Budget transparency innovation in the Czech local government

Open access

Abstract

Budget transparency innovations bring new extent and forms of transparency. The aim of the article is to explore the diffusion of budget explorers, that is, a budget transparency innovation extremely popular in the Czech Republic, and to evaluate their impact on voluntary budget information disclosed.

Careful mapping of the diffusion using a survey of budget explores in 72 former Czech district towns and media analysis shows that the key success factor was its convenience for politicians, as it is attractive, easy to implement and up-to-date demonstration of their transparency. Budget explorers are nowadays a standard extension to accounting software, and their usage is evaluated in several government transparency competitions.

The major benefit of the budget explorers is that they made for the first time publicly available detailed public financial information, changed the standard of best practice and drew some public attention. At the same time, they, unfortunately, narrowed the scope of the budget transparency debate by omitting the importance of the draft budget and introduction of performance measurement.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bannister F. & Connolly R. (2011). The trouble with transparency: a critical review of openness in e-government. Policy & Internet 3(1) 1-30.

 • Benito B. & Bastida F. (2009). Budget transparency fiscal performance and political turnout: An international approach. Public Administration Review69(3) 403-417.

 • Baekgaard M. Serritzlew S. & Blom-Hansen J. (2016). Causes of Fiscal Illusion: Lack of Information or Lack of Attention?. Public Budgeting & Finance36(2) 26-44.

 • Bertot J. C. Jaeger P. T. & Grimes J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Government information quarterly 27(3) 264-271.

 • Bovens M. (2007). Analysing and assessing accountability: a conceptual framework1. European law journal 13(4) 447-468.

 • Brendlová E. (2011) Podívejte se on-line: ceny všeho co platí magistrát. Mladá fronta Dnes 14.12.2011 p. 2.

 • Cuadrado-Ballesteros B. et al. (2017). The Role of Media Pressure in Promoting Transparency of Local Government. Transylvanian Review of Administrative Sciences 13(51) 20-37.Dener C. & Min S. Y. S. (2013). Financial Management Information Systems and Open Budget Data: Do Governments Report on Where the Money Goes? World Bank Publications. [online]. [cit.2017-10-29]. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15897/81332.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 • Fasora O. (2012) Fiskální iluze a její klasifikace. In Managing and Modelling of Financial Risks. Ostrava: VŠB-Technical University Ostrava. [online]. [cit.2019-3-3]. https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/.content/galerie-dokumentu/2014/sbornik/Fasora.Ondrej.pdf

 • Frýdek Místek (2017). Dodatek číslo 26 ke smlouvě číslo SWR/95/35 ze dne 22.2.1995. [online]. [cit.2017-06-29]. Available from https://smlouvy.gov.cz/smlouva/893845

 • Grimmelikhuijsen S. G. & Welch E. W. (2012). Developing and testing a theoretical framework for computer-mediated transparency of local governments. Public administration review 72(4) 562-571.

 • Halachmi A. & Greiling D. (2013). Transparency E-Government and Accountability. Public Performance & Management Review 36(4) 562-584.

 • Heald D. (2003). Fiscal transparency: concepts measurement and UK practice. Public Administration 81(4) 723-759.

 • Heald D. (2012). Why is transparency about public expenditure so elusive?. International Review of Administrative Sciences 78(1) 30-49.

 • Hnátková M. Křen M. Procházka P. & Skoumalová H. (2014). The SYN-series corpora of written Czech. In Proceedings of LREC 2014 pages 160–164 Reykjavik Iceland.

 • IMF (2017). Fiscal transparency code. [online]. [cit.2017-06-29]. Available from http://www.imf.org/external/np/fad/trans/

 • Jakubcová H. & Paclík J (2013). Nově Město na Moravě i Třebíč propadly klikacím rozpočtům na webu [online]. [cit.2017-05-17]. Available: http://jihlava.idnes.cz/nove-mesto-i-trebic-propadli-magii-klikacihorozpoctu-na-webu-pth-/jihlava-zpravy.aspx?c=A131016_1988943_jihlava-zpravy_mkk

 • Kratochvílová S. (2014). Naučí elektronický klikací rozpočet obce lépe hospodařit? Moderní obec. 20(8)8.

 • Michl A. (2010). Až po uši. Mladá fronta Dnes. 16.11.2010 p. 12.

