Approaches to Post-Mining Land Reclamation in Polish Open-Cast Lignite Mining

Open access

Abstract

The paper presents the situation regarding the reclamation of post-mining land in the case of particular lignite mines in Poland until 2012 against the background of the whole opencast mining. It discusses the process of land purchase for mining operations and its sales after reclamation. It presents the achievements of mines in the reclamation and regeneration of post-mining land as a result of which-after development processes carried out according to European standards-it now serves the inhabitants as a recreational area that increases the attractiveness of the regions.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. Kasztelewicz Z. Kaczorowski J.: Rekultywacja i rewitalizacja kopalń węgla brunatnego na przykładzie Kopalni Bełchatów VI Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego. Kwartalnik AGH seria: Górnictwo i Geoinżynieria rok 33 zeszyt nr 2 Kraków 2009.

  • 2. Kasztelewicz Z.: Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych Monografia. Nauka i Tradycje Górnicze AGH Kraków 2010.

  • 3. Kasztelewicz Z. Sypniowski S.: Kierunki rekultywacji w polskich kopalniach węgla brunatnego na wybranych przykładach VII Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego. Kwartalnik AGH seria: Górnictwo i Geoinżynieria rok 35 zeszyt nr 3 Kraków 2011.

  • 4. Kasztelewicz Z. Szwed L.: Kierunki zagospodarowania terenów po likwidacji zakładów górniczych wydobywających węgiel brunatny Przegląd Górniczy nr 11/2010.

  • 5. Nieć M.: Górnictwo „Chirurgia plastyczna środowiska” Praca niepublikowana. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków 2010.

  • 6. Ostręga A.: Sposoby zagospodarowania wyrobisk i terenów po eksploatacji złóż surowców węglanowych na przykładzie Krzemionek Podgórskich w Krakowie Rozprawa doktorska Kraków 2004.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 321 145 0
PDF Downloads 135 82 0