Directions of Polderization in the Middle Basin of the Odra River

Open access

Abstract

As an effective way of flood prevention it is widely accepted to construct flood embankments. These structures are getting bigger as the river changes from meandring to successive development of floodplain and narrowing the embankment. Meanwhile, it is worth returning old solutions and reactivating old floodplain polders. There are currently three polders on the central Odra River: Kiełcz-Tarnów-Bycki – with a capacity of approximately 15 million m3, Połupin – with a capacity of 70 million m3 and Krzesin-Bytomiec – with a capacity of 20 million m3. Three further reservoirs are designed in: Urad – 30 million ha, Słubice Górzyca – 60 million ha and Ługi Górzyckie – 30 million ha. The authors propose additionally a reactivation of seven archival polders, with total capacity of approximately 4.9 million m3.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Borys M. Rycharska J.: Stan obwałowań przeciwpowodziowych w Polsce. 12 Międzynarodowa Konferencja Technicznej kontroli zapór Stare Jabłonki Warszawa IMGW 2007.

 • 2. Chrzan T.: Zarządzanie kryzysowe i zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie powiatu kluczborskiego a poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców. Logistyka 5 (2015) 737-742.

 • 3. Hudak M. Karczmar C. Kołodziejczyk U. Kostecki J.: Flood protection on the Odra River in the segment between Nowa Sól and Cigacice Civil and Environmental Engineering Reports 28 1 (2018) 54-63.

 • 4. Hudak M. Kołodziejczyk U.: Ocena stanu obiektów hydrotechnicznych rzeki Ołobok na obszarze Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Gospodarka Wodna 12 (2017) 413-418.

 • 5. Hudon C.: Impact of water level fluctuations on St. Lawrence River aquatic vegetation Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 54 12 (1997) 2853-2865.

 • 6. Kaniecki A. Ptak M.: Zmiany koryta Noteci w jej środkowym odcinku Badania Fizjograficzne 67 (2016) 69-76.

 • 7. Kołodziejczyk U. Żebrowska M.: Techniczne metody ochrony przeciwpowodziowej w Polsce Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska 151 31 (2013) 96-105.

 • 8. Kołodziejczyk U.: Geologiczno-inżynierskie badania wałów przeciwpowodziowych i ich podłoża: jako metoda prognozy zagrożeń powodziowych na lubuskim odcinku Odry Zielona Góra Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2002.

 • 9. Kołodziejczyk U.: Rola małej retencji w ochronie przeciwpowodziowej lubuskiego odcinka Odry. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 135 (2007) 133-141.

 • 10. Małecki Z. Ptak M.: Zabudowa hydrotechniczna dorzecza Prosny Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska 12 (2015) 7-15.

 • 11. Małecki Z.J. Wira J.: Powodzie w rejonie ujścia rzeki Swędrni do Prosny Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska 2 (2010) 55-67.

 • 12. Nowak B. Ptak M.: Effect of a water dam on Lake Powidzkie and its vicinity. Bulletin of Geography. Physical Geography Series 15 (2018) 5–13.

 • 13. Ptak M.: Odtworzenie nieistniejących jezior jako element zwiększania retencji leśnej i pozaprodukcyjnych funkcji lasu Sylwan 159 5 (2015) 427 – 434.

 • 14. Ptak M.: Potential Renaturalisation of Lakes as An Element Building Up Water Resources: An Example of Mosina Lake Poland Chinese Geographical Science 27 1 (2017) 8–12.

 • 15. Saliszczew A.K.: Kartografia ogólna Warszawa PWN 2003.

 • 16. Zhang W. Yixin Y. Jinhai Z. Li L. Xue D. Huijuan C.: Temporal and spatial variability of annual extreme water level in the Pearl River Delta region China Global and Planetary Change 69 1-2 (2009) 35-47.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 96 67 7
PDF Downloads 68 50 3