Canonical Variate Analysis of Chlorophyll Content in Plants Exposed to Different Lead Concentrations in Ambient Air Conditions/ Analiza Zmiennych Kanonicznych Zawatości Chlorofilu W Roślinach Eksponowanych Na Różne Stężenia Ołowiu W Powietrzu Atmosferycznym

Open access

Streszczenie

Praca prezentuje rezultaty biomonitoringu ołowiu w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Do oceny zawartości poziomu ołowiu wykorzystano rośliny życicy wielokwiatowej. Dodatkowo w liściach oznaczono zawartość chlorofilu (a+b, a oraz b) w świeżej masie. Rośliny eksponowano w okresie wegetacyjnym roku 2011 na pięciu stanowiskach badawczych różniących się parametrami środowiskowymi oraz w warunkach kontrolnych. Rośliny eksponowano w 28-dniowych okresach badawczych. Wyniki zawartości Pb oraz poziomów chlorofili w różnych miejscach ekspozycyjnych oraz seriach testowano z zastosowaniem wielowymiarowej analizy wariancji. Wykazano zmienność zawartości Pb oraz poziomów wszystkich form chlorofilu w różnych miejscach ekspozycyjnych i seriach. Najniższe zawartości ołowiu oraz najwyższe poziomy wszystkich form chlorofilu zaobserwowano na stanowisku podmiejskim. W pracy wykazano przydatność analizy zmiennych kanonicznych do graficznej prezentacji wyników biomonitoringu powietrza.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Ahsan N. Renaut J. Komatsu S.: Recent developments in the application of proteomics to the analysis of plant responses to heavy metals Proteomics 9 (2009) 2602-2621.

 • 2. Behan D.F. Eriksen M.P. Lin Y.: Economy effect of environmental tobacco smoke Schaumburg Society of Actuaries 2005.

 • 3. Burzyński M. Żurek A.: Effect of copper and cadmium on photosynthesis in cucumber cotyledons Phytosynthetica 45 2 (2007) 239-244.

 • 4. De Filippis L.F Hampp R Ziegler H.: The effect of sub-lethal concentration of zinc cadmium and mercury on Euglena II. Respiration photosynthesis and photochemical activities Archives of Microbiology 128 (1981) 407-411.

 • 5. De Filippis L.F Pallaghy C.K.: Heavy metals: Sources and biological effects in: Algae and Water Pollution eds. E. Schweizerbart’sche L.C. Rai J.P. Gaur C.J. Soeder Stuttgart Verlagsbuchhandlung 1976 31-77.

 • 6. Fargašová A. Phytotoxic effects of Cd Zn Pb Cu and Fe on Sinapis alba L. seedlings and their accumulation in roots and shoots Biologia Plantarum 44 (2001) 471-473.

 • 7. Juda-Rezler K.: Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko Warszawa Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2006 [In Polish].

 • 8. Gruca-Królikowska S. Wacławek W.: Metale w środowisku część II. Wpływ metali ciężkich na rośliny Chemia-Dydaktyka-Ekologia- Meteorologia 11 (2006) 1-2 [In Polish].

 • 9. Hiscox J.D. Israelstam G.F.: A method for the extraction of chlorophyll from leaf tissue without maceration Canadian Journal of Botany 57 (1978) 1332-1334.

 • 10. Kayzer D. Borowiak K. Budka A. Zbierska J.: Study of interaction in bioindication research on tobacco plant injuries caused by ground level ozone Environmetrics 20 (2009) 666-675.

 • 11. Klumpp A. Ansel W. Klumpp G.: Urban air quality in Europe- results of three years of standarised biomonitoring studies in: Urban Air Pollution Bioindication and Environmental Awareness eds. A. Klumpp G. Klumpp W. Ansel Gottingen Cuvillier Verlag 2004 25-40.

 • 12. Lejeune M. Caliński T.: Canonical analysis applied to multivariate analysis of variance Journal of Multivariate Analysis 72 (2000) 100-119.

 • 13. Myśliwa-Kurdziel B. Prasad M.N.V. Strzałka K.: Photosynthesis in Heavy Metal Stress Plants in: Heavy Metal Stress in Plants from Biomolecules to Ecosystems second Edition ed. M.N.V. Prasad Berlin Heidelberg Springer-Verlag 2004 146-181.

 • 14. Pollard A.J. Powell K.D. Harper F.A. Smith J.A.C.: The genetic basis of metal hyperaccumulation in plants Critical Reviews in Plant Sciences 21 (2002) 539 - 566.

 • 15. Seber G.A.F.: Multivariate observations. New York Wiley 1984.

 • 16. Shoaf W.T. Lium R.W.: Improved extraction of chlorophyll a and b from algae using dimethyl sulfoxide Limnology and Oceanography 21 (1976) 926-928.

 • 17. Tomasević M. Anicić M.: Trace element content in urban tree leaves and sem-edax characterisation of deposited particles Physics Chemistry and Technology 8 1 (2010) 1-13.

 • 18. Vangronsveld J Clijsters H.: Toxic effects of metals in: Plant and the Chemical Elements: Biochemistry Uptake Tolerance and Toxicity ed. M.E. Farago VCH Verlagsgesellschaft Weinheim 1994 150-177.

 • 19. Vassilev A. Berova M. Zlatev Z.:. Influence of Cd2+ on growth chlorophyll content and water relations in young barley plants. Biologia Plantarum 41 4 (1998) 601-606.

 • 20. VDI Biological Measuring Techniques for the Determination and Evaluation of Effects of Air Pollutants on Plant (Bioindication) 2003. Method of standardized Grass Exposure. Guideline 3957. Part 2. Verein Deutscher Ingenieure Beuth Verlag Berlin 2003.

 • 21. Żurek G.: Rośliny alternatywne w fitoekstrakcji metali ciężkich z obszarów skażonych. Problemy Inżynierii Rolniczej 3 (2009) 83-86 [In Polish].

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 168 50 1
PDF Downloads 66 22 0