Trimble M3 1” and South Nts-362R Total Station Angle Measurement Accuracy Analysis

Open access

Abstract

The main purpose of this study was to obtain information about the actual precision of angle measurements with two instruments (Trimble M3 1 "and South NTS-362R), realizable in given measurement conditions. This object is achieved by using a simplified method of testing instruments contained in the PN-ISO 17123-3 standard [1]. This is a continuation of research described in [2], carried out on the same test base, but this time in a different, less favorable field conditions. The use of the same instrument has created an opportunity to compare and analyze the measurement results. The scope of work includes the measurement and results preparation along with statistical processing of the obtained results for both instruments.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. PN-ISO 17123-3 wrzesień 2005 Optyka i instrumenty optyczne Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych Część 3 Teodolity.

  • 2. Skrzypczak I. Oleniacz G. Zientek D.: Analiza dokładności teodolitów elektronicznych za pomocą testów statystycznych w oparciu o uproszczoną procedurę testowania terenowego Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Budownictwo i Inżynieria Środowiska Zeszyt 59 nr 1/2010/II Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Rzeszów 2012.

  • 3. Godek K. Krupiński W.: Metodyka oceny sprzętu geodezyjnego za pomocą testów statystyki matematycznej Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich Nr 6/2010 PAN Oddział Kraków s. 167-175 Komisja Technicznej Infrastruktury wsi.

  • 4. Krupiński W.: Sposoby badania zgodności rozkładów błędów niektórych pomiarów geodezyjnych z rozkładami teoretycznymi ZN AR Kraków seria Geodezja 3 83 1973.

  • 5. Gajek L. Kałuszka M.: Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody WN-T Warszawa 1996.

  • 6. Hellwig Z.: Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 309 190 5
PDF Downloads 150 99 4