Chemical Forms of Heavy Metals in Bottom Sediments of the Mitręga Reservoir

Open access

Abstract

Bottom sediments originating from the Mitręga water reservoir were studied. It was assayed, in what chemical forms heavy metals (zinc, copper, nickel, cadmium and lead) occur in sediments, using the method of sequential extraction BCR. According to the geochemical criteria with respect to the content of Zn, Cu and Ni, the sediments in all measuring points were classified as uncontaminated, however because of the Cd content - as moderately contaminated. The highest Cu and Ni content was found in the sediment collected in the southern part of the reservoir, 15 and 11 mg/kg d.m, respectively. In the case of Zn, Pb and Cd, the sediment collected at the outflow of the Mitręga river was the most contaminated; metal content amounted to 136; 35; 3 mg/kg d.m., respectively. Based on the conducted fractionation of heavy metals, it was found that the potential mobility of metals, hence the possibility of secondary pollution of the reservoir open water, are arranged in the following order: Zn> Cd> Ni> Cu ~ Pb.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bojakowska I.: Kryteria oceny zanieczyszczenia osadów wodnych Przegląd Geologiczny 49 3 (2001) 213-218.

 • 2. Bojakowska I. Gliwicz T. Małecka K.: Wyniki geochemicznych badań osadów wodnych Polski w latach 2003-2005 Inspekcja Ochrony Środowiska Biblioteka Monitoringu Środowiska Warszawa 2006.

 • 3. European Committee for Standardization Characterization of sludges - Determination of trace elements and phosphorus - Aqua regia exctracion methods EN 13346:2000.

 • 4. Glyzes Ch. Tellier S. Astruc M.: Fractionation studies of trace elements in contaminated soils and sediments: a review of sequential extraction procedures Trends in Analytical Chemistry 21 (2002) 451-467.

 • 5. Hulanicki A.: Współczesna chemia analityczna. Wybrane zagadnienia (Contemporary analytical chemistry. Selected problems) Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001.

 • 6. Kelderman P. Osman A.A.: Effect of redox potential on heavy metal binding forms in polluted canal sediments in Delft (The Netherlands) Water Research 41 (2007) 4251-4261.

 • 7. Li M. Zang S. Xiao H. Wu Ch.: Speciation and distribution characteristics of heavy metals and pollution assessments in the sediments of Nashina Lake Heilongjiang China Ecotoxicology 23 (2014) 681-688.

 • 8. Loska K. Wiechuła D. Pęciak G.: Wykorzystanie analizy specjacyjnej w badaniu biodostępności metali w osadzie dennym Zbiornika Rybnickiego Problemy Ekologii 7 2 (2003) 69-74.

 • 9. MacDonald D.D. Ingersoll C.G. Berger T.A.: Development and evaluation of consensus-based sediment quality guidelines for freshwater ecosystems Archives of Environmental Contamination and Toxicology 39 (2000) 20-31.

 • 10. Madeyski M. Tarnawski M. Jasiewicz Cz. Baran A.: Fractionation of chosen heavy metals in bottom sediments of small water reservoirs Archives of Environmental Protection 35 3 (2009) 47-57.

 • 11. Ocena zanieczyszczenia osadów rzek i jezior w 2012 roku GIOŚ - baza OSADY www.gios.gov.pl

 • 12. Pakuła K. Jaremko D. Becher M.: Zn Cu i Ni we frakcjach wydzielonych metodą BCR w osadach dennych Proceedings of ECopole 6 2 (2012) 641-646.

 • 13. Pertsemli E. Voutsa D.: Distribution of heavy metals in Lakes Doirani and Kerkini Northern Greece Journal of Hazardous Materials 148 (2007) 529-537.

 • 14. Rauret G. Lopez-Sanchez J.F. Sahuquillo A. Barahona E. Lachica M. Ure A.M. Davidson C.M. Gomez A. Luck D. Bacon J. Yli-Halla J. Muntau H. Quevauviller Ph.: Application of a modified BCR sequential extraction (three-step) procedure for the determination of extractable trace metal contents in a sewage sludge amended soil reference material (CRM 483) complemented by a three-year stability study of acetic acid and EDTA extractable metal content Journal of Environmental Monitoring 2 (2000) 228-233.

 • 15. Rosińska A. Dąbrowska L.: PCB i metale ciężkie w osadach dennych zbiornika zaporowego w Poraju Inżynieria i Ochrona Środowiska 11 4 (2008) 455-469.

 • 16. Rosińska A. Dąbrowska L.: PCBs and heavy metals in water and bottom sediments of the Kozłowa Góra Dam Reservoir Archives of Environmental Protection 37 4 (2011) 61-73.

 • 17. Sobczyński T. Siepak J.: Badanie kumulacji związków biogenicznych i specjacji metali w osadach dennych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej Seria: Inżynieria Środowiska 20 (2001) 265-290.

 • 18. Specjacja chemiczna. Problemy i możliwości edit. Barałkiewicz D. Bulska E.: Wydawnictwo Malamut Warszawa 2009.

 • 19. Yao Z.: Comparison between BCR sequential extraction and geoaccumulation method to evaluate metal mobility in sediments of Dongting Lake Central China Chinese Journal of Oceanology and Limnology 26 1 (2008) 14-22.

 • 20. Yu R. Hu G. Wang L.: Speciation and ecological risk of heavy metals in intertidal sediments of Quanzhou Bay China Environmental Monitoring and Assessment 163 (2010) 241-252.

 • 21. Yuan X. Deng X. Shen Z. Gao Y.: Speciation and potential remobilization of heavy metals in sediments of the Taihu Lake China Chinese Journal of Geochemistry 26 4 (2007) 384-393.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 151 81 0
PDF Downloads 74 53 1