 • Michl A. (2012). 2012 první rozklikávací. [online]. [cit.2017-06-29]. Available from http://blog.aktualne.cz/blogy/ales-michl.php?itemid=15074

 • Ministry of Finance (2017). Monitor. [online]. [cit.2017-06-29]. Available from http://monitor.statnipokladna.cz/2017/

 • Ministry of Interior (2016). Přívětivý úřad 2016: Příklady dobré praxe. [online]. [cit.2017-06-29]. Available from http://www.mvcr.cz/soubor/publikace-mvcr-privetivy-urad-obci-iii-typu-2016-priklady-dobre-praxe.aspx

 • Ministry of Interior (2017). Přívětivý úřad 2017: Příklady dobré praxe obcí s rozšířenou působností. [online]. [cit.2017-06-29]. Available from http://www.mvcr.cz/soubor/privetivy-urad-2017-priklady-dobre-praxe-obciiii-typu.aspx

 • Nový Jičín (2017). Smlouva o dílo č.V2016-525/OO. [online]. [cit.2017-06-29]. Available from https://smlouvy.gov.cz/smlouva/766025

 • OECD. (2002). Best Practices for Budget Transparency. [online]. [cit.2017-05-18]. Available from <http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf>

 • Open Budget Partnership (2017). Open Budget Survey. [online]. [cit.2017-06-29]. Available from http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/

 • Oživení (2017). Hodnocení krajů. [online]. [cit.2017-06-29]. Available from http://www.hodnocenikraju.cz/web/

 • Pikartová T. (2014). Kraj Vysočina zavedl klikací rozpočet. Co vše umožňuje? Moderní obec. 20(11)13.

 • Přech V. (2013). Přehled o rozpočtu mohou mít úředníci i občané. Moderní obec. 19(3) 21

 • Ramkumar V. & Shapiro I. (2011). Guide to Transparency in Government Budget Reports: Why are Budget Reports Important and What Should They Include? [online]. [cit.2015-03-15]. Available from http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Guide-to-Transparency-in-Government-Budget-Reports-How-Civil-Society-Can-Use-Budget-Reports-for-Research-and-Advocacy-English.pdf

 • Rozpočet Veřejně (2011). Blog projektu Rozpočet Veřejně [online]. [cit.2017-05-18]. Available from http://blog.rozpocetverejne.cz/2011/05/vitejte-na-blogu-projektu-rozpocet.html

 • Rubin I. (1996). Budgeting for accountability: Municipal budgeting for the 1990s. Public Budgeting & Finance 16(2) 112-132.

 • Rubin I. (2000). The politics of public budgeting. Chatham.

 • Ryšavý I. (2012). »Svobodova« Praha se stává průhlednější. Moderní obec. 18(9) 4

 • Řezáč K. (2012). Webový portál pro hodnocení veřejných rozpočtů obcí. Master thesis. Masaryk University. [online]. [cit.2017-06-29]. Available from http://www.diplomovaprace.cz/2012/92/thesis.pdf

 • Sedmihradská L. (2015a). Rozpočtový proces obcí. Praha Wolters Kluwer.

 • Sedmihradská L. (2015b). Evaluation of draft budgets: A view of local politicians. In: Špalková D. Matějová L. (Ed.). Current Trends in Public Sector Research – Proceedings of the 19th International Conference. Brno: Masarykova Univerzita Brno 157–162.

 • Sedmihradská L. & Kučera J. (2016). Open budget data and current praxis in Czech towns. In: Proceedings of the 21th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. Praha: Oeconomica.

 • Sedmihradská L. & Žďárský M. (2017). What is the added value of the municipal budget explorers? In: Public Economics and Administration – 12th International Scientific Conference. Ostrava VŠB – Technická univerzita Ostrava 2017

 • Sičáková-Beblavá E. Beblavý M. (2008). Jedenásť statočných: Prípadové štúdie protikorupčných nástrojov na Slovensku. Agentúra na podporu výskumu a vávoja. Bratislava.

 • Szabo S. et al. (2016). Linking objective-oriented transparency to political leadership and strategic planning. Transylvanian Review of Administrative Sciences. 12(Special issue) 75-90.

 • Ševčíková k. (2015). Za co obec utrácí peníze? Klikací rozpočty lidé ignorují tvrdí starostové. [online]. [cit.2017-06-29]. Available from http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/za-co-obec-utraci-penizeklikaci-rozpocty-lide-ignoruji-tvrdi-starostove-20151105.html

 • Vysočina (2013). Klikací rozpočet Kraje Vysočina hlásí už téměř 500 přístupů. [online]. [cit.2017-06-29]. Available from https://www.kr-vysocina.cz/klikaci-rozpocet-kraje-vysocina-hlasi-uz-temer-500-pristupu/d-4051541

 • Winter J. (2013b). Vítězí klikací rozpočet a registr smluv. Moderní obec. 19(12) 32

 • Winter J. (2013a). Kam míří elektronické služby měst a obcí. Moderní obec. 19(6) 25

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.50

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.156
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.430

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 155 154 27
PDF Downloads 133 133 29