&Itemid=69&lang=cs

 • Potůček, M. (Ed.). (2002). Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha: Gutenberg.

 • Potůček, M. (Ed.). (2008). Capacities of governance in the Czech Republic. Praha: Matfyzpress.

 • Potůček, M. et al. (2001). Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha: Gutenberg.

 • Potůček, M. et al. (2003). Putování českou budoucností. Praha: Gutenberg.

 • Potůček, M. et al. (2004). Rozvojové cíle tisíciletí: Česká republika. Bratislava: UNDP.

 • Potůček, M. et al. (2005a). Veřejná politika. Praha: Slon.

 • Potůček, M. et al. (2005b). Jak jsme na tom. A co dál?: Strategický audit České republiky. Praha: Slon.

 • Potůček, M. et al. (2009). Strategic governance and the Czech Republic. Praha: Karolinum.

 • Potůček, M., & LeLoup, L. (2005). Přístupy k veřejné politice. In M. Potůček et al., Veřejná politika (pp. 9-31). Praha: Slon.

 • Potůček, M., & Radičová, I. (1997). Spliting the welfare state: The Czech and Slovak cases. Social Research, 64(4), 1548-1587.

 • Potůček, M., LeLoup, L., Jenei, G., & Váradi, L. (Eds.). (2003). Public policy in Central and Eastern Europe: Theories, methods, practices. Bratislava: NISPAcee.

 • Potůček, M., Mašková, M. et al. (2009). Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. Praha: Karolinum.

 • Potůček, M., Musil, J., & Mašková, M. (Eds.). (2008). Strategické volby pro Českou republiku: Teoretická východiska. Praha: Slon.

 • Potůček, M., Purkrábek, M., Vavroušek, J., et al. (1994). Zrod teorie věřené politiky v České republice. Řada Veřejná a sociální politika 1/1994. Praha: ISS UK FSV a Vesmír.

 • Potůček, M., Vass, L., & Kotlas, P. (2005). Veřejná politika jako proces. In M. Potůček et al., Veřejná politika (pp. 33-60). Praha: Slon.

 • Prorok, V. (1996). Tvorba rozhodování a analýza v politice. Praha: VŠE.

 • Prudký, L. et al. (2009). Inventura hodnot. Praha: Academia.

 • Prudký, L. et al. (2010). Studie o hodnotách. Dobrá Voda: Aleš Čeněk.

 • Půček, M., & Ochrana, F. (2014). Theory and practice of the public sector savings: Case of Czech regions. Transylvanian Review of Administrative Sceinces, 42(E), 203-224.

 • Purkrábek, M. (1996). Veřejné zájmy a veřejná politika. In M. Damohorský, F. Petrášek, M. Potůček, M. Purkrábek & J. Vavroušek, Josef. Veřejná politika: Studijní texty ke stejnojmennému kursu magisterského studia oboru „Veřejná a sociální politika“(pp. 74-118). Praha: ISS UK FSV.

 • Radin, B. (2000). Byond Machiavelli: Policy analysis comes of age. Washington, DC.: Georgetown University Press.

 • Rašek, A. et al. (2004). Polistopadový vývoj armády a bezpečnostní politiky ve vztahu k Evropské unii. Praha: Agentura VPK.

 • Sabatier, P. (1992). Political science and public policy: An assessment. In W. Dunn & R. Kelly (Eds.), Advances in policy studies since 1950: Policy Studies Review Annual (pp. 27-54). Piscataway, NJ: Transition Publisher.

 • Saxonberg, S. (2000). Women in East European parliaments. Journal of Democracy, 11(2), 156-158.

 • Saxonberg, S. (2014). Gendering family policies in Post-communist Europe. Basingstoke: Palgrave.

 • Saxonberg, S. (2014, November 30). Steven Saxonberg: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/101786

 • Saxonberg, S., & Sirovátka, T. (2009). Neo-liberalism by decay? The evolution of the Czech welfare state. Social Policy and Administration, 43(2), 186-203.

 • Saxonberg, S., & Szelewa, D. (2007). The continuing legacy of the communist legacy? The development of family policies in Poland and the Czech Republic. Social Politics, 14(3), 351-379.

 • Saxonberg, S., & Waligorska, M. (2006). Klezmer in Krakow: Kitsch, or catharsis for Poles? Ethnomusicology, 50(3), 433-451.

 • Saxonberg, S., Hašková, H., & Mudrák, J. (2012). The Development of Czech childcare policies. Praha: Slon. Saxonberg, S., Kamplichler, M., & Janoušková, M. (2013). Mothers - Grandmothers - Daughters? Reconciling labour market integration with care responsibilities in Brno. Brno: Masarykova univerzita.

 • Schubert, K. (1991). Politikfeldanalyse. Opladen: Leske + Budrick.

 • Schubert, K. (1995). Struktur-, Akter- und Inovationslogik: Netzwerkkonzeptionen und die Analyse von Politikfelder. In D. Jansen & K. Schubert (Eds.), Netzwerke und Politikproduktion: Konzepte, Methoden, Perspektiven (pp. 222-240). Marburg: Schüren.

