Ecological and Social Aspects in the Managementof Post-Mining Areas.an Example of the Adamów Lignite Basin

Open access

Abstract

The study presents a management model for post-mining areas, which includes the process of reclamation and management in the context of the socio-ecological system. This means that it is necessary to include the relations in the management system that occur between the main stakeholders (internal relations) and the ecological, economic and socio-cultural conditions of the environment (external relations). Verification of the recommended model was carried out on the basis of the analysis of environmental, economic and socio-cultural processes currently observed in the Adamów Brown Coal Basin, which is in the phase of liquidation. The conclusion presents constraints in the legal system that are not propitious for comprehensive solutions in the field of revitalization.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Eckart K: Social economic and cultural aspects in the dynamic changing process of old industrial regions. Ruhr District (Germany) Upper Silesia (Poland) Ostrava Region (Czech Republic) Münster LIT Verlag 2003.

 • 2. Fagiewicz K.: Ekologiczno-krajobrazowe zasady kształtowania struktury obszarów pogórniczych in: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2011 Skowronek J. Katowice Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 2012 197-206.

 • 3. Fagiewicz K. Brzęcka K.: Ocena jakości rekultywacji gruntów pogórniczych w obszarze odkrywki “Adamów” Przegląd Górniczy 10 1126 (2016) 24-32.

 • 4. Goerlich A.: System społeczno-ekologiczny gminy pogórniczej na przykładzie Władysławowa praca magisterska napisana w Zakładzie Geografii Kompleksowej WNGiG Archiwum Prac Dyplomowych 2017.

 • 5. Mackiewicz M. Dzielnicka E. Gołębiowski C. Górecka-Ojdana A. Kania I. Kretowicz P.: Zintegrowana Strategia Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015–2025 Warszawa Ecorys Polska Sp. z o.o 2014 (https://www.powiat.turek.pl/media/att/Zintegrowana-Strategia-Powiat-Turecki2.pdf).

 • 6. Mizgajski A.: Zarządzanie środowiskiem i jego pozycja w badaniach geograficznych. Przegląd Geograficzny 801 (2008a) 17-30.

 • 7. Mizgajski A: Zarządzanie krajobrazem jako aspekt zarządzania środowiskiem Problemy Ekologii Krajobrazu 20 (.2008b) 147-151.

 • 8. Nita J. Myga-Piątek U.: Poszukiwanie możliwości zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w celu zachowania ich walorów geologicznych i krajobrazowych. Tech. Poszuk. Geol. Geosynoptyka i Geotermia 3 (2005) 53-71.

 • 9. Ostręga A. Polak K. Cała M. Różkowski K. Bucholski K. Wojnicka-Put B.: Koncepcja rewitalizacji zbiornika Władysławów wraz z otoczeniem. Etap I – Opracowanie wytycznych dla rewitalizacji odkrywki Władysławów wraz z otoczeniem na podstawie uwarunkowań Kraków AGH 2010.

 • 10. Ostręga A. Uberman R.: Kierunki rekultywacji i zagospodarowania - sposób wyboru klasyfikacja i przykłady. Górnictwo i Geoinżynieria 344 (2010).

 • 11. Pietrzyk–Sokulska E.: Kryteria i kierunki adaptacji terenów po eksploatacji surowców skalnych. Studium dla wybranych obszarów Polski. Studia Rozprawy Monografie 131 (2005) Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków.

 • 12. Pietrzyk–Sokulska E.: Tereny pogórnicze szansą rozwoju obszarów ich występowania. Studium na przykładzie Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej KrakówWydawnictwo IGSMiE PAN 2008.

 • 13. Pietrzyk-Sokulska E.: Rekultywacja i adaptacja terenów pogórniczych – aspekty prawne techniczne i ekonomiczne. Wybrane przykłady realizacji w Europie i Polsce Kraków Wydawnictwo IGSMiE PAN 2016.

 • 14. Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. Warszawa PWE 1998.

 • 15. Sierzputowska E.: Nastroje społeczne w latach 1989–1994 Kancelaria Sejmu Biura Studiów i Ekspertyz 2014.(http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_94/r-59.pdf).

 • 16. Skowronek J.: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2011 Katowice Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice 2012.

 • 17. Wirth P. Černič-Mali B. Fischer W.: Post- mining regions in Central Europe. Problems potentials possibilities München Oekom Verlag 2012.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 78 78 4
PDF Downloads 59 59 4