 • Schubert, K., & Blank, F. (2005). Výzkum politického pole ve Spolkové republice Německo: přijetí a stav výzkumu. Politologický časopis, 12(3), 284-293.

 • Sirovátka, T. (2014, November 30). Tomáš Sirovátka: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/1444

 • Sirovátka, T. et al. (2006). The Challenge of social inclusion: Minorities and marginalised groups in Czech society. Brno: Barrister & Principal.

 • Sirovátka, T., & Hora, O. (2008). Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno and Boskovice: František Šalé - Albert.

 • Sirovátka, T., & Mareš, P. (2006a). Poverty, deprivation and social exlusion: The unemployed and the working poor [Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: Nezaměstnaí a pracující chudí]. Sociologický časopis, 42(4), 627-655.

 • Sirovátka, T., & Mareš, P. (2006b). Poverty, social exclusion and social policy in the Czech Republic. Social Policy and Administration, 40(3), 288-303.

 • Sirovátka, T., & Mareš, P. (2008). Social exclusion and forms of social capital: Czech evidence on mutual links. Sociologický časopis, 44(3), 531-555

 • Sirovátka, T., Horák, P., Horáková, M., Hora, O., Suchanec, M., & Rákoczyová, M. (2014). Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno: Masarykova univerzita.

 • Sirovátka, T., Winkler, J., & Žižlavský, M. (2009). Nejistoty na trhu práce. Brno and Boskovice: František Šalé - Albert.

 • Stein, M. (1998). Major factors in the emergence of political science as a discipline in Western democracies: A comparative analysis of the United States, Britain, France, and Germany. In D. Easton, J. Gunnell & M. Stein (Eds.), Regime and discipline: Democracy and the development of political science (pp. 169-195). Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press.

 • Stejskal, L. (Ed.). 2007. Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Praha: Úřad vlády České republiky.

 • Strecková, Y., Malý, I., et al. (1998). Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press.

 • Study Catalogue. (2014, November 30). Studijní katalog 2014/2015. Brno: MU FSS. Retrieved from http://is.muni.cz/do/fss/SO/40177623/Studijni_katalog_2014_2015.pdf

 • Trent, J. (1987). Factors influencing the development of political science in Canada: A case and a model. International Political Science Review, 8(1), 9-24.

 • Trent, J., & Stein, M. (2002). The interaction of the state and political science in Canada: A preliminary mapping. In D. Easton, J. Gunnell & L. Graziano (Eds.), The Development of political science: A comparative survey (pp. 59-92). London and New York: Routledge. (1st ed. 1991)

 • Veselý, A. (2004). The knowledge society as a theoretical concept [Společnost vědění jako teoretický koncept]. Sociologický časopis, 40(4), 433-446.

 • Veselý, A. (2007). Veřejná politika. In A. Veselý & M. Nekola (Eds.), Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe (pp. 13-41). Praha: Slon.

 • Veselý, A. (2009). Vymezení a strukturace problému. Praha: Karolinum.

 • Veselý, A. (2013a). Conducting large-N surveys on policy work in bureaucracies: Some methodological challenges and implications from the Czech Republic. Central European Journal of Public Policy, 7(2), 88-113.

 • Veselý, A. (2013b). Externalization of policy advice: Theory, methodology and evidence. Policy and Society, 32(3), 199-209.

 • Veselý, A. (2013c). Accountability in Central and Eastern Europe: Concept and reality. International Review of Administrative Sciences, 79(2), 310-330.

 • Veselý, A. (2014, November 30). Arnošt Veselý: životopis. Retrieved from http://www.ceses.cuni.cz/CESES-59.html

 • Veselý, A., & Nekola, M. (Eds.). (2007). Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: Slon.

 • Veselý, A., Drhová, Z., & Nachtmannová, M. (2007). „Vědění o politice“: teoretické poznatky o tvorbě veřejných politik. A. Veselý & M. Nekola (Eds.), Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe (pp. 43-66). Praha: Slon.

 • Veselý, A., Nekola, M. & Hejzlarová, E. M. (Eds.). (forthcoming). Policy Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy Press.

 • Veselý, A., Paterová, H., & Nekola, M. (2007). „Vědění pro politiku“: praktické přístupy k analýze a tvorbě politik. In A. Veselý & M. Nekola (Eds.), Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe (pp. 67-85). Praha: Slon.

 • Veselý, A., Wellstead, A., Evans, B. (2014). Comparing sub-national policy workers in Canada and the Czech Republic: Who are they, what they do, and why it matters? Policy and Society, 33(2), 103-115.

 • Winkler, J. (2002). Implementace: Institucionální hledisko analýzy. Brno: Masarykova univerzita.

 • Winkler, J. (2007). Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. Brno: Masarykova univerzita.

 • Winkler, J. (2014, November 30). Jiří Winkler: vizitka MU FSS. Brno: MU FSS. Retrieved from http://www.muni.cz/fss/people/1110

 • Winkler, J. (Ed.). (2008). Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal.

 • Winkler, J., & Žižlavský, M. (2011). Institucionální změna a veřejná politika: Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita.

 • Winkler, J., Klimplová, L., & Žižlavský, M. (2005). Účelové programy na lokálních trzích práce: Